De constitutionele Raad van Frankrijk heeft de nieuwe omstreden pensioenshervormingen grotendeels goedgekeurd. Er komt geen referendum over, zoals linkse partijen wilden. Volgens de negen leden van de raad, die les sages (de wijzen) worden genoemd, zijn de belangrijkste elementen van de wet niet in strijd met de Franse grondwet.

Vorige maand heeft de Franse regering de verhoging van de pensioenleeftijd doorgevoerd. Deze is van van 62 naar 64 jaar gegaan. Dit is buiten het parlement om doorgevoerd. Volgens president Emmanuel Macron was het huidige pensioenstelsel onbetaalbaar geworden. Om het parlement te omzeilen deed de regering een beroep op het grondwetsartikel 49.3.

De Constitutionele Raad keurde de verhoging van de pensioenleeftijd en de omstreden procedure goed, een grote opluchting voor Macron. Hij gaat de nieuwe pensioenwet volgens Franse media binnen 48 uur ondertekenen. Die wordt dan op 1 september van kracht. Slechts enkele minder belangrijke maatregelen, waaronder maatregelen ter bevordering van werkgelegenheid onder ouderen, werden afgekeurd.

Afgezien van de verhoogde pensioenleeftijd stelt de Franse wet ook dat burgers 43 jaar moeten werken voor het recht op op een volledig pensioen. Hiernaast is het ook zo dat veel specifieke beroepen, zoals bijvoorbeeld ambtenaren en politici, niet langer vervroegd met pensioen kunnen gaan.

Felle protesten

De verhoging van de pensioenleeftijd en de manier waarop de hervorming werd doorgedrukt, hebben geleid tot hevige protesten in Frankrijk, waarbij de demonstraties meermaals in rellen ontaardden. President Emmanuel Macron kreeg zelfs tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland deze week te maken met demonstranten.

De uitspraak van de Constitutionele Raad is definitief, waardoor het de vraag is of de vakbonden en de oppositie nog in staat zijn om massaal mensen op de been te brengen om te protesteren tegen wat lijkt op een voldongen feit. Afgelopen vrijdag gold er een demonstratieverbod rondom het gerechtsgebouw in het centrum van Parijs, maar dit werd genegeerd.

Op veel locaties in Parijs werden die avond afvalbakken in brand gestoken terwijl massa´s mensen zich een weg baande naar het stadhuis. De politie zette op meerdere plekken traangas in. Ook in Lyon, Grenoble, Nantes en Nice waren demonstraties die ontaardden in ongeregeldheden.

Vakbonden en oppositie geven niet op

President Macron had de vakbonden al voor de uitspraak uitgenodigd om komende dinsdag opnieuw in gesprek te gaan over de pensioenwet, onafhankelijk van wat de beslissing van de raad zou worden. „De deuren van het Elysée zullen zonder voorwaarden open blijven staan voor deze dialoog”, liet zijn woordvoering weten. Volgens persbureau Reuters hebben de bonden die uitnodiging afgeslagen.

Zowel de linkse als de rechtse oppositie gaf direct na de uitspraak van de raad al aan de strijd niet op te willen geven. „Het gevecht gaat door en moet aan kracht winnen”, tweette Jean-Luc Mélenchon, de leider van de extreemlinkse partij La France Insoumise (LFI). En de rechts-populistische oppositieleider Marine Le Pen zei dat het lot van de hervormingen „nog niet bezegeld” is.

 

 

Hoe zit het allemaal nou precies in elkaar?

In Frankrijk is in 2009 de maximale arbeidsleeftijd ingevoerd en vastgesteld op 70 jaar. Tot die leeftijd heeft het bedrijf dat wil stoppen geen andere keuze dan de werknemer te ontslaan of met hem/haar te onderhandelen. Frankrijk is een van de weinige landen met drie wettelijke leeftijden: het minimum (64), het maximum (70) en de volledige pensioenleeftijd (variabel, maximaal 67).

Het recht om op 60 jaar met pensioen te gaan, verhoogd tot 62 jaar bij de pensioenhervorming van 2010, geeft geen recht op een volledig pensioen. Maar iemand die genoeg heeft bijgedragen om ervan te kunnen profiteren, namelijk 41 en een half jaar, kan niet vóór de leeftijd van 60 (62 na de hervorming) met pensioen gaan, op enkele uitzonderingen na.

