Wat is een schenkingsovereenkomst? Voordat we daar naar kijken moeten wij eerste weten wat een schenking is. Met een schenking wordt alles bedoeld dat je zomaar krijgt (of geeft) van waarde. Meestal in de vorm van een cadeau, zoals geld van je vrienden, een merk horloge of misschien zelf een heel huis. Meestal wordt een schenking gedaan zonder een schriftelijke overeenkomst, maar het kan raadzaam zijn om een schenking op papier vast te leggen, zeker als het gaat om grote bedragen of zaken met een hoge waarde. Vooral ouders maken hiervan gebruik om hun vermogen over te dragen op hun kinderen. Het bedrag dat de ouders op papier schenken, telt namelijk niet mee met hun erfenis. De kinderen betalen daardoor minder erfbelasting.

Wat is een schenkingsovereenkomst?

Een schenkingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een bedrag of zaak wordt gegeven, zonder dat hier iets tegenover staat. De wettelijke grondslat van een schenkingsovereenkomst berust zich op artikel 175 van Boek 7 van het Burgerlijke Wetboek. Een schenkingsovereenkomst kan gebruikt worden om een schenking van één of meer schenkers aan een ontvanger, en de eventuele bijbehorende voorwaarden, vast te leggen. Hierdoor kan onduidelijkheid worden voorkomen over hetgeen dat is geschonken en worden de voorwaarden van de schenking op papier vastgelegd. De belastingdienst stelt wel verschillende voorwaarden aan een schenking.

Bij een schenking is de ander niet verplicht om het terug te geven, het is immers een vorm van cadeau. Indien de schenking wel moet worden teruggegeven, is er sprake van een lening. Hiervoor kan een Leningsovereenkomst opgemaakt worden.

Verschillende soorten schenkingsovereenkomsten

Een schenkingsovereenkomst hoeft niet schriftelijk opgenomen te worden. Maar in het algemeen is dit zeker raadzaam om te doen als het om grote bedragen gaat. In het algemeen heb je twee verschillende soorten schenkingsovereenkomsten die schriftelijk worden opgenomen, namelijk een notariële en een onderhandse schenkingsovereenkomst.

 1. Notariële schenkingsovereenkomst

Bij een notariële schenkingsovereenkomst bespreek je de de schenking en overeenkomst uitgebreid met de notaris, deze wordt dan officieel door de notaris ondertekend. Je kunt de schenkingsovereenkomst dan ook altijd opvragen bij de notaris als je die bent kwijtgeraakt. In het algemeen worden vaak notariële schenkingsovereenkomst opgesteld verschillende bedragen worden geschonken of als conflicten worden verwacht over een erfenis. De afspraken staan dan zwart op wit en zijn helder voor de gever en de ontvanger (en kunnen niet zomaar van af geweken worden).

 1. Onderhandse schenkingsovereenkomst

Je kunt natuurlijk ook zelf een schenkingsovereenkomst opstellen. We noemen dat een onderhandse schenkingsovereenkomst. Een onderhandse schenkingsovereenkomst kan naar eigen inzien opgesteld worden.

Het grote verschil tussen een onderhandse is dat een notariële schenkingsovereenkomst wordt opgesteld en vastgelegd door een notaris, een onafhankelijke en beëdigde jurist met specifieke wettelijke bevoegdheden. De notaris zorgt ervoor dat de overeenkomst voldoet aan alle formele vereisten en juridische aspecten.

Het voordeel van een notariële schenkingsovereenkomst is dat het een hoge mate van rechtsgeldigheid en bewijskracht heeft, en het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn bij schenkingen van een onroerend goed zoals een huis.

Wat wordt in een schenkingsovereenkomst opgenomen?

Hoe een schenkingsovereenkomst er precies uit komt te zien is afhankelijk van de situatie en van wat geschonken wordt. Er zijn wel algemene elementen die opgenomen horen te worden. Deze algemene elementen zijn:

 • Identificatie van de partijen: De volledige namen, adressen en andere relevante persoonlijke gegevens van zowel de schenker als de begiftigde worden vermeld.
 • Beschrijving van de schenking: De aard en omvang van de schenking worden nauwkeurig omschreven, bijvoorbeeld het bedrag van de geldschenking of een gedetailleerde beschrijving van de goederen die worden geschonken.
 • Voorwaarden en bepalingen: Eventuele voorwaarden of bepalingen met betrekking tot de schenking worden vastgelegd. Dit kan onder meer betrekking hebben op het tijdstip van de schenking, eventuele lasten of verplichtingen die aan de schenking zijn verbonden, en clausules met betrekking tot de herroepelijkheid of onherroepelijkheid van de schenking.
 • Verklaringen en bevestigingen: De schenker kan verklaringen afleggen met betrekking tot het recht om te schenken en de vrijwilligheid van de schenking. De ontvangen kan bevestigen dat de schenking wordt aanvaardt.

Blijf up-to-date over overeenkomsten en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het contractenrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het contractenrecht in de gaten!

Wat is een schenkingsovereenkomst? Voordat we daar naar kijken moeten wij eerste weten wat een schenking is. Met een schenking wordt alles bedoeld dat je zomaar krijgt (of geeft) van waarde. Meestal in de vorm van een cadeau, zoals geld van je vrienden, een merk horloge of misschien zelf een heel huis. Meestal wordt een schenking gedaan zonder een schriftelijke overeenkomst, maar het kan raadzaam zijn om een schenking op papier vast te leggen, zeker als het gaat om grote bedragen of zaken met een hoge waarde. Vooral ouders maken hiervan gebruik om hun vermogen over te dragen op hun kinderen. Het bedrag dat de ouders op papier schenken, telt namelijk niet mee met hun erfenis. De kinderen betalen daardoor minder erfbelasting.

Wat is een schenkingsovereenkomst?

Een schenkingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een bedrag of zaak wordt gegeven, zonder dat hier iets tegenover staat. De wettelijke grondslat van een schenkingsovereenkomst berust zich op artikel 175 van Boek 7 van het Burgerlijke Wetboek. Een schenkingsovereenkomst kan gebruikt worden om een schenking van één of meer schenkers aan een ontvanger, en de eventuele bijbehorende voorwaarden, vast te leggen. Hierdoor kan onduidelijkheid worden voorkomen over hetgeen dat is geschonken en worden de voorwaarden van de schenking op papier vastgelegd. De belastingdienst stelt wel verschillende voorwaarden aan een schenking.

Bij een schenking is de ander niet verplicht om het terug te geven, het is immers een vorm van cadeau. Indien de schenking wel moet worden teruggegeven, is er sprake van een lening. Hiervoor kan een Leningsovereenkomst opgemaakt worden.

Verschillende soorten schenkingsovereenkomsten

Een schenkingsovereenkomst hoeft niet schriftelijk opgenomen te worden. Maar in het algemeen is dit zeker raadzaam om te doen als het om grote bedragen gaat. In het algemeen heb je twee verschillende soorten schenkingsovereenkomsten die schriftelijk worden opgenomen, namelijk een notariële en een onderhandse schenkingsovereenkomst.

 1. Notariële schenkingsovereenkomst

Bij een notariële schenkingsovereenkomst bespreek je de de schenking en overeenkomst uitgebreid met de notaris, deze wordt dan officieel door de notaris ondertekend. Je kunt de schenkingsovereenkomst dan ook altijd opvragen bij de notaris als je die bent kwijtgeraakt. In het algemeen worden vaak notariële schenkingsovereenkomst opgesteld verschillende bedragen worden geschonken of als conflicten worden verwacht over een erfenis. De afspraken staan dan zwart op wit en zijn helder voor de gever en de ontvanger (en kunnen niet zomaar van af geweken worden).

 1. Onderhandse schenkingsovereenkomst

Je kunt natuurlijk ook zelf een schenkingsovereenkomst opstellen. We noemen dat een onderhandse schenkingsovereenkomst. Een onderhandse schenkingsovereenkomst kan naar eigen inzien opgesteld worden.

Het grote verschil tussen een onderhandse is dat een notariële schenkingsovereenkomst wordt opgesteld en vastgelegd door een notaris, een onafhankelijke en beëdigde jurist met specifieke wettelijke bevoegdheden. De notaris zorgt ervoor dat de overeenkomst voldoet aan alle formele vereisten en juridische aspecten.

Het voordeel van een notariële schenkingsovereenkomst is dat het een hoge mate van rechtsgeldigheid en bewijskracht heeft, en het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn bij schenkingen van een onroerend goed zoals een huis.

Wat wordt in een schenkingsovereenkomst opgenomen?

Hoe een schenkingsovereenkomst er precies uit komt te zien is afhankelijk van de situatie en van wat geschonken wordt. Er zijn wel algemene elementen die opgenomen horen te worden. Deze algemene elementen zijn:

 • Identificatie van de partijen: De volledige namen, adressen en andere relevante persoonlijke gegevens van zowel de schenker als de begiftigde worden vermeld.
 • Beschrijving van de schenking: De aard en omvang van de schenking worden nauwkeurig omschreven, bijvoorbeeld het bedrag van de geldschenking of een gedetailleerde beschrijving van de goederen die worden geschonken.
 • Voorwaarden en bepalingen: Eventuele voorwaarden of bepalingen met betrekking tot de schenking worden vastgelegd. Dit kan onder meer betrekking hebben op het tijdstip van de schenking, eventuele lasten of verplichtingen die aan de schenking zijn verbonden, en clausules met betrekking tot de herroepelijkheid of onherroepelijkheid van de schenking.
 • Verklaringen en bevestigingen: De schenker kan verklaringen afleggen met betrekking tot het recht om te schenken en de vrijwilligheid van de schenking. De ontvangen kan bevestigen dat de schenking wordt aanvaardt.

Blijf up-to-date over overeenkomsten en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het contractenrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het contractenrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.