Sommigen hebben er nog nooit over gehoord en sommigen houden zich er dagelijks mee bezig: de anterieure overeenkomst. In deze blog vertellen we je er graag meer over.

Wat is een anterieure overeenkomst?

Het heeft allemaal te maken met exploitatie en exploitatieplannen. Heel kort door de bocht is een anterieure overeenkomst een grondexploitatieovereenkomst die partijen sluiten voor de vaststelling van een exploitatieplan. Wat betekent exploitatie dan? Exploitatie is het uitbaten van bezittingen. Dit kan de ontginning van een mijn of een stuk grond zijn, het gebruik van een gebouw of een product of het uitvoeren van een lijndienst. In negatieve zin, en in het bijzonder wanneer het over mensen gaat, kan het ook uitbuiting betreffen. In dit geval ziet een anterieure overeenkomst op het uitbaten van bezittingen.

Nu is dit niet de makkelijkste uitleg en als je geen kennis hebt van het juridische werkveld, kan dit misschien even puzzelen zijn. Gelukkig is Juristenblog er om alle aspecten even te ontleden zodat het duidelijk voor je is!

Betekenis anterieure overeenkomst

Een “anterieure overeenkomst” is een juridische term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een overeenkomst die vóór een specifieke gebeurtenis of actie wordt gesloten. Het woord “anterieur” is afgeleid van het Latijnse woord “ante”, wat “voor” betekent.

Vastgoed

Binnen de context van vastgoedontwikkeling duidt een anterieure overeenkomst op een contract dat wordt afgesloten tussen een gemeente of overheidsinstantie en een projectontwikkelaar. Dit voordat de ontwikkeling van een specifiek project van start gaat. Het doel van zo’n overeenkomst is om de voorwaarden en verplichtingen van beide partijen vast te leggen met betrekking tot de ontwikkeling.

Een anterieure overeenkomst kan verschillende aspecten van de ontwikkeling omvatten, zoals de verdeling van kosten en financiële verantwoordelijkheden, de planning en uitvoering van werkzaamheden, infrastructuurvereisten, milieuvoorschriften, openbare voorzieningen en andere relevante zaken. Het zorgt ervoor dat zowel de ontwikkelaar als de gemeente duidelijkheid en zekerheid biedt. Het gaat hierbij over de voorwaarden waaronder het project zal worden uitgevoerd.

Wil je meer lezen over vastgoed? Lees dan onze blogs over het huurrecht!

Wat voor projecten?

In het algemeen heeft een anterieure overeenkomst betrekking op grootschalige projecten zoals stadsontwikkeling, nieuwe woonwijken, winkelcentra of industriële complexen. Het zorgt ervoor dat er een goede samenwerking is tussen de ontwikkelaar van het project en de gemeente. Het voornaamste doel is zorgen voor een ontwikkeling die voldoet aan regelgeving, gemeenschapsbehoeften en planningseisen!

Voorbeeldsituatie

Een voorbeeld van een situatie waarin een anterieure overeenkomst moet worden gesloten, is wanneer een projectontwikkelaar van plan is om een groot commercieel complex te bouwen. Zoals een winkelcentrum, op een stuk grond dat momenteel eigendom is van een gemeente.

Voordat de ontwikkeling van het winkelcentrum kan beginnen, moeten de projectontwikkelaar en de gemeente een anterieure overeenkomst sluiten. In deze overeenkomst worden verschillende aspecten van het project vastgelegd, waaronder:

  • Kostenverdeling: De overeenkomst bepaalt hoe de kosten van de dergelijke ontwikkeling worden verdeeld tussen de projectontwikkelaar en de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het grootste deel van de bouwkosten van het gebouw. Terwijl de gemeente bijdraagt aan de infrastructuurkosten, zoals de aanleg van wegen en parkeergelegenheid.
  • Planning en uitvoering: De overeenkomst kan specificeren welke stappen er moeten worden genomen in het ontwikkelingsproces, zoals het verkrijgen van vergunningen en het uitvoeren van milieueffectrapportages. Het kan ook bepalen welke partij verantwoordelijk is voor het beheer en de coördinatie van de ontwikkeling.
  • Infrastructuurvereisten: Als onderdeel van de overeenkomst kunnen vereisten worden vastgelegd met betrekking tot de benodigde infrastructuur rondom het winkelcentrum. Zoals wegen, verlichting, riolering en toegang voor hulpdiensten. Het kan ook bepalen wie verantwoordelijk is voor de financiering en uitvoering van deze infrastructuurwerken.
  • Milieuvoorschriften: De overeenkomst kan bepalen dat de projectontwikkelaar zich moet houden aan bepaalde milieuvoorschriften en -normen. Dit tijdens de ontwikkeling en exploitatie van het winkelcentrum. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op afvalbeheer, energie-efficiëntie en milieubescherming.

