Doxxing is een hedendaags fenomeen dat voortkomt uit de opkomst van het internet en de digitalisering van onze samenleving. Het woord “doxxing” is afgeleid van “docs,” wat staat voor “documenten.” Het begon als een term binnen de hacker-cultuur om informatie over rivaliserende hackers openbaar te maken. In de loop der tijd is het begrip uitgebreid. Het wordt nu gebruikt om het onthullen van persoonlijke informatie over individuen of organisaties te beschrijven. Dit gebeurt zonder hun toestemming, met de bedoeling hen te schaden, lastig te vallen, te intimideren of anderszins te beïnvloeden.

De geschiedenis van doxxing gaat terug tot de vroege dagen van het internet. In de jaren 90, toen internetgebruik steeds populairder werd, ontstonden online communities waar mensen zich verzamelden rond gemeenschappelijke interesses. Deze gemeenschappen waren vaak gepassioneerd en soms concurrerend, wat leidde tot conflicten tussen leden.

Het gebruik van doxxing als wapen ontstond in deze omgeving. Rivaliserende individuen of groepen probeerden elkaar te ontmaskeren door hun persoonlijke informatie te achterhalen en openbaar te maken. Deze informatie kon worden gebruikt om iemand te vernederen, hun reputatie te beschadigen of hun online activiteiten te verstoren.

In de loop van de tijd verspreidde doxxing zich naar andere gebieden van het internet. Zo kwam het ook voor op sociale media, forums en blogs. Het werd niet langer beperkt tot de hacker-cultuur, maar verspreidde zich naar verschillende online gemeenschappen en platforms.

