Juristenblog.nl

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een rechtsgebied waarbij naar verschillende zaken gekeken wordt. Denk hierbij onder andere aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gerelateerde zaken:

  • Hoe zit het met de plichten van aandeelhouders?
  • Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk binnen een besloten vennootschap?
  • Zo ja, wanneer wel en wanneer niet?
  • Op welke manier kunnen aandelen worden uitgegeven?
  • Hoe werkt een naamloze vennootschap?

Allerlei interessante zaken. Bij Juristenblog.nl houden we dit goed in de gaten. We informeren je onder de categorie ondernemingsrecht over interessante cases, zoals bijvoorbeeld overnames en fusies.

Zie op deze pagina het overzicht van blogs over ondernemingsrecht!