Een overeenkomst van opdracht, waarvoor heb je dit nodig? Voor iedere ondernemer is een overeenkomst van opdracht noodzakelijk. Het niet tekenen van een overeenkomst tussen partijen, kan nadelige gevolgen hebben. De gemaakte afspraken tussen partijen dienen immers altijd duidelijk te zijn, om enige vorm van onduidelijkheid te voorkomen.

Een overeenkomst van opdracht dient echter aan meer eisen te voldoen dan enkel de basisafspraken over de opdracht op papier te zetten. Maar waar is een overeenkomst van opdracht dan allemaal nog meer voor? En, welke eisen worden eraan gesteld? In dit blog lees je alles over de overeenkomst van opdracht.

Waarvoor is een overeenkomst van opdracht nodig?

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst die tussen twee partijen wordt gesloten. De ene partij wordt aangemerkt als ‘opdrachtnemer’ en de andere partij als ‘opdrachtgever’, aldus art. 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. Dit zijn twee zelfstandige partijen, waarbij de opdrachtnemer een opdracht uitvoert voor de opdrachtgever. Dit wordt ook wel het ‘verbinden tot het verrichten van werkzaamheden’. Tegenover het uitvoeren van deze opdracht staat dan een vergoeding, die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vergoed.

Geen arbeidsrelatie of gezagsverhouding tussen partijen

Het punt over zelfstandige partijen is hierbij cruciaal. In geen geval mag het namelijk lijken dat er sprake is van een arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. De wet stelt dan ook expliciet dat de verbintenis tussen partijen anders is dan op grond van een arbeidsrelatie. Er kan dan namelijk sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Hierdoor kan dan een arbeidsrelatie ontstaan terwijl dit niet de bedoeling was. Daarom is het belangrijk dat partijen goed definiëren wat hun relatie tot elkaar is en wat hierdoor op hen van toepassing is.

In ieder geval is het arbeidsrecht is dan ook niet van toepassing op deze overeenkomst. Een opdrachtnemer kan dus geen aanspraak maken op de rechten die een werknemer bij de opdrachtgever wel geniet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Ziekteverlof met doorbetaling van uren;
 • De opbouw van vakantiedagen of het recht op vakantiegeld;
 • Het afdragen van premies;
 • Het genieten van dezelfde verzekeringen;
 • Er is geen sprake van ‘loon’ maar van een vergoeding.

De bovengenoemde punten kunnen dus ook niet terugkomen in de overeenkomst van opdracht. Een ander belangrijk punt is dat er geen sprake dient te zijn van een gezagsverhouding tussen de twee partijen. Is hier namelijk wel sprake van, dan is het mogelijk dat de opdrachtnemer als werknemer gezien wordt volgens de wet. Dit betekent dat de opdrachtnemer dan ineens aanspraak kan maken op (achterstallig) loon en vakantiegeld.

Om te voorkomen dat er geen sprake is van een gezagsverhouding, dient te opdrachtgever niet expliciet te dicteren hoe de opdrachtnemer de opdracht uitvoert. Er is dan dus geen sprake van enige vorm van ondergeschiktheid. Het is voor de opdrachtgever mogelijk om aanwijzingen te geven, voor de manier waarop de opdracht uitgevoerd moet worden. De Opdrachtnemer dient deze eisen ook in acht te nemen. Echter kan er in geen geval sprake zijn van het direct opleggen van de werkwijze.

Wat moet er in de overeenkomst van opdracht staan?

Er is al besproken wat er allemaal niet in de overeenkomst van opdracht hoort te staan, maar uiteraard wil je ook weten wat er wel in de overeenkomst moet staan. Zoals gezegd zijn er enkele voorwaarden verbonden aan de overeenkomst van opdracht. Dit geldt ook voor de afspraken die er minimaal in moeten staan. De volgende punten moeten minimaal voorkomen in een overeenkomst van opdracht:

 • Dat het expliciet een overeenkomst van opdracht betreft;
 • De partijen en de aanduiding hiervan (opdrachtnemer en opdrachtgever);
 • Een zo duidelijk mogelijke uitleg over wat de opdracht inhoudt;
 • De vergoeding die de opdrachtnemer ontvangt voor het uitvoeren van de opdracht;
 • De duur van de Opdracht;
 • Hoe de aansprakelijkheid tussen partijen geregeld is.

Deze afspraken dienen in ieder geval als basis voor de overeenkomst. Uiteraard staat het partijen vrij om andere zaken op te nemen. Het is daarbij van belang om overeenkomsten te vermijden, waaruit een mogelijk dienstverband naar voren kan komen. Met deze tips ben jij in ieder geval klaar om een (basis) overeenkomst van opdracht op te stellen!

Alles weten over contracten voor ondernemers?

Bij juristen geven wij jou als ondernemer alle juridische informatie die je nodig hebt, zo ook over contracten. Wil jij meer weten over hoe je verschillende soorten contracten opstelt? Lees dan vooral onze andere blogs over contracten op juristenblog.nl!

Een overeenkomst van opdracht, waarvoor heb je dit nodig? Voor iedere ondernemer is een overeenkomst van opdracht noodzakelijk. Het niet tekenen van een overeenkomst tussen partijen, kan nadelige gevolgen hebben. De gemaakte afspraken tussen partijen dienen immers altijd duidelijk te zijn, om enige vorm van onduidelijkheid te voorkomen.

Een overeenkomst van opdracht dient echter aan meer eisen te voldoen dan enkel de basisafspraken over de opdracht op papier te zetten. Maar waar is een overeenkomst van opdracht dan allemaal nog meer voor? En, welke eisen worden eraan gesteld? In dit blog lees je alles over de overeenkomst van opdracht.

Waarvoor is een overeenkomst van opdracht nodig?

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst die tussen twee partijen wordt gesloten. De ene partij wordt aangemerkt als ‘opdrachtnemer’ en de andere partij als ‘opdrachtgever’, aldus art. 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. Dit zijn twee zelfstandige partijen, waarbij de opdrachtnemer een opdracht uitvoert voor de opdrachtgever. Dit wordt ook wel het ‘verbinden tot het verrichten van werkzaamheden’. Tegenover het uitvoeren van deze opdracht staat dan een vergoeding, die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vergoed.

Geen arbeidsrelatie of gezagsverhouding tussen partijen

Het punt over zelfstandige partijen is hierbij cruciaal. In geen geval mag het namelijk lijken dat er sprake is van een arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. De wet stelt dan ook expliciet dat de verbintenis tussen partijen anders is dan op grond van een arbeidsrelatie. Er kan dan namelijk sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Hierdoor kan dan een arbeidsrelatie ontstaan terwijl dit niet de bedoeling was. Daarom is het belangrijk dat partijen goed definiëren wat hun relatie tot elkaar is en wat hierdoor op hen van toepassing is.

In ieder geval is het arbeidsrecht is dan ook niet van toepassing op deze overeenkomst. Een opdrachtnemer kan dus geen aanspraak maken op de rechten die een werknemer bij de opdrachtgever wel geniet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Ziekteverlof met doorbetaling van uren;
 • De opbouw van vakantiedagen of het recht op vakantiegeld;
 • Het afdragen van premies;
 • Het genieten van dezelfde verzekeringen;
 • Er is geen sprake van ‘loon’ maar van een vergoeding.

De bovengenoemde punten kunnen dus ook niet terugkomen in de overeenkomst van opdracht. Een ander belangrijk punt is dat er geen sprake dient te zijn van een gezagsverhouding tussen de twee partijen. Is hier namelijk wel sprake van, dan is het mogelijk dat de opdrachtnemer als werknemer gezien wordt volgens de wet. Dit betekent dat de opdrachtnemer dan ineens aanspraak kan maken op (achterstallig) loon en vakantiegeld.

Om te voorkomen dat er geen sprake is van een gezagsverhouding, dient te opdrachtgever niet expliciet te dicteren hoe de opdrachtnemer de opdracht uitvoert. Er is dan dus geen sprake van enige vorm van ondergeschiktheid. Het is voor de opdrachtgever mogelijk om aanwijzingen te geven, voor de manier waarop de opdracht uitgevoerd moet worden. De Opdrachtnemer dient deze eisen ook in acht te nemen. Echter kan er in geen geval sprake zijn van het direct opleggen van de werkwijze.

Wat moet er in de overeenkomst van opdracht staan?

Er is al besproken wat er allemaal niet in de overeenkomst van opdracht hoort te staan, maar uiteraard wil je ook weten wat er wel in de overeenkomst moet staan. Zoals gezegd zijn er enkele voorwaarden verbonden aan de overeenkomst van opdracht. Dit geldt ook voor de afspraken die er minimaal in moeten staan. De volgende punten moeten minimaal voorkomen in een overeenkomst van opdracht:

 • Dat het expliciet een overeenkomst van opdracht betreft;
 • De partijen en de aanduiding hiervan (opdrachtnemer en opdrachtgever);
 • Een zo duidelijk mogelijke uitleg over wat de opdracht inhoudt;
 • De vergoeding die de opdrachtnemer ontvangt voor het uitvoeren van de opdracht;
 • De duur van de Opdracht;
 • Hoe de aansprakelijkheid tussen partijen geregeld is.

Deze afspraken dienen in ieder geval als basis voor de overeenkomst. Uiteraard staat het partijen vrij om andere zaken op te nemen. Het is daarbij van belang om overeenkomsten te vermijden, waaruit een mogelijk dienstverband naar voren kan komen. Met deze tips ben jij in ieder geval klaar om een (basis) overeenkomst van opdracht op te stellen!

Alles weten over contracten voor ondernemers?

Bij juristen geven wij jou als ondernemer alle juridische informatie die je nodig hebt, zo ook over contracten. Wil jij meer weten over hoe je verschillende soorten contracten opstelt? Lees dan vooral onze andere blogs over contracten op juristenblog.nl!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.