Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een type arbeidscontract. Deze wordt gebruikt wanneer een werkgever en een werknemer overeenkomen om gedurende een vooraf bepaalde periode samen te werken. In dit geval is de duur van de arbeidsovereenkomst beperkt en wordt vooraf bepaald in het contract. In dit artikel zullen wij uitleggen wat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd inhoudt en enkele relevante wetsartikelen noemen.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) van Nederland. Artikel 7:668a BW bevat de basisregels met betrekking tot dergelijke arbeidsovereenkomsten. Het bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor maximaal drie jaar, inclusief verlengingen. Dit wordt ook wel de “ketenregeling” genoemd. Er kunnen echter uitzonderingen zijn op deze regel. Voorbeelden kunnen seizoensarbeid of bepaalde functies in het onderwijs zijn.

De ketenregeling

De ketenregeling heeft betrekking op meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Na drie opeenvolgende contracten of na drie jaar is er een overgang. Deze overgang houdt in dat de overeenkomst wordt omgezet. Het resultaat van deze overgang is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is vastgelegd in artikel 7:668a lid 1 BW. Het doel van deze regeling is om werknemers meer zekerheid te bieden. Ook dient het om het gebruik van opeenvolgende tijdelijke contracten te beperken.

Er zijn echter enkele uitzonderingen en afwijkingen op de ketenregeling. Artikel 7:668a lid 2 BW noemt enkele situaties waarin de termijn van drie jaar kan worden verlengd of de keten kan worden doorbroken. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een tussenpoos tussen de contracten van zes maanden of langer, kan de ketenregeling opnieuw beginnen. Dit betekent dat als een werknemer na een periode van zes maanden of langer opnieuw wordt aangenomen, de eerdere contracten niet meetellen voor de berekening van de driejaarstermijn.

Opzegtermijn

Een ander belangrijk aspect van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de opzegtermijn. De opzegtermijn is de periode die de werkgever en de werknemer moeten respecteren voordat ze de arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is de opzegtermijn gelijk aan de duur van het contract, met een minimum van één maand. Dit is geregeld in artikel 7:667 lid 4 BW.

Het is ook belangrijk om te vermelden dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in principe eindigt op de afgesproken einddatum. Er is geen opzegging nodig, tenzij dit expliciet is overeengekomen in het contract. Als een werknemer echter gedurende de looptijd van het contract ernstig verwijtbaar handelt, kan de werkgever het contract mogelijk eerder beëindigen.

Ten slotte moeten in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ook de overige gebruikelijke bepalingen worden opgenomen, zoals het salaris, de functieomschrijving, de werkuren en andere arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk dat deze bepalingen in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en de Arbeidstijdenwet (ATW).

Verlenging

Zoals eerder vermeld, is de duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wettelijk beperkt tot maximaal drie jaar. Het is mogelijk om een dergelijke overeenkomst te verlengen, maar er zijn beperkingen. Volgens artikel 7:668a BW kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts maximaal drie keer worden verlengd voordat het automatisch overgaat in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is bekend als de “tussenpoosregel”.

De tussenpoosregel houdt in dat als er tussen de opeenvolgende contracten een periode van zes maanden of langer ligt, de keten van tijdelijke contracten wordt doorbroken. Het tellen van de keten begint dan opnieuw wanneer de werknemer weer in dienst komt. Dit is bedoeld om misbruik van opeenvolgende tijdelijke contracten te voorkomen en werknemers meer zekerheid te bieden over hun baan op de lange termijn.

Proeftijd en concurrentiebeding

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ook een proeftijd bevatten. Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer het contract met een verkorte opzegtermijn beëindigen. Volgens artikel 7:652 BW mag de proeftijd hier maximaal één maand bedragen. Dit kan echter anders bepaald worden in een cao.

Een concurrentiebeding kan ook worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een concurrentiebeding beperkt de werknemer om na het einde van het contract bij een concurrent in dienst te treden of een concurrerende onderneming op te zetten. Het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract vereist een schriftelijke motivering van de werkgever die uitlegt waarom dit beding noodzakelijk is. Artikel 7:653 BW bevat de regels met betrekking tot concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten.

Rechten en plichten

Tijdens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben werknemers over het algemeen dezelfde rechten en plichten als werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Dit omvat het recht op het minimumloon, vakantiedagen, vakantietoeslag en bescherming tegen discriminatie en ongerechtvaardigd ontslag.

Einde van de overeenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan eindigen op de afgesproken datum of na het verstrijken van de maximale termijn. In de meeste gevallen is er geen opzegging nodig bij het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het contract eindigt dan van rechtswege. In sommige situaties kan er echter een opzegtermijn gelden als deze specifiek is overeengekomen in het contract.

Het is belangrijk op te merken dat er specifieke gevallen zijn waarin een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eerder kan worden beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van een van de partijen of als er een dringende reden is voor ontslag op staande voet.

Alles weten over overeenkomsten en contracten?

Bij juristen geven wij jou als ondernemer alle juridische informatie die je nodig hebt, zo ook over contracten. Wil jij meer weten over hoe je verschillende soorten contracten opstelt of wat ze inhouden? Lees dan vooral onze andere blogs over contracten op juristenblog.nl!

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een type arbeidscontract. Deze wordt gebruikt wanneer een werkgever en een werknemer overeenkomen om gedurende een vooraf bepaalde periode samen te werken. In dit geval is de duur van de arbeidsovereenkomst beperkt en wordt vooraf bepaald in het contract. In dit artikel zullen wij uitleggen wat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd inhoudt en enkele relevante wetsartikelen noemen.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) van Nederland. Artikel 7:668a BW bevat de basisregels met betrekking tot dergelijke arbeidsovereenkomsten. Het bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor maximaal drie jaar, inclusief verlengingen. Dit wordt ook wel de “ketenregeling” genoemd. Er kunnen echter uitzonderingen zijn op deze regel. Voorbeelden kunnen seizoensarbeid of bepaalde functies in het onderwijs zijn.

De ketenregeling

De ketenregeling heeft betrekking op meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Na drie opeenvolgende contracten of na drie jaar is er een overgang. Deze overgang houdt in dat de overeenkomst wordt omgezet. Het resultaat van deze overgang is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is vastgelegd in artikel 7:668a lid 1 BW. Het doel van deze regeling is om werknemers meer zekerheid te bieden. Ook dient het om het gebruik van opeenvolgende tijdelijke contracten te beperken.

Er zijn echter enkele uitzonderingen en afwijkingen op de ketenregeling. Artikel 7:668a lid 2 BW noemt enkele situaties waarin de termijn van drie jaar kan worden verlengd of de keten kan worden doorbroken. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een tussenpoos tussen de contracten van zes maanden of langer, kan de ketenregeling opnieuw beginnen. Dit betekent dat als een werknemer na een periode van zes maanden of langer opnieuw wordt aangenomen, de eerdere contracten niet meetellen voor de berekening van de driejaarstermijn.

Opzegtermijn

Een ander belangrijk aspect van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de opzegtermijn. De opzegtermijn is de periode die de werkgever en de werknemer moeten respecteren voordat ze de arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is de opzegtermijn gelijk aan de duur van het contract, met een minimum van één maand. Dit is geregeld in artikel 7:667 lid 4 BW.

Het is ook belangrijk om te vermelden dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in principe eindigt op de afgesproken einddatum. Er is geen opzegging nodig, tenzij dit expliciet is overeengekomen in het contract. Als een werknemer echter gedurende de looptijd van het contract ernstig verwijtbaar handelt, kan de werkgever het contract mogelijk eerder beëindigen.

Ten slotte moeten in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ook de overige gebruikelijke bepalingen worden opgenomen, zoals het salaris, de functieomschrijving, de werkuren en andere arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk dat deze bepalingen in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en de Arbeidstijdenwet (ATW).

Verlenging

Zoals eerder vermeld, is de duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wettelijk beperkt tot maximaal drie jaar. Het is mogelijk om een dergelijke overeenkomst te verlengen, maar er zijn beperkingen. Volgens artikel 7:668a BW kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts maximaal drie keer worden verlengd voordat het automatisch overgaat in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is bekend als de “tussenpoosregel”.

De tussenpoosregel houdt in dat als er tussen de opeenvolgende contracten een periode van zes maanden of langer ligt, de keten van tijdelijke contracten wordt doorbroken. Het tellen van de keten begint dan opnieuw wanneer de werknemer weer in dienst komt. Dit is bedoeld om misbruik van opeenvolgende tijdelijke contracten te voorkomen en werknemers meer zekerheid te bieden over hun baan op de lange termijn.

Proeftijd en concurrentiebeding

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ook een proeftijd bevatten. Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer het contract met een verkorte opzegtermijn beëindigen. Volgens artikel 7:652 BW mag de proeftijd hier maximaal één maand bedragen. Dit kan echter anders bepaald worden in een cao.

Een concurrentiebeding kan ook worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een concurrentiebeding beperkt de werknemer om na het einde van het contract bij een concurrent in dienst te treden of een concurrerende onderneming op te zetten. Het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract vereist een schriftelijke motivering van de werkgever die uitlegt waarom dit beding noodzakelijk is. Artikel 7:653 BW bevat de regels met betrekking tot concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten.

Rechten en plichten

Tijdens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben werknemers over het algemeen dezelfde rechten en plichten als werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Dit omvat het recht op het minimumloon, vakantiedagen, vakantietoeslag en bescherming tegen discriminatie en ongerechtvaardigd ontslag.

Einde van de overeenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan eindigen op de afgesproken datum of na het verstrijken van de maximale termijn. In de meeste gevallen is er geen opzegging nodig bij het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het contract eindigt dan van rechtswege. In sommige situaties kan er echter een opzegtermijn gelden als deze specifiek is overeengekomen in het contract.

Het is belangrijk op te merken dat er specifieke gevallen zijn waarin een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eerder kan worden beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van een van de partijen of als er een dringende reden is voor ontslag op staande voet.

Alles weten over overeenkomsten en contracten?

Bij juristen geven wij jou als ondernemer alle juridische informatie die je nodig hebt, zo ook over contracten. Wil jij meer weten over hoe je verschillende soorten contracten opstelt of wat ze inhouden? Lees dan vooral onze andere blogs over contracten op juristenblog.nl!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.