De “dispositif pour carrière longue” (lange loopbaanregeling), ingevoerd bij de wet van 21 augustus 2003, biedt mensen die twee jaar meer hebben bijgedragen dan nodig is voor een volledig pensioen, de mogelijkheid om vóór de leeftijd van 60 jaar met pensioen te gaan. Een werknemer die in 1970 op 15 en een halfjarige leeftijd begon te werken en in 2013 43 en een half jaar zal hebben bijgedragen, zou dus op 59-jarige leeftijd kunnen vertrekken.

Sinds de instructie van 23 januari 2008 zijn bij decreet van 3 juli 2012 bepaalde voorwaarden van de “dispositif pour carrière longue” gewijzigd. Deze pensioenhervorming van 2012 biedt de verzekerden met name de mogelijkheid om op 60-jarige leeftijd uit te treden zonder het bewijs te moeten leveren van twee extra verzekeringsjaren, zoals bepaald in de vroegere bepalingen inzake de “carrière longue”.

De pensioenhervorming van 2010 verhoogt deze wettelijke leeftijd van 60 naar 62 jaar. “Dit is de kern van onze hervorming”, verklaarde minister van Arbeid Eric Woerth op 16 juni 2010. Het tempo van de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd ligt hoger dan aanvankelijk door de regering was voorzien. Het is verhoogd met vier maanden meer per jaar vanaf 1 juli 2011, en niet drie zoals gepland. Mensen geboren in 1950 zullen als laatste op hun 60e met pensioen kunnen gaan. Deze hervorming heeft in 2010 tot acht stakingsdagen geleid.

De bepalingen van de artikelen 22, 28, 31, 33 en 35 van wet nr. 2010-1330 van 9 november 2010 betreffende de pensioenhervorming en artikel L. 161-17-2 van de Code de la sécurité sociale zijn ook gewijzigd bij artikel 88 van wet nr. 2011-1906 van 21 december 2011 betreffende de financiering van de sociale zekerheid voor 2012. Deze was gepubliceerd op 22 december 2011. Hiermee zijn de voorwaarden van de hervorming toegepast op personen die een jaar eerder zijn geboren.

De tabel met de wettelijke pensioenleeftijd volgens de geboortedatum is op 22 december 2012 in het Staatsblad bekendgemaakt.

De volledige pensioenleeftijd, bepaald in de artikelen L. 351-1 en L. 351-8 van de Code de la sécurité sociale, hangt af van het aantal bijgedragen pensioenkwartalen. Dit word vastgesteld volgens de geboortedatum van de verzekerde en gecodificeerd in artikel L. 161-17-3 van de Code de la sécurité sociale bij artikel 2 van wet nr. 2014-40 van 20 januari 2014 tot waarborging van de toekomst en de billijkheid van het pensioenstelsel. Er is een automatische volledige pensioenleeftijd, ongeacht het aantal pensioenkwartalen. De automatische leeftijd voor het volle tarief was 65 jaar en is nu verhoogd tot 67 jaar. Dit was met een geleidelijke overgang, in het kader van de pensioenhervorming van 2010. Dit geldt ook voor de wettelijke leeftijdsgrens voor ambtenaren bij artikel 28 van Wet nr. 2010-1330 van 9 november 2010. De tabel met de automatische volledige pensioenleeftijd volgens het geboortejaar is op 22 december 2012 in het Staatsblad bekendgemaakt.

Voor bepaalde beroepen in overheidsdienst geldt een recht om eerder met pensioen te gaan dan de algemene wettelijke leeftijd. Dit is vanwege de zwaarte en moeilijkheden van de uitoefening van deze beroepen, de zogenaamde “catégories d’active” (actieve beroepen). Deze pensioenleeftijd is 57 jaar (59 jaar na de hervorming). Omgekeerd hebben bepaalde beroepen in overheidsdienst het recht om later met pensioen te gaan, bijvoorbeeld militaire ingenieurs. Hun pensioenleeftijd is 64 jaar (66 jaar na de hervorming).

Blijf up-to-date over de pensioenregeling en andere interessante situaties in het wereldnieuws!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met kansspelen te maken heeft. Vond je deze tekst interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over nieuws in de gaten!

