Juristenblog.nl

Privacyrecht

Privacyrecht

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wetgeving werd ontwikkeld op Europees niveau, wegens groeiend wantrouwen van consumenten op het gebied van gegevensverwerking. De AVG verplicht alle organisaties (dus bedrijven, maar bijvoorbeeld ook overheden) om op transparante wijze te werken met persoonsgegevens. Zo dienen organisaties privacyverklaringen te hebben waarin uitleg wordt geboden over de gegevensverwerking, en gelden er voor sommigen aanvullende plichten. Denk daarbij aan het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming en het bijhouden van verwerkingsregisters.

Privacy is een onderwerp waar men veel mee bezig is. De actualiteit van het onderwerp privacy gaat alleen nog maar groter worden als we kijken naar technologische mogelijkheden. Dit betekent dat het voor Juristenblog.nl interessant is om hierover te schrijven. Zie op deze pagina een overzicht van blogartikelen over privacyrecht!