Als ondernemer zijn de eigen algemene voorwaarden erg belangrijk. De algemene voorwaarden zorgen ervoor dat je weet waar je aan toe bent als ondernemer wanneer je een overeenkomst sluit. Maar, hoe kan je de algemene voorwaarden ter hand stellen? Hieronder lees je alles over de algemene voorwaarden en hoe je deze beschikbaar stelt.

Wettelijke voorschriften voor ter hand stellen

De wet verplicht de ondernemer niet om algemene voorwaarden op te stellen. Er zijn immers wettelijke bepalingen die een minimum aan zaken regelt, met name voor de consument. Als je geen algemene voorwaarden opstelt zullen deze wettelijke bepalingen de voorwaarden van de overeenkomst regelen.

Terwijl de algemene voorwaarden niet verplicht zijn om op te stellen, is het wel verplicht om ze tijdig en duidelijk aan te bieden als je ze wel hebt. Voor degene die graag de wetsartikelen lezen, zullen we deze kort noemen. Artikel 6:233, sub b van het Burgerlijk Wetboek (hierna BW) stelt dat de wederpartij in de gelegenheid moet zijn gesteld om de algemene voorwaarden te kunnen lezen. Artikel 6:234 BW geeft enkele mogelijkheden over hoe dit kan gebeuren.

Worden de algemene voorwaarden niet tijdig en duidelijk aangeboden? Dan zijn deze (in de meeste gevallen) vernietigbaar op grond van artikel 6:233, sub b BW. Dit betekent dat voor de wet de algemene voorwaarden nooit hebben bestaan. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij wederpartijen niet beschermd worden, hier wordt onder het kopje ‘’Uitzonderingen vernietiging algemene voorwaarden’’ nader op ingegaan.

Ter hand stellen in de praktijk

Alle wettelijke voorschriften kunnen warrig overkomen en niet altijd onmiddellijk aansluiten op de praktijk. Hieronder hebben we enkele voorbeelden en richtlijnen uitgezet hoe de algemene voorwaarden ter hand gesteld kunnen worden.

Als allereerst de richtlijn: de wederpartij moet de mogelijkheid hebben gehad om de algemene voorwaarden te lezen voordat de overeenkomst is gesloten. Het is van belang om zo duidelijk mogelijk aan te geven dat er algemene voorwaarden zijn en waar je deze kan vinden.

Daarnaast is het belangrijk dat de wederpartij de algemene voorwaarden altijd kan opslaan, al dan niet

De beste manier om de algemene voorwaarden aan te bieden hangt af van de onderneming. In ieder geval kan gedacht worden aan een van deze methoden:

 • Fysiek overhandigen;
 • Verwijzen naar de website waar deze te vinden zijn;
 • De algemene voorwaarden per mail versturen (let op dat dit voor de sluiting van de overeenkomst gebeurt)
 • Een hyperlink naar de algemene voorwaarden aanbieden.

Als het niet mogelijk is om de algemene voorwaarden op een van de voorgenoemde manieren aan te bieden, bijvoorbeeld bij een dienstverlening met een self check-out functie, kan een van deze methoden gebruikt worden:

Dienstverrichters zoals omschreven in artikel 4, onder 1 Dienstenrichtlijn hebben andere mogelijkheden om algemene voorwaarden ter hand te stellen. Zolang het duidelijk is dat er algemene voorwaarden zijn, kan de dienstverrichter de algemene voorwaarden:

 • Op initiatief overhandigen;
 • Op de locatie waar de dienst wordt verleend beschikbaar stellen;
 • Op een elektronische locatie, zoals een website, beschikbaar stellen; en
 • In alle andere documenten die verstrekt worden en waarin de dienst beschreven wordt de algemene voorwaarden opnemen.

Uitzonderingen vernietiging algemene voorwaarden

Als algemene voorwaarden niet op een correcte wijze ter hand worden gesteld, worden deze vernietigd. Dit geldt echter niet voor elke partij. Grote bedrijven met 50 of meer werknemers of die jaarlijks de volledige jaarrekening publiceert worden niet beschermt. Ook bedrijven die soortgelijke of dezelfde algemene voorwaarden hanteren kunnen hier geen aanspraak op maken.

Conclusie

Algemene voorwaarden kunnen op veel manieren ter hand gesteld worden. Het is belangrijk dat de wederpartij op de hoogte is van het bestaan van de algemene voorwaarden en deze had kunnen inzien vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst. Deze bescherming wordt voornamelijk verleend aan consumenten, maar kleinere bedrijven kunnen in bepaalde omstandigheden genieten van de bescherming. Als de algemene voorwaarden niet correct ter hand worden gesteld, dan zijn deze niet van toepassing op de overeenkomst.

Blijf up-to-date over algemene voorwaarden en andere interessante informatie over contractenrecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met contractenrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over contractenrecht in de gaten!

Als ondernemer zijn de eigen algemene voorwaarden erg belangrijk. De algemene voorwaarden zorgen ervoor dat je weet waar je aan toe bent als ondernemer wanneer je een overeenkomst sluit. Maar, hoe kan je de algemene voorwaarden ter hand stellen? Hieronder lees je alles over de algemene voorwaarden en hoe je deze beschikbaar stelt.

Wettelijke voorschriften voor ter hand stellen

De wet verplicht de ondernemer niet om algemene voorwaarden op te stellen. Er zijn immers wettelijke bepalingen die een minimum aan zaken regelt, met name voor de consument. Als je geen algemene voorwaarden opstelt zullen deze wettelijke bepalingen de voorwaarden van de overeenkomst regelen.

Terwijl de algemene voorwaarden niet verplicht zijn om op te stellen, is het wel verplicht om ze tijdig en duidelijk aan te bieden als je ze wel hebt. Voor degene die graag de wetsartikelen lezen, zullen we deze kort noemen. Artikel 6:233, sub b van het Burgerlijk Wetboek (hierna BW) stelt dat de wederpartij in de gelegenheid moet zijn gesteld om de algemene voorwaarden te kunnen lezen. Artikel 6:234 BW geeft enkele mogelijkheden over hoe dit kan gebeuren.

Worden de algemene voorwaarden niet tijdig en duidelijk aangeboden? Dan zijn deze (in de meeste gevallen) vernietigbaar op grond van artikel 6:233, sub b BW. Dit betekent dat voor de wet de algemene voorwaarden nooit hebben bestaan. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij wederpartijen niet beschermd worden, hier wordt onder het kopje ‘’Uitzonderingen vernietiging algemene voorwaarden’’ nader op ingegaan.

Ter hand stellen in de praktijk

Alle wettelijke voorschriften kunnen warrig overkomen en niet altijd onmiddellijk aansluiten op de praktijk. Hieronder hebben we enkele voorbeelden en richtlijnen uitgezet hoe de algemene voorwaarden ter hand gesteld kunnen worden.

Als allereerst de richtlijn: de wederpartij moet de mogelijkheid hebben gehad om de algemene voorwaarden te lezen voordat de overeenkomst is gesloten. Het is van belang om zo duidelijk mogelijk aan te geven dat er algemene voorwaarden zijn en waar je deze kan vinden.

Daarnaast is het belangrijk dat de wederpartij de algemene voorwaarden altijd kan opslaan, al dan niet

De beste manier om de algemene voorwaarden aan te bieden hangt af van de onderneming. In ieder geval kan gedacht worden aan een van deze methoden:

 • Fysiek overhandigen;
 • Verwijzen naar de website waar deze te vinden zijn;
 • De algemene voorwaarden per mail versturen (let op dat dit voor de sluiting van de overeenkomst gebeurt)
 • Een hyperlink naar de algemene voorwaarden aanbieden.

Als het niet mogelijk is om de algemene voorwaarden op een van de voorgenoemde manieren aan te bieden, bijvoorbeeld bij een dienstverlening met een self check-out functie, kan een van deze methoden gebruikt worden:

Dienstverrichters zoals omschreven in artikel 4, onder 1 Dienstenrichtlijn hebben andere mogelijkheden om algemene voorwaarden ter hand te stellen. Zolang het duidelijk is dat er algemene voorwaarden zijn, kan de dienstverrichter de algemene voorwaarden:

 • Op initiatief overhandigen;
 • Op de locatie waar de dienst wordt verleend beschikbaar stellen;
 • Op een elektronische locatie, zoals een website, beschikbaar stellen; en
 • In alle andere documenten die verstrekt worden en waarin de dienst beschreven wordt de algemene voorwaarden opnemen.

Uitzonderingen vernietiging algemene voorwaarden

Als algemene voorwaarden niet op een correcte wijze ter hand worden gesteld, worden deze vernietigd. Dit geldt echter niet voor elke partij. Grote bedrijven met 50 of meer werknemers of die jaarlijks de volledige jaarrekening publiceert worden niet beschermt. Ook bedrijven die soortgelijke of dezelfde algemene voorwaarden hanteren kunnen hier geen aanspraak op maken.

Conclusie

Algemene voorwaarden kunnen op veel manieren ter hand gesteld worden. Het is belangrijk dat de wederpartij op de hoogte is van het bestaan van de algemene voorwaarden en deze had kunnen inzien vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst. Deze bescherming wordt voornamelijk verleend aan consumenten, maar kleinere bedrijven kunnen in bepaalde omstandigheden genieten van de bescherming. Als de algemene voorwaarden niet correct ter hand worden gesteld, dan zijn deze niet van toepassing op de overeenkomst.

Blijf up-to-date over algemene voorwaarden en andere interessante informatie over contractenrecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met contractenrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over contractenrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.