Recent is er een vooronderzoek uitgevoerd betreffende de Wet Kansspelen op afstand. Uit dit onderzoek bleek dat de huidige Wet Koa niet voldoende is om te voldoen aan de toezeggingen die zijn gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer. Er moet verder onderzoek uitgevoerd worden naar kansspelverslaafden, de Kansspelautoriteit en de effecten die kansspelreclames op consumenten hebben.

Afgelopen kerstperiode heeft demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind een vooronderzoek gedeeld betreffende de Wet Koa. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksinstituut Breuer & Intraval, waarbij gekeken werd in hoeverre de kansspelwet op dat moment geëvalueerd kon worden. Hierbij werd ook gekeken op welke vlakken er nader onderzoek nodig was om de kansspelwet voldoende te evalueren.

Breuer & Intraval heeft een analyse gemaakt van de huidige wet en regelgeving en heeft de precieze toezeggingen die gedaan zijn naar de Eerste en Tweede Kamer eveneens geïnventariseerd. Weerwind heeft aangegeven optimistisch te zijn over de evaluatie zoals deze gepland is. Zijn verwachting is dat hier de juiste inzichten uit voort zullen komen, maar hij verwijst ook naar de verschillende aanbevelingen die voort zijn gekomen uit het onderzoek. Zelf zei hij hier het volgende over: “Op basis van het vooronderzoek verwacht ik dat de evaluatie van de Wet koa in 2024 goede inzichten zal bieden in de doeltreffendheid en de effecten van de wet in algemene zin en op een groot aantal van de aanvullende vragen. Tegelijkertijd is de Wet koa kort in werking, zullen, zoals ook aangegeven in het vooronderzoek, nog niet alle elementen goed onderzocht kunnen worden en is op onderdelen nog niet voldoende data voorhanden.”

De evaluatie

De evaluatie dient om meerdere punten betreffende de Wet Koa inzichtelijk te maken:

  • De meeropbrengst van de belasting die op kansspelen rust;
  • De huidige kanalisatiegraad;
  • De toegepaste verslavingszorg bij speelhallen en horeca;
  • De afdrachten aan sport
  • De eventueel verplicht gestelde afdracht aan goede doelen.

De gegevens waarop de evaluatie gebaseerd wordt komen voort uit twee bronnen. Allereerst is er een bevolkingsenquête die gehouden wordt. Aan de hand hiervan zullen ook vragen over kansspelen uit worden gezet. Vervolgens worden de uitkomsten van deze twee enquêtes met elkaar vergeleken.

Een eerste aanbeveling was al gericht op deelnemers die problematiek gedrag vertonen bij hun deelname aan kansspelen. Zo werd er gesteld dat het noodzakelijk is om duidelijker in kaart te brengen van het aantal spelers wat risico vertoont op  gokverslaving en momenteel verslaafd is. De onderzoeken die eerder uitgevoerd zijn hebben al pogingen gedaan hier een beeld van te geven, maar dit beeld is onvoldoende duidelijk. Het absolute aantal ondervraagden wat onder deze risicogroep viel was te laag om een duidelijk beeld te creëren. Van de ondervraagden die hier wel onder viel varieerde het ook teveel in de precieze spelvorm en het precieze spelgedrag wat ze vertoonden. Specifiek daarom is aangeraden om meer onderzoek te verrichten naar deze doelgroep.

Apart onderzoek

Breuer & Intraval stelt dat er nog een apart aanvullend onderzoek uitgevoerd moet worden. Dit onderzoek zou specifiek gaan over de kansspelautoriteit. Het zou dienen om de effectiviteit van de wettelijke handhavingsmogelijkheden duidelijk in kaart te brengen. Eveneens zou hierbij het nut van Mystery Guests als instrument voor handhaving onderzocht moeten worden. De kansspelautoriteit maakt hier momenteel nog geen gebruik van. Dit is in verband met de strenge regels die gelden betreffende registratie bij een online casino. Afgelopen juli hebben zij verzocht bij minister Weerwind of het toegestaan was om valse identiteitsbewijzen te gebruiken bij controles hiermee. Hiervoor is echter nog geen toestemming verleend.

Als laatste punt stellen onderzoekers dat er momenteel niet kan worden voldaan aan de beloftes die zijn gedaan op het gebied van kansspelreclames. De bevolkingsenquête zal hier nog opheldering over bieden, maar de verwachting is dat dit onvoldoende zal zijn. Eveneens moet er nog onderzoek uitgevoerd worden specifiek over de deelname van jongeren binnen de kansspelmarkt.

Blijf up-to-date over nieuws en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het kansspelrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen in de gaten!

