In de complexe wereld van zakelijke transacties en overeenkomsten is het niet ongebruikelijk om te maken te krijgen met situaties waarin een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. Dit staat bekend als “wanprestatie”, een term die juridische implicaties heeft en vaak tot geschillen leidt. In deze blog zullen we dieper ingaan op wat het is, hoe je het kunt herkennen en welke juridische stappen je kunt ondernemen om hiermee om te gaan.

Wat is een wanprestatie?

Wanprestatie is een juridisch concept dat verwijst naar het niet nakomen van contractuele verplichtingen door een van de partijen, dat geregeld is in artikel 74 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dit kan variëren van het niet op tijd leveren van goederen of diensten tot het schenden van kwaliteitsnormen die zijn overeengekomen in een contract. Het kan ook voorkomen wanneer een partij zijn belofte niet nakomt of in strijd handelt met de voorwaarden van een overeenkomst.

Erkenning van wanprestatie

Het identificeren is essentieel om passende stappen te ondernemen. Vaak is de eerste stap het zorgvuldig bestuderen van het contract tussen de partijen om de exacte verplichtingen en voorwaarden te begrijpen. Als een van de partijen niet voldoet aan deze voorwaarden, kan er sprake zijn van wanprestatie.

Belangrijk is ook om vast te stellen of de niet-nakoming van de verplichtingen significant genoeg is om als wanprestatie te worden beschouwd. Soms kunnen kleine tekortkomingen worden opgelost door middel van onderhandelingen, terwijl ernstige schendingen kunnen leiden tot juridische stappen.

Voorbeelden 

 1. Niet leveren van goederen op tijd
 • Stel je voor dat je een leverancier bent die belooft goederen op een specifieke datum te leveren, maar deze komen dagen te laat aan.
 1. Gebrekkige kwaliteit van geleverde goederen
 • Een situatie waarin de ontvangen goederen niet voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals overeengekomen in het contract, kan als wanprestatie worden beschouwd.
 1. Niet nakomen van overeengekomen dienstverleningstermijnen
 • Bijvoorbeeld, als een dienstverlener belooft een project binnen een bepaalde termijn te voltooien, maar deze deadline niet haalt zonder geldige reden.
 1. Onjuiste facturering
 • Wanprestatie kan ook optreden als een partij onjuiste facturen verstrekt, bijvoorbeeld door extra kosten toe te voegen die niet in het contract zijn overeengekomen.
 1. Schending van contractuele voorwaarden:
 • Het niet naleven van specifieke voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd, zoals het niet verstrekken van vereiste documentatie of het niet voldoen aan veiligheidsnormen, kan als wanprestatie worden beschouwd.

Juridische aspecten

In Nederland is het Burgerlijk Wetboek de belangrijkste bron van wetgeving met betrekking tot wanprestatie. Artikel 6:74 stelt dat wanprestatie aan de orde is wanneer een partij haar verbintenis niet nakomt, niet behoorlijk nakomt of niet tijdig nakomt, tenzij de tekortkoming haar niet kan worden toegerekend.

Wanprestatie kan leiden tot verschillende juridische gevolgen, waaronder het recht op schadevergoeding voor de benadeelde partij. Artikel 6:74 BW bepaalt dat als er sprake is van wanprestatie, de schuldenaar verplicht is de schade te vergoeden die de schuldeiser daardoor lijdt.

Stappen om op te treden

 1. Vaststellen van de wanprestatie: Zoals eerder genoemd, is het essentieel om duidelijk te identificeren waar de wanprestatie plaatsvindt en hoe deze van invloed is op de overeenkomst.
 2. Ingebrekestelling: Voordat verdere juridische stappen worden ondernomen, is het vaak vereist om de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de wanprestatie. Dit wordt een ‘ingebrekestelling’ genoemd en het geeft de schuldenaar de mogelijkheid om de tekortkoming te herstellen.
 3. Juridische procedures: Als de ingebrekestelling niet leidt tot een oplossing, kan de benadeelde partij juridische stappen ondernemen. Dit kan variëren van arbitrage tot het starten van een civiele procedure. Dit is afhankelijk van de ernst van de wanprestatie en de wensen van de betrokken partijen.

Conclusie

Wanprestatie is een complex juridisch concept dat nauw verbonden is met contractrecht. Het is van cruciaal belang voor bedrijven en professionals om de voorwaarden van hun overeenkomsten zorgvuldig te begrijpen en te bewaken om geschillen te voorkomen. Als wanprestatie zich voordoet, biedt de Nederlandse wetgeving duidelijke richtlijnen voor het nemen van juridische stappen om de schade te verhelpen.

Alles weten over contractenrecht en andere interessante informtie?

Bij juristen geven wij jou als ondernemer alle juridische informatie die je nodig hebt, zo ook over het arbeidsrecht. Wil jij meer weten over de rechten in een arbeidscontract? Lees dan vooral onze andere blogs over contracten op juristenblog.nl!

In de complexe wereld van zakelijke transacties en overeenkomsten is het niet ongebruikelijk om te maken te krijgen met situaties waarin een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. Dit staat bekend als “wanprestatie”, een term die juridische implicaties heeft en vaak tot geschillen leidt. In deze blog zullen we dieper ingaan op wat het is, hoe je het kunt herkennen en welke juridische stappen je kunt ondernemen om hiermee om te gaan.

Wat is een wanprestatie?

Wanprestatie is een juridisch concept dat verwijst naar het niet nakomen van contractuele verplichtingen door een van de partijen, dat geregeld is in artikel 74 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dit kan variëren van het niet op tijd leveren van goederen of diensten tot het schenden van kwaliteitsnormen die zijn overeengekomen in een contract. Het kan ook voorkomen wanneer een partij zijn belofte niet nakomt of in strijd handelt met de voorwaarden van een overeenkomst.

Erkenning van wanprestatie

Het identificeren is essentieel om passende stappen te ondernemen. Vaak is de eerste stap het zorgvuldig bestuderen van het contract tussen de partijen om de exacte verplichtingen en voorwaarden te begrijpen. Als een van de partijen niet voldoet aan deze voorwaarden, kan er sprake zijn van wanprestatie.

Belangrijk is ook om vast te stellen of de niet-nakoming van de verplichtingen significant genoeg is om als wanprestatie te worden beschouwd. Soms kunnen kleine tekortkomingen worden opgelost door middel van onderhandelingen, terwijl ernstige schendingen kunnen leiden tot juridische stappen.

Voorbeelden 

 1. Niet leveren van goederen op tijd
 • Stel je voor dat je een leverancier bent die belooft goederen op een specifieke datum te leveren, maar deze komen dagen te laat aan.
 1. Gebrekkige kwaliteit van geleverde goederen
 • Een situatie waarin de ontvangen goederen niet voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals overeengekomen in het contract, kan als wanprestatie worden beschouwd.
 1. Niet nakomen van overeengekomen dienstverleningstermijnen
 • Bijvoorbeeld, als een dienstverlener belooft een project binnen een bepaalde termijn te voltooien, maar deze deadline niet haalt zonder geldige reden.
 1. Onjuiste facturering
 • Wanprestatie kan ook optreden als een partij onjuiste facturen verstrekt, bijvoorbeeld door extra kosten toe te voegen die niet in het contract zijn overeengekomen.
 1. Schending van contractuele voorwaarden:
 • Het niet naleven van specifieke voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd, zoals het niet verstrekken van vereiste documentatie of het niet voldoen aan veiligheidsnormen, kan als wanprestatie worden beschouwd.

Juridische aspecten

In Nederland is het Burgerlijk Wetboek de belangrijkste bron van wetgeving met betrekking tot wanprestatie. Artikel 6:74 stelt dat wanprestatie aan de orde is wanneer een partij haar verbintenis niet nakomt, niet behoorlijk nakomt of niet tijdig nakomt, tenzij de tekortkoming haar niet kan worden toegerekend.

Wanprestatie kan leiden tot verschillende juridische gevolgen, waaronder het recht op schadevergoeding voor de benadeelde partij. Artikel 6:74 BW bepaalt dat als er sprake is van wanprestatie, de schuldenaar verplicht is de schade te vergoeden die de schuldeiser daardoor lijdt.

Stappen om op te treden

 1. Vaststellen van de wanprestatie: Zoals eerder genoemd, is het essentieel om duidelijk te identificeren waar de wanprestatie plaatsvindt en hoe deze van invloed is op de overeenkomst.
 2. Ingebrekestelling: Voordat verdere juridische stappen worden ondernomen, is het vaak vereist om de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de wanprestatie. Dit wordt een ‘ingebrekestelling’ genoemd en het geeft de schuldenaar de mogelijkheid om de tekortkoming te herstellen.
 3. Juridische procedures: Als de ingebrekestelling niet leidt tot een oplossing, kan de benadeelde partij juridische stappen ondernemen. Dit kan variëren van arbitrage tot het starten van een civiele procedure. Dit is afhankelijk van de ernst van de wanprestatie en de wensen van de betrokken partijen.

Conclusie

Wanprestatie is een complex juridisch concept dat nauw verbonden is met contractrecht. Het is van cruciaal belang voor bedrijven en professionals om de voorwaarden van hun overeenkomsten zorgvuldig te begrijpen en te bewaken om geschillen te voorkomen. Als wanprestatie zich voordoet, biedt de Nederlandse wetgeving duidelijke richtlijnen voor het nemen van juridische stappen om de schade te verhelpen.

Alles weten over contractenrecht en andere interessante informtie?

Bij juristen geven wij jou als ondernemer alle juridische informatie die je nodig hebt, zo ook over het arbeidsrecht. Wil jij meer weten over de rechten in een arbeidscontract? Lees dan vooral onze andere blogs over contracten op juristenblog.nl!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.