De constitutionele Raad van Frankrijk heeft de nieuwe omstreden pensioenshervormingen grotendeels goedgekeurd. Er komt geen referendum over, zoals linkse partijen wilden. Volgens de negen leden van de raad, die les sages (de wijzen) worden genoemd, zijn de belangrijkste elementen van de wet niet in strijd met de Franse grondwet.

Vorige maand heeft de Franse regering de verhoging van de pensioenleeftijd doorgevoerd. Deze is van van 62 naar 64 jaar gegaan. Dit is buiten het parlement om doorgevoerd. Volgens president Emmanuel Macron was het huidige pensioenstelsel onbetaalbaar geworden. Om het parlement te omzeilen deed de regering een beroep op het grondwetsartikel 49.3.

De Constitutionele Raad keurde de verhoging van de pensioenleeftijd en de omstreden procedure goed, een grote opluchting voor Macron. Hij gaat de nieuwe pensioenwet volgens Franse media binnen 48 uur ondertekenen. Die wordt dan op 1 september van kracht. Slechts enkele minder belangrijke maatregelen, waaronder maatregelen ter bevordering van werkgelegenheid onder ouderen, werden afgekeurd.

Afgezien van de verhoogde pensioenleeftijd stelt de Franse wet ook dat burgers 43 jaar moeten werken voor het recht op op een volledig pensioen. Hiernaast is het ook zo dat veel specifieke beroepen, zoals bijvoorbeeld ambtenaren en politici, niet langer vervroegd met pensioen kunnen gaan.

Felle protesten

De verhoging van de pensioenleeftijd en de manier waarop de hervorming werd doorgedrukt, hebben geleid tot hevige protesten in Frankrijk, waarbij de demonstraties meermaals in rellen ontaardden. President Emmanuel Macron kreeg zelfs tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland deze week te maken met demonstranten.

De uitspraak van de Constitutionele Raad is definitief, waardoor het de vraag is of de vakbonden en de oppositie nog in staat zijn om massaal mensen op de been te brengen om te protesteren tegen wat lijkt op een voldongen feit. Afgelopen vrijdag gold er een demonstratieverbod rondom het gerechtsgebouw in het centrum van Parijs, maar dit werd genegeerd.

Op veel locaties in Parijs werden die avond afvalbakken in brand gestoken terwijl massa´s mensen zich een weg baande naar het stadhuis. De politie zette op meerdere plekken traangas in. Ook in Lyon, Grenoble, Nantes en Nice waren demonstraties die ontaardden in ongeregeldheden.

Vakbonden en oppositie geven niet op

President Macron had de vakbonden al voor de uitspraak uitgenodigd om komende dinsdag opnieuw in gesprek te gaan over de pensioenwet, onafhankelijk van wat de beslissing van de raad zou worden. „De deuren van het Elysée zullen zonder voorwaarden open blijven staan voor deze dialoog”, liet zijn woordvoering weten. Volgens persbureau Reuters hebben de bonden die uitnodiging afgeslagen.

Zowel de linkse als de rechtse oppositie gaf direct na de uitspraak van de raad al aan de strijd niet op te willen geven. „Het gevecht gaat door en moet aan kracht winnen”, tweette Jean-Luc Mélenchon, de leider van de extreemlinkse partij La France Insoumise (LFI). En de rechts-populistische oppositieleider Marine Le Pen zei dat het lot van de hervormingen „nog niet bezegeld” is.

 

 

Hoe zit het allemaal nou precies in elkaar?

In Frankrijk is in 2009 de maximale arbeidsleeftijd ingevoerd en vastgesteld op 70 jaar. Tot die leeftijd heeft het bedrijf dat wil stoppen geen andere keuze dan de werknemer te ontslaan of met hem/haar te onderhandelen. Frankrijk is een van de weinige landen met drie wettelijke leeftijden: het minimum (64), het maximum (70) en de volledige pensioenleeftijd (variabel, maximaal 67).

Het recht om op 60 jaar met pensioen te gaan, verhoogd tot 62 jaar bij de pensioenhervorming van 2010, geeft geen recht op een volledig pensioen. Maar iemand die genoeg heeft bijgedragen om ervan te kunnen profiteren, namelijk 41 en een half jaar, kan niet vóór de leeftijd van 60 (62 na de hervorming) met pensioen gaan, op enkele uitzonderingen na.

De “dispositif pour carrière longue” (lange loopbaanregeling), ingevoerd bij de wet van 21 augustus 2003, biedt mensen die twee jaar meer hebben bijgedragen dan nodig is voor een volledig pensioen, de mogelijkheid om vóór de leeftijd van 60 jaar met pensioen te gaan. Een werknemer die in 1970 op 15 en een halfjarige leeftijd begon te werken en in 2013 43 en een half jaar zal hebben bijgedragen, zou dus op 59-jarige leeftijd kunnen vertrekken.

Sinds de instructie van 23 januari 2008 zijn bij decreet van 3 juli 2012 bepaalde voorwaarden van de “dispositif pour carrière longue” gewijzigd. Deze pensioenhervorming van 2012 biedt de verzekerden met name de mogelijkheid om op 60-jarige leeftijd uit te treden zonder het bewijs te moeten leveren van twee extra verzekeringsjaren, zoals bepaald in de vroegere bepalingen inzake de “carrière longue”.

De pensioenhervorming van 2010 verhoogt deze wettelijke leeftijd van 60 naar 62 jaar. “Dit is de kern van onze hervorming”, verklaarde minister van Arbeid Eric Woerth op 16 juni 2010. Het tempo van de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd ligt hoger dan aanvankelijk door de regering was voorzien. Het is verhoogd met vier maanden meer per jaar vanaf 1 juli 2011, en niet drie zoals gepland. Mensen geboren in 1950 zullen als laatste op hun 60e met pensioen kunnen gaan. Deze hervorming heeft in 2010 tot acht stakingsdagen geleid.

De bepalingen van de artikelen 22, 28, 31, 33 en 35 van wet nr. 2010-1330 van 9 november 2010 betreffende de pensioenhervorming en artikel L. 161-17-2 van de Code de la sécurité sociale zijn ook gewijzigd bij artikel 88 van wet nr. 2011-1906 van 21 december 2011 betreffende de financiering van de sociale zekerheid voor 2012. Deze was gepubliceerd op 22 december 2011. Hiermee zijn de voorwaarden van de hervorming toegepast op personen die een jaar eerder zijn geboren.

De tabel met de wettelijke pensioenleeftijd volgens de geboortedatum is op 22 december 2012 in het Staatsblad bekendgemaakt.

De volledige pensioenleeftijd, bepaald in de artikelen L. 351-1 en L. 351-8 van de Code de la sécurité sociale, hangt af van het aantal bijgedragen pensioenkwartalen. Dit word vastgesteld volgens de geboortedatum van de verzekerde en gecodificeerd in artikel L. 161-17-3 van de Code de la sécurité sociale bij artikel 2 van wet nr. 2014-40 van 20 januari 2014 tot waarborging van de toekomst en de billijkheid van het pensioenstelsel. Er is een automatische volledige pensioenleeftijd, ongeacht het aantal pensioenkwartalen. De automatische leeftijd voor het volle tarief was 65 jaar en is nu verhoogd tot 67 jaar. Dit was met een geleidelijke overgang, in het kader van de pensioenhervorming van 2010. Dit geldt ook voor de wettelijke leeftijdsgrens voor ambtenaren bij artikel 28 van Wet nr. 2010-1330 van 9 november 2010. De tabel met de automatische volledige pensioenleeftijd volgens het geboortejaar is op 22 december 2012 in het Staatsblad bekendgemaakt.

Voor bepaalde beroepen in overheidsdienst geldt een recht om eerder met pensioen te gaan dan de algemene wettelijke leeftijd. Dit is vanwege de zwaarte en moeilijkheden van de uitoefening van deze beroepen, de zogenaamde “catégories d’active” (actieve beroepen). Deze pensioenleeftijd is 57 jaar (59 jaar na de hervorming). Omgekeerd hebben bepaalde beroepen in overheidsdienst het recht om later met pensioen te gaan, bijvoorbeeld militaire ingenieurs. Hun pensioenleeftijd is 64 jaar (66 jaar na de hervorming).

Blijf up-to-date over de pensioenregeling en andere interessante situaties in het wereldnieuws!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met kansspelen te maken heeft. Vond je deze tekst interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over nieuws in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.