Recent is er een vooronderzoek uitgevoerd betreffende de Wet Kansspelen op afstand. Uit dit onderzoek bleek dat de huidige Wet Koa niet voldoende is om te voldoen aan de toezeggingen die zijn gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer. Er moet verder onderzoek uitgevoerd worden naar kansspelverslaafden, de Kansspelautoriteit en de effecten die kansspelreclames op consumenten hebben.

Afgelopen kerstperiode heeft demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind een vooronderzoek gedeeld betreffende de Wet Koa. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksinstituut Breuer & Intraval, waarbij gekeken werd in hoeverre de kansspelwet op dat moment geëvalueerd kon worden. Hierbij werd ook gekeken op welke vlakken er nader onderzoek nodig was om de kansspelwet voldoende te evalueren.

Breuer & Intraval heeft een analyse gemaakt van de huidige wet en regelgeving en heeft de precieze toezeggingen die gedaan zijn naar de Eerste en Tweede Kamer eveneens geïnventariseerd. Weerwind heeft aangegeven optimistisch te zijn over de evaluatie zoals deze gepland is. Zijn verwachting is dat hier de juiste inzichten uit voort zullen komen, maar hij verwijst ook naar de verschillende aanbevelingen die voort zijn gekomen uit het onderzoek. Zelf zei hij hier het volgende over: “Op basis van het vooronderzoek verwacht ik dat de evaluatie van de Wet koa in 2024 goede inzichten zal bieden in de doeltreffendheid en de effecten van de wet in algemene zin en op een groot aantal van de aanvullende vragen. Tegelijkertijd is de Wet koa kort in werking, zullen, zoals ook aangegeven in het vooronderzoek, nog niet alle elementen goed onderzocht kunnen worden en is op onderdelen nog niet voldoende data voorhanden.”

De evaluatie

De evaluatie dient om meerdere punten betreffende de Wet Koa inzichtelijk te maken:

  • De meeropbrengst van de belasting die op kansspelen rust;
  • De huidige kanalisatiegraad;
  • De toegepaste verslavingszorg bij speelhallen en horeca;
  • De afdrachten aan sport
  • De eventueel verplicht gestelde afdracht aan goede doelen.

De gegevens waarop de evaluatie gebaseerd wordt komen voort uit twee bronnen. Allereerst is er een bevolkingsenquête die gehouden wordt. Aan de hand hiervan zullen ook vragen over kansspelen uit worden gezet. Vervolgens worden de uitkomsten van deze twee enquêtes met elkaar vergeleken.

Een eerste aanbeveling was al gericht op deelnemers die problematiek gedrag vertonen bij hun deelname aan kansspelen. Zo werd er gesteld dat het noodzakelijk is om duidelijker in kaart te brengen van het aantal spelers wat risico vertoont op  gokverslaving en momenteel verslaafd is. De onderzoeken die eerder uitgevoerd zijn hebben al pogingen gedaan hier een beeld van te geven, maar dit beeld is onvoldoende duidelijk. Het absolute aantal ondervraagden wat onder deze risicogroep viel was te laag om een duidelijk beeld te creëren. Van de ondervraagden die hier wel onder viel varieerde het ook teveel in de precieze spelvorm en het precieze spelgedrag wat ze vertoonden. Specifiek daarom is aangeraden om meer onderzoek te verrichten naar deze doelgroep.

Apart onderzoek

Breuer & Intraval stelt dat er nog een apart aanvullend onderzoek uitgevoerd moet worden. Dit onderzoek zou specifiek gaan over de kansspelautoriteit. Het zou dienen om de effectiviteit van de wettelijke handhavingsmogelijkheden duidelijk in kaart te brengen. Eveneens zou hierbij het nut van Mystery Guests als instrument voor handhaving onderzocht moeten worden. De kansspelautoriteit maakt hier momenteel nog geen gebruik van. Dit is in verband met de strenge regels die gelden betreffende registratie bij een online casino. Afgelopen juli hebben zij verzocht bij minister Weerwind of het toegestaan was om valse identiteitsbewijzen te gebruiken bij controles hiermee. Hiervoor is echter nog geen toestemming verleend.

Als laatste punt stellen onderzoekers dat er momenteel niet kan worden voldaan aan de beloftes die zijn gedaan op het gebied van kansspelreclames. De bevolkingsenquête zal hier nog opheldering over bieden, maar de verwachting is dat dit onvoldoende zal zijn. Eveneens moet er nog onderzoek uitgevoerd worden specifiek over de deelname van jongeren binnen de kansspelmarkt.

Blijf up-to-date over nieuws en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het kansspelrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.