Door het sluiten van een anterieure overeenkomst kunnen de projectontwikkelaar en de gemeente duidelijke afspraken maken over de ontwikkeling. Wat bijdraagt aan een gestructureerde en gecoördineerde uitvoering van het project. Dit is prettig voor beide, en daarnaast de omwoners! Het biedt beide partijen zekerheid en een gedeeld begrip van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen gedurende het hele proces.

Wettelijke voorschriften anterieure overeenkomst

De regels die betrekking hebben tot anterieure overeenkomsten zijn meestal gebaseerd op het ruimtelijk ordeningsrecht en de algemene contractwetgeving.

Het ruimtelijk ordeningsrecht regelt de planning en ontwikkeling van ruimtelijk gebied, inclusief vastgoedontwikkeling. Hieronder vallen wetten zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Omgevingswet (OW) en bijbehorende regelgeving zoals het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze wetten bevatten bepalingen met betrekking tot de samenwerking tussen de overheid en private partijen. Met name bij ruimtelijke ontwikkeling, inclusief het sluiten van overeenkomsten zoals anterieure overeenkomsten.

Daarnaast zijn de algemene principes van het contractenrecht van toepassing op anterieure overeenkomsten. Dit omvat de regels en vereisten met betrekking tot het sluiten, uitvoeren en beëindigen van contracten tussen partijen. De relevante wetgeving op dit gebied in Nederland is het Burgerlijk Wetboek (BW). Met name de bepalingen met betrekking tot overeenkomsten (Boek 6, Titel 5).

Conclusie

We hopen je voldoende te hebben geïnformeerd over deze overeenkomst! Wil je meer weten over overeenkomsten? Lees dan hier onze blog over soorten overeenkomsten.

Sommigen hebben er nog nooit over gehoord en sommigen houden zich er dagelijks mee bezig: de anterieure overeenkomst. In deze blog vertellen we je er graag meer over.

Wat is een anterieure overeenkomst?

Het heeft allemaal te maken met exploitatie en exploitatieplannen. Heel kort door de bocht is een anterieure overeenkomst een grondexploitatieovereenkomst die partijen sluiten voor de vaststelling van een exploitatieplan. Wat betekent exploitatie dan? Exploitatie is het uitbaten van bezittingen. Dit kan de ontginning van een mijn of een stuk grond zijn, het gebruik van een gebouw of een product of het uitvoeren van een lijndienst. In negatieve zin, en in het bijzonder wanneer het over mensen gaat, kan het ook uitbuiting betreffen. In dit geval ziet een anterieure overeenkomst op het uitbaten van bezittingen.

Nu is dit niet de makkelijkste uitleg en als je geen kennis hebt van het juridische werkveld, kan dit misschien even puzzelen zijn. Gelukkig is Juristenblog er om alle aspecten even te ontleden zodat het duidelijk voor je is!

Betekenis anterieure overeenkomst

Een “anterieure overeenkomst” is een juridische term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een overeenkomst die vóór een specifieke gebeurtenis of actie wordt gesloten. Het woord “anterieur” is afgeleid van het Latijnse woord “ante”, wat “voor” betekent.

Vastgoed

Binnen de context van vastgoedontwikkeling duidt een anterieure overeenkomst op een contract dat wordt afgesloten tussen een gemeente of overheidsinstantie en een projectontwikkelaar. Dit voordat de ontwikkeling van een specifiek project van start gaat. Het doel van zo’n overeenkomst is om de voorwaarden en verplichtingen van beide partijen vast te leggen met betrekking tot de ontwikkeling.

Een anterieure overeenkomst kan verschillende aspecten van de ontwikkeling omvatten, zoals de verdeling van kosten en financiële verantwoordelijkheden, de planning en uitvoering van werkzaamheden, infrastructuurvereisten, milieuvoorschriften, openbare voorzieningen en andere relevante zaken. Het zorgt ervoor dat zowel de ontwikkelaar als de gemeente duidelijkheid en zekerheid biedt. Het gaat hierbij over de voorwaarden waaronder het project zal worden uitgevoerd.

Wil je meer lezen over vastgoed? Lees dan onze blogs over het huurrecht!

Wat voor projecten?

In het algemeen heeft een anterieure overeenkomst betrekking op grootschalige projecten zoals stadsontwikkeling, nieuwe woonwijken, winkelcentra of industriële complexen. Het zorgt ervoor dat er een goede samenwerking is tussen de ontwikkelaar van het project en de gemeente. Het voornaamste doel is zorgen voor een ontwikkeling die voldoet aan regelgeving, gemeenschapsbehoeften en planningseisen!

Voorbeeldsituatie

Een voorbeeld van een situatie waarin een anterieure overeenkomst moet worden gesloten, is wanneer een projectontwikkelaar van plan is om een groot commercieel complex te bouwen. Zoals een winkelcentrum, op een stuk grond dat momenteel eigendom is van een gemeente.

Voordat de ontwikkeling van het winkelcentrum kan beginnen, moeten de projectontwikkelaar en de gemeente een anterieure overeenkomst sluiten. In deze overeenkomst worden verschillende aspecten van het project vastgelegd, waaronder:

  • Kostenverdeling: De overeenkomst bepaalt hoe de kosten van de dergelijke ontwikkeling worden verdeeld tussen de projectontwikkelaar en de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het grootste deel van de bouwkosten van het gebouw. Terwijl de gemeente bijdraagt aan de infrastructuurkosten, zoals de aanleg van wegen en parkeergelegenheid.
  • Planning en uitvoering: De overeenkomst kan specificeren welke stappen er moeten worden genomen in het ontwikkelingsproces, zoals het verkrijgen van vergunningen en het uitvoeren van milieueffectrapportages. Het kan ook bepalen welke partij verantwoordelijk is voor het beheer en de coördinatie van de ontwikkeling.
  • Infrastructuurvereisten: Als onderdeel van de overeenkomst kunnen vereisten worden vastgelegd met betrekking tot de benodigde infrastructuur rondom het winkelcentrum. Zoals wegen, verlichting, riolering en toegang voor hulpdiensten. Het kan ook bepalen wie verantwoordelijk is voor de financiering en uitvoering van deze infrastructuurwerken.
  • Milieuvoorschriften: De overeenkomst kan bepalen dat de projectontwikkelaar zich moet houden aan bepaalde milieuvoorschriften en -normen. Dit tijdens de ontwikkeling en exploitatie van het winkelcentrum. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op afvalbeheer, energie-efficiëntie en milieubescherming.

Door het sluiten van een anterieure overeenkomst kunnen de projectontwikkelaar en de gemeente duidelijke afspraken maken over de ontwikkeling. Wat bijdraagt aan een gestructureerde en gecoördineerde uitvoering van het project. Dit is prettig voor beide, en daarnaast de omwoners! Het biedt beide partijen zekerheid en een gedeeld begrip van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen gedurende het hele proces.

Wettelijke voorschriften anterieure overeenkomst

De regels die betrekking hebben tot anterieure overeenkomsten zijn meestal gebaseerd op het ruimtelijk ordeningsrecht en de algemene contractwetgeving.

Het ruimtelijk ordeningsrecht regelt de planning en ontwikkeling van ruimtelijk gebied, inclusief vastgoedontwikkeling. Hieronder vallen wetten zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Omgevingswet (OW) en bijbehorende regelgeving zoals het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze wetten bevatten bepalingen met betrekking tot de samenwerking tussen de overheid en private partijen. Met name bij ruimtelijke ontwikkeling, inclusief het sluiten van overeenkomsten zoals anterieure overeenkomsten.

Daarnaast zijn de algemene principes van het contractenrecht van toepassing op anterieure overeenkomsten. Dit omvat de regels en vereisten met betrekking tot het sluiten, uitvoeren en beëindigen van contracten tussen partijen. De relevante wetgeving op dit gebied in Nederland is het Burgerlijk Wetboek (BW). Met name de bepalingen met betrekking tot overeenkomsten (Boek 6, Titel 5).

Conclusie

We hopen je voldoende te hebben geïnformeerd over deze overeenkomst! Wil je meer weten over overeenkomsten? Lees dan hier onze blog over soorten overeenkomsten.

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.