Soms besluit een werkgever dat ze van een medewerker af willen, maar hebben ze hier geen goede reden voor. In zulke gevallen komt het vaak voor dat de medewerker onterecht ontslagen wordt. Ontslag in Nederland mag immers niet zomaar. Voordat iemand in Nederland ontslagen kan worden moet er sprake zijn van een of meerdere specifieke redenen.

Ontslagrecht in Nederland is gereguleerd door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Hier kwamen ook nog latere aanpassingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bij. Als je gelooft dat er sprake is van onterecht ontslag, zijn er verschillende juridische stappen die je kunt overwegen om je rechten te beschermen en mogelijk compensatie te krijgen.

Relevante wet- en regelgeving bij onterecht ontslag

 1. Redelijke Grond voor Ontslag (artikel 7:669 BW): Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moeten werkgevers een redelijke grond hebben om een werknemer te ontslaan. Dit is vastgelegd in artikel 7:669 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Er zijn verschillende gronden op basis waarvan een werkgever een werknemer kan ontslaan, zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen, een verstoorde arbeidsrelatie, bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid en meer. Als van geen van deze gronden sprake is, is er sprake van onterecht ontslag.
 2. Herplaatsingsinspanning (artikel 7:669a BW): Voordat een werkgever overgaat tot ontslag, is de werkgever verplicht om te onderzoeken of er herplaatsingsmogelijkheden zijn binnen het bedrijf of binnen een verwante onderneming van de werkgever. Dit is vastgelegd in artikel 7:669a BW.
 3. Hoorprocedure bij UWV (artikel 7:671a BW): Als een werkgever een werknemer om bedrijfseconomische redenen wil ontslaan, moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Voordat het UWV een beslissing neemt, moet de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen om zijn of haar standpunt te geven. Dit is geregeld in artikel 7:671a BW.
 4. Vernietiging Ontslag (artikel 7:681 BW): Artikel 7:681 BW biedt werknemers de mogelijkheid om het ontslag via de kantonrechter te laten vernietigen als het ontslag kennelijk onredelijk is. Dit kan het geval zijn als het ontslag niet voldoet aan de eisen van goed werkgeverschap.
 5. Transitievergoeding (artikel 7:673 BW): Bij ontslag van een werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit is vastgelegd in artikel 7:673 BW. De hoogte van de vergoeding is onder andere gebaseerd op het aantal dienstjaren.
 6. Billijke Vergoeding (artikel 7:681 BW): Als de rechter het ontslag vernietigt omdat het kennelijk onredelijk is, kan de werknemer recht hebben op een billijke vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en is vastgelegd in artikel 7:681 BW.

Wat te doen bij onterecht ontslag?

Wanneer je tot de conclusie bent gekomen dat jouw ontslag onterecht is, wil je natuurlijk stappen kunnen ondernemen. Daar helpen we je graag een handje wel. Let wel op dat we adviseren contact op te nemen met een jurist of jouw rechtsbijstand. Iedere situatie is namelijk anders. Onderstaand vind je een stappenplan met te nemen stappen die jij kunt zetten bij onterecht ontslag.

Stap 1: Verzamel bewijs van het ontslag.

Verzamel alle relevante documenten met betrekking tot het ontslag, waaronder de ontslagbrief, contracten, e-mails, prestatiebeoordelingen en eventuele andere correspondentie die de omstandigheden rond het ontslag verduidelijken.

Stap 2: Bepaal de reden voor ontslag.

Onderzoek de reden die door de werkgever wordt gegeven voor het ontslag. Beoordeel of deze reden in overeenstemming is met de wettelijke vereisten voor rechtmatig ontslag.

Stap 3: Consulteer een arbeidsrechtjurist.

Zoek onmiddellijk professioneel juridisch advies bij een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist of advocaat. Leg je situatie uit en deel het bewijsmateriaal dat je hebt verzameld. De jurist kan je adviseren over de geldigheid van het ontslag en de mogelijke juridische stappen.

Stap 4: Controleer de deden en herplaatsingsinspanningen (artikel 7:669 BW en 7:669a BW)

Beoordeel of de door de werkgever aangevoerde reden voor ontslag valt onder de wettelijke gronden zoals beschreven in artikel 7:669 BW. Controleer ook of de werkgever voldoende herplaatsingsinspanningen heeft verricht zoals vereist door artikel 7:669a BW.

Stap 5: Overweeg beroep op vernietiging van het ontslag (artikel 7:681 BW)

Als je van mening bent dat het ontslag kennelijk onredelijk is, overweeg dan om een beroep op vernietiging van het ontslag in te dienen bij de kantonrechter volgens artikel 7:681 BW. Dit moet binnen twee maanden na de einddatum van het dienstverband gebeuren.

Stap 6: Beoordeel transitievergoeding en billijke vergoeding (artikel 7:673 BW en 7:681 BW)

Als het ontslag onterecht is, kun je mogelijk recht hebben op een transitievergoeding volgens artikel 7:673 BW. Bij kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW) kan de kantonrechter ook een billijke vergoeding toekennen als compensatie.

Stap 7: Neem contact op met de werkgever

Als je dat nog niet hebt gedaan, neem dan contact op met je werkgever om te bespreken waarom je van mening bent dat het ontslag onterecht is. Dit kan leiden tot een informele oplossing.

Stap 8: Start ontbindingsprocedure bij Kantonrechter (artikel 7:671b BW)

Als je onterecht ontslagen bent en je hebt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, overweeg dan om een verzoek tot ontbinding van het dienstverband in te dienen bij de kantonrechter volgens artikel 7:671b BW. Dit is een optie als je geen herstel van dienstverband nastreeft.

Stap 9: Reageer op ontslagprocedure via UWV (artikel 7:671a BW)

Als het ontslag om bedrijfseconomische redenen plaatsvindt en je werkgever een ontslagvergunning bij het UWV heeft aangevraagd, reageer dan binnen twee weken op het verzoek volgens artikel 7:671a BW.

Stap 10: Bereid je zaak voor

In samenwerking met je jurist, bereid je je zaak voor op basis van de gekozen juridische route. Verzamel aanvullend bewijsmateriaal en bereid je argumenten voor.

Stap 11: Dien juridische documenten in

Dien de relevante juridische documenten in bij de bevoegde instantie (kantonrechter, UWV, etc.) volgens de procedures en deadlines die van toepassing zijn.

Stap 12: Volg de juridische procedure

Neem deel aan alle stappen van de juridische procedure, zoals hoorzittingen, verweer en zittingen. Werk nauw samen met je jurist om je standpunt krachtig te presenteren.

Stap 13: Wacht op uitspraak

Wacht op de uitspraak van de rechter, het UWV of de geschillencommissie, afhankelijk van de juridische weg die je hebt gekozen.

Alles weten over contracten en de eventuele beëindiging?

Bij juristen geven wij jou als werknemer alle juridische informatie die je nodig hebt, zo ook over contracten. Meer weten over ontslagverboden? Lees dan vooral ons artikel over het niet verlengen van een contract door zwangerschap!

Soms besluit een werkgever dat ze van een medewerker af willen, maar hebben ze hier geen goede reden voor. In zulke gevallen komt het vaak voor dat de medewerker onterecht ontslagen wordt. Ontslag in Nederland mag immers niet zomaar. Voordat iemand in Nederland ontslagen kan worden moet er sprake zijn van een of meerdere specifieke redenen.

Ontslagrecht in Nederland is gereguleerd door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Hier kwamen ook nog latere aanpassingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bij. Als je gelooft dat er sprake is van onterecht ontslag, zijn er verschillende juridische stappen die je kunt overwegen om je rechten te beschermen en mogelijk compensatie te krijgen.

Relevante wet- en regelgeving bij onterecht ontslag

 1. Redelijke Grond voor Ontslag (artikel 7:669 BW): Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moeten werkgevers een redelijke grond hebben om een werknemer te ontslaan. Dit is vastgelegd in artikel 7:669 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Er zijn verschillende gronden op basis waarvan een werkgever een werknemer kan ontslaan, zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen, een verstoorde arbeidsrelatie, bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid en meer. Als van geen van deze gronden sprake is, is er sprake van onterecht ontslag.
 2. Herplaatsingsinspanning (artikel 7:669a BW): Voordat een werkgever overgaat tot ontslag, is de werkgever verplicht om te onderzoeken of er herplaatsingsmogelijkheden zijn binnen het bedrijf of binnen een verwante onderneming van de werkgever. Dit is vastgelegd in artikel 7:669a BW.
 3. Hoorprocedure bij UWV (artikel 7:671a BW): Als een werkgever een werknemer om bedrijfseconomische redenen wil ontslaan, moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Voordat het UWV een beslissing neemt, moet de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen om zijn of haar standpunt te geven. Dit is geregeld in artikel 7:671a BW.
 4. Vernietiging Ontslag (artikel 7:681 BW): Artikel 7:681 BW biedt werknemers de mogelijkheid om het ontslag via de kantonrechter te laten vernietigen als het ontslag kennelijk onredelijk is. Dit kan het geval zijn als het ontslag niet voldoet aan de eisen van goed werkgeverschap.
 5. Transitievergoeding (artikel 7:673 BW): Bij ontslag van een werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit is vastgelegd in artikel 7:673 BW. De hoogte van de vergoeding is onder andere gebaseerd op het aantal dienstjaren.
 6. Billijke Vergoeding (artikel 7:681 BW): Als de rechter het ontslag vernietigt omdat het kennelijk onredelijk is, kan de werknemer recht hebben op een billijke vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en is vastgelegd in artikel 7:681 BW.

Wat te doen bij onterecht ontslag?

Wanneer je tot de conclusie bent gekomen dat jouw ontslag onterecht is, wil je natuurlijk stappen kunnen ondernemen. Daar helpen we je graag een handje wel. Let wel op dat we adviseren contact op te nemen met een jurist of jouw rechtsbijstand. Iedere situatie is namelijk anders. Onderstaand vind je een stappenplan met te nemen stappen die jij kunt zetten bij onterecht ontslag.

Stap 1: Verzamel bewijs van het ontslag.

Verzamel alle relevante documenten met betrekking tot het ontslag, waaronder de ontslagbrief, contracten, e-mails, prestatiebeoordelingen en eventuele andere correspondentie die de omstandigheden rond het ontslag verduidelijken.

Stap 2: Bepaal de reden voor ontslag.

Onderzoek de reden die door de werkgever wordt gegeven voor het ontslag. Beoordeel of deze reden in overeenstemming is met de wettelijke vereisten voor rechtmatig ontslag.

Stap 3: Consulteer een arbeidsrechtjurist.

Zoek onmiddellijk professioneel juridisch advies bij een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist of advocaat. Leg je situatie uit en deel het bewijsmateriaal dat je hebt verzameld. De jurist kan je adviseren over de geldigheid van het ontslag en de mogelijke juridische stappen.

Stap 4: Controleer de deden en herplaatsingsinspanningen (artikel 7:669 BW en 7:669a BW)

Beoordeel of de door de werkgever aangevoerde reden voor ontslag valt onder de wettelijke gronden zoals beschreven in artikel 7:669 BW. Controleer ook of de werkgever voldoende herplaatsingsinspanningen heeft verricht zoals vereist door artikel 7:669a BW.

Stap 5: Overweeg beroep op vernietiging van het ontslag (artikel 7:681 BW)

Als je van mening bent dat het ontslag kennelijk onredelijk is, overweeg dan om een beroep op vernietiging van het ontslag in te dienen bij de kantonrechter volgens artikel 7:681 BW. Dit moet binnen twee maanden na de einddatum van het dienstverband gebeuren.

Stap 6: Beoordeel transitievergoeding en billijke vergoeding (artikel 7:673 BW en 7:681 BW)

Als het ontslag onterecht is, kun je mogelijk recht hebben op een transitievergoeding volgens artikel 7:673 BW. Bij kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW) kan de kantonrechter ook een billijke vergoeding toekennen als compensatie.

Stap 7: Neem contact op met de werkgever

Als je dat nog niet hebt gedaan, neem dan contact op met je werkgever om te bespreken waarom je van mening bent dat het ontslag onterecht is. Dit kan leiden tot een informele oplossing.

Stap 8: Start ontbindingsprocedure bij Kantonrechter (artikel 7:671b BW)

Als je onterecht ontslagen bent en je hebt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, overweeg dan om een verzoek tot ontbinding van het dienstverband in te dienen bij de kantonrechter volgens artikel 7:671b BW. Dit is een optie als je geen herstel van dienstverband nastreeft.

Stap 9: Reageer op ontslagprocedure via UWV (artikel 7:671a BW)

Als het ontslag om bedrijfseconomische redenen plaatsvindt en je werkgever een ontslagvergunning bij het UWV heeft aangevraagd, reageer dan binnen twee weken op het verzoek volgens artikel 7:671a BW.

Stap 10: Bereid je zaak voor

In samenwerking met je jurist, bereid je je zaak voor op basis van de gekozen juridische route. Verzamel aanvullend bewijsmateriaal en bereid je argumenten voor.

Stap 11: Dien juridische documenten in

Dien de relevante juridische documenten in bij de bevoegde instantie (kantonrechter, UWV, etc.) volgens de procedures en deadlines die van toepassing zijn.

Stap 12: Volg de juridische procedure

Neem deel aan alle stappen van de juridische procedure, zoals hoorzittingen, verweer en zittingen. Werk nauw samen met je jurist om je standpunt krachtig te presenteren.

Stap 13: Wacht op uitspraak

Wacht op de uitspraak van de rechter, het UWV of de geschillencommissie, afhankelijk van de juridische weg die je hebt gekozen.

Alles weten over contracten en de eventuele beëindiging?

Bij juristen geven wij jou als werknemer alle juridische informatie die je nodig hebt, zo ook over contracten. Meer weten over ontslagverboden? Lees dan vooral ons artikel over het niet verlengen van een contract door zwangerschap!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.