Wanneer het om een of andere reden niet meer loopt tussen jou en je werkgever, kan het dienstverband met wederzijds goedvinden worden beëindigd. In de vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, worden de gemaakte afspraken vastgelegd. In deze blog leggen we je alles over de vaststellingsovereenkomst uit en wat er in de overeenkomst moet komen te staan.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werknemer en werkgever om een dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Als jij instemt met de beëindiging dan is er sprake van wederzijds goedvinden. De vaststellingsovereenkomst kun je vervolgens samen met jouw werkgever gaan opstellen.

Vaak kun je over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst onderhandelen. Zo maak je bijvoorbeeld afspraken over de hoogte van de ontslagvergoeding en de einddatum van je contract. Nadat je alle gemaakte afspraken hebt gecontroleerd en het eens bent met het voorstel, kun je de overeenkomst ondertekenen.

Een vaststellingsovereenkomst hoef je niet te accepteren. Je werkgever mag je hier dus ook niet toe verplichten. Beide partijen moeten het volledig eens zijn met de afspraken die erin staan.

Wanneer wordt de vaststellingsovereenkomst ingezet?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je werkgever jouw dienstverband wil beëindigen. Het kan namelijk zijn dat het niet lukt om je draai te vinden binnen het bedrijf. Dit kan heel snel duidelijk zijn, maar kan ook langer duren. De oorzaak daarvan kan te wijten zijn aan je taken, bedrijfseconomische omstandigheden, aan je collega’s of aan je nieuwe baas. Soms is een verstandhouding tussen een werkgever en werknemer simpelweg ‘op’. Botsende karakters of een (heftige) gebeurtenis zijn regelmatig aanleiding voor een werkgever om afscheid te willen nemen van een werknemer.

Indien er weinig juridisch houvast is voor een ontslag, bijvoorbeeld bij gebrek aan een gegronde ontslagreden of een sluitend personeelsdossier, probeert een werkgever ontslag via het UWV of de kantonrechter vaak uit de weg te gaan. Die ontslagprocedures zijn meestal duurder, duren vaak langer en zijn qua uitkomst onzeker. In het geval dat jullie verstandhouding nog redelijk is, ligt ontslag met wederzijds goedvinden voor de hand. En in dat geval komt de beëindigingsovereenkomst om de hoek kijken.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Als je akkoord gaat met je ontslag, moet je samen met je werkgever een vaststellingsovereenkomst opstellen. In een vaststellingsovereenkomst staan onder andere afspraken over:

 • De reden voor het ontslag
 • Dat het ontslag op initiatief van de werkgever is
 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst en de opzegtermijn
 • Ontslagvergoeding
 • Uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld
 • Vrijstelling van werk
 • Het gebruik en inleveren van bedrijfsmiddelen
 • Afspraken over nieuwe baan en het concurrentie-, relatie-, of geheimhoudingsbeding

Overigens staat het jullie vrij om nog meer afspraken in de overeenkomst op te nemen die van toepassing zijn op jouw situatie.

Checklist: wat te doen bij een vaststellingsovereenkomst

Het is dus belangrijk om een aantal zaken goed te hebben geregeld in een vaststellingsovereenkomst. Je kunt de volgende tips gebruiken tijdens de onderhandelingen.

 1. Teken niet direct

Teken de vaststellingsovereenkomst niet meteen maar overleg eerst met een arbeidsjurist. Heb je al getekend, maar ben je het er toch niet mee eens? Geen zorgen, je hebt altijd nog twee weken om van de overeenkomst af te zien. Dit moet je schriftelijk laten weten aan je werkgever. Wil je helemaal niet tekenen? Dit kan, maar is niet altijd gunstiger. Je werkgever kan dan proberen het ontslag af te dwingen via de rechter of het UWV.

 1. Opzegtermijn

Check of je werkgever bij het bepalen van de einddatum van de arbeidsovereenkomst de opzegtermijn volgt. Deze termijn is belangrijk omdat je pas na afloop hiervan aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Let hier op, anders loop je het risico dat je een periode geen inkomen hebt.

 1. Geen verwijt

Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering moet in de vaststellingsovereenkomst staan dat jou geen enkel verwijt wordt gemaakt in de beëindiging van het dienstverband en dat je werkgever het initiatief hiervoor nam. Ook moet erin staan dat de beëindiging geen verband houdt met een door jou veroorzaakte dringende reden voor ontslag, zoals ontslag op staande voet. Ook gelden er een aantal voorwaarden over je arbeidsverleden waaraan je moet voldoen om aanspraak te maken op een WW-uitkering.

 1. Beperkende bedingen

Controleer welke bedingen (afspraken) in de arbeidsovereenkomst na het einde van het dienstverband gelden. Je noemt dit ‘postcontractuele bedingen’, zoals concurrentie-, of studiekostenbeding. Deze kunnen je beperken bij het vinden van een nieuwe baan of kosten met zich meebrengen. Kijk dus goed naar welke bedingen geschrapt moeten worden en leg dat vast in de vaststellingsovereenkomst.

 1. Vergoedingen

Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst, heb je op grond van de wet geen recht op een transitievergoeding. Dit betekent niet dat je daarom niet kunt vragen. Controleer dus altijd wat de wettelijke transitievergoeding in jouw situatie zou zijn bij een ontslag via de rechter of het UWV.

Onderteken de vaststellingsovereenkomst

Controleer of je alle gevolgen van de overeenkomst kent en begrijpt. Ben je het eens met het ontslagvoorstel? Dan kun je de vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Maak hierover duidelijke afspraken met jouw werkgever. Bijvoorbeeld wanneer je naar kantoor komt om te tekenen. Of dat je de vaststellingsovereenkomst binnen 2 weken getekend opstuurt.

Ben je het niet eens met de vaststellingsovereenkomst? Dan hoef je niet te tekenen. Wil je weten hoe je het beste kunt reageren? Neem contact op met een jurist.

Tekendatum

Op de vaststellingsovereenkomst staat een tekendatum. Controleer goed of deze datum klopt. Want de bedenktijd en de opzegtermijn starten vanaf de tekendatum. Stuur je vóór het tekenen een e-mail waarin je akkoord gaat met de gemaakte afspraken? Dan gaat de bedenktijd in op het moment dat je de e-mail verstuurt.

Blijf up-to-date over verschillende overeenkomsten en andere interessante informatie over het contractenrecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met contractenrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over contractenrecht in de gaten!

Wanneer het om een of andere reden niet meer loopt tussen jou en je werkgever, kan het dienstverband met wederzijds goedvinden worden beëindigd. In de vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, worden de gemaakte afspraken vastgelegd. In deze blog leggen we je alles over de vaststellingsovereenkomst uit en wat er in de overeenkomst moet komen te staan.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werknemer en werkgever om een dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Als jij instemt met de beëindiging dan is er sprake van wederzijds goedvinden. De vaststellingsovereenkomst kun je vervolgens samen met jouw werkgever gaan opstellen.

Vaak kun je over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst onderhandelen. Zo maak je bijvoorbeeld afspraken over de hoogte van de ontslagvergoeding en de einddatum van je contract. Nadat je alle gemaakte afspraken hebt gecontroleerd en het eens bent met het voorstel, kun je de overeenkomst ondertekenen.

Een vaststellingsovereenkomst hoef je niet te accepteren. Je werkgever mag je hier dus ook niet toe verplichten. Beide partijen moeten het volledig eens zijn met de afspraken die erin staan.

Wanneer wordt de vaststellingsovereenkomst ingezet?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je werkgever jouw dienstverband wil beëindigen. Het kan namelijk zijn dat het niet lukt om je draai te vinden binnen het bedrijf. Dit kan heel snel duidelijk zijn, maar kan ook langer duren. De oorzaak daarvan kan te wijten zijn aan je taken, bedrijfseconomische omstandigheden, aan je collega’s of aan je nieuwe baas. Soms is een verstandhouding tussen een werkgever en werknemer simpelweg ‘op’. Botsende karakters of een (heftige) gebeurtenis zijn regelmatig aanleiding voor een werkgever om afscheid te willen nemen van een werknemer.

Indien er weinig juridisch houvast is voor een ontslag, bijvoorbeeld bij gebrek aan een gegronde ontslagreden of een sluitend personeelsdossier, probeert een werkgever ontslag via het UWV of de kantonrechter vaak uit de weg te gaan. Die ontslagprocedures zijn meestal duurder, duren vaak langer en zijn qua uitkomst onzeker. In het geval dat jullie verstandhouding nog redelijk is, ligt ontslag met wederzijds goedvinden voor de hand. En in dat geval komt de beëindigingsovereenkomst om de hoek kijken.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Als je akkoord gaat met je ontslag, moet je samen met je werkgever een vaststellingsovereenkomst opstellen. In een vaststellingsovereenkomst staan onder andere afspraken over:

 • De reden voor het ontslag
 • Dat het ontslag op initiatief van de werkgever is
 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst en de opzegtermijn
 • Ontslagvergoeding
 • Uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld
 • Vrijstelling van werk
 • Het gebruik en inleveren van bedrijfsmiddelen
 • Afspraken over nieuwe baan en het concurrentie-, relatie-, of geheimhoudingsbeding

Overigens staat het jullie vrij om nog meer afspraken in de overeenkomst op te nemen die van toepassing zijn op jouw situatie.

Checklist: wat te doen bij een vaststellingsovereenkomst

Het is dus belangrijk om een aantal zaken goed te hebben geregeld in een vaststellingsovereenkomst. Je kunt de volgende tips gebruiken tijdens de onderhandelingen.

 1. Teken niet direct

Teken de vaststellingsovereenkomst niet meteen maar overleg eerst met een arbeidsjurist. Heb je al getekend, maar ben je het er toch niet mee eens? Geen zorgen, je hebt altijd nog twee weken om van de overeenkomst af te zien. Dit moet je schriftelijk laten weten aan je werkgever. Wil je helemaal niet tekenen? Dit kan, maar is niet altijd gunstiger. Je werkgever kan dan proberen het ontslag af te dwingen via de rechter of het UWV.

 1. Opzegtermijn

Check of je werkgever bij het bepalen van de einddatum van de arbeidsovereenkomst de opzegtermijn volgt. Deze termijn is belangrijk omdat je pas na afloop hiervan aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Let hier op, anders loop je het risico dat je een periode geen inkomen hebt.

 1. Geen verwijt

Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering moet in de vaststellingsovereenkomst staan dat jou geen enkel verwijt wordt gemaakt in de beëindiging van het dienstverband en dat je werkgever het initiatief hiervoor nam. Ook moet erin staan dat de beëindiging geen verband houdt met een door jou veroorzaakte dringende reden voor ontslag, zoals ontslag op staande voet. Ook gelden er een aantal voorwaarden over je arbeidsverleden waaraan je moet voldoen om aanspraak te maken op een WW-uitkering.

 1. Beperkende bedingen

Controleer welke bedingen (afspraken) in de arbeidsovereenkomst na het einde van het dienstverband gelden. Je noemt dit ‘postcontractuele bedingen’, zoals concurrentie-, of studiekostenbeding. Deze kunnen je beperken bij het vinden van een nieuwe baan of kosten met zich meebrengen. Kijk dus goed naar welke bedingen geschrapt moeten worden en leg dat vast in de vaststellingsovereenkomst.

 1. Vergoedingen

Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst, heb je op grond van de wet geen recht op een transitievergoeding. Dit betekent niet dat je daarom niet kunt vragen. Controleer dus altijd wat de wettelijke transitievergoeding in jouw situatie zou zijn bij een ontslag via de rechter of het UWV.

Onderteken de vaststellingsovereenkomst

Controleer of je alle gevolgen van de overeenkomst kent en begrijpt. Ben je het eens met het ontslagvoorstel? Dan kun je de vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Maak hierover duidelijke afspraken met jouw werkgever. Bijvoorbeeld wanneer je naar kantoor komt om te tekenen. Of dat je de vaststellingsovereenkomst binnen 2 weken getekend opstuurt.

Ben je het niet eens met de vaststellingsovereenkomst? Dan hoef je niet te tekenen. Wil je weten hoe je het beste kunt reageren? Neem contact op met een jurist.

Tekendatum

Op de vaststellingsovereenkomst staat een tekendatum. Controleer goed of deze datum klopt. Want de bedenktijd en de opzegtermijn starten vanaf de tekendatum. Stuur je vóór het tekenen een e-mail waarin je akkoord gaat met de gemaakte afspraken? Dan gaat de bedenktijd in op het moment dat je de e-mail verstuurt.

Blijf up-to-date over verschillende overeenkomsten en andere interessante informatie over het contractenrecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met contractenrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over contractenrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.