Laatst bewerkt: 13.03.23

Disclaimer Juristenblog.nl      

Door het bezoeken van deze website word je geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. Juristenblog.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

 

Informatie op de website

Juristenblog.nl doet zijn uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op de website. Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en juistheid. Juristenblog.nl behoudt zich het recht voor de informatie op deze websites op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. Daarnaast aanvaardt Juristenblog.nl geen aansprakelijkheid in dergelijke situaties die, direct of indirect, voortvloeit uit jouw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

Handel niet op basis van informatie die op deze website wordt weergegeven. Het feit dat juridische aangelegenheden erg specifiek kunnen zijn, zorgt ervoor dat jouw zaak anders kan zijn dan de zaak die hier beschreven wordt of de algemene regels die hier beschreven worden. De juiste handelwijze voor jouw zaak kan dan ook nooit worden vastgesteld aan de hand van de informatie op Juristenblog.nl. Voor het vaststellen van de juiste handelwijze dien je contact op te nemen met een jurist. Aan de gegevens die op deze site worden weergegeven kunnen ook geen rechten worden ontleend.

 

Functioneren website

Juristenblog.nl stelt alles in het werk om de websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Juristenblog.nl niet garanderen dat de websites te allen tijde toegankelijk zijn, naar behoren functioneren en/of vrij zijn van virussen. Juristenblog.nl vraagt jouw begrip hiervoor.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan Juristenblog.nl. Het auteursrecht van Juristenblog.nl rust daarmee op de websitecontent. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Juristenblog.nl of van de geadresseerde.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Juristenblog.nl heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

 

Rechten

In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend.  Juristenblog.nl houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

 

Als je vragen hebt over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Ons e-mailadres is info@juristenblog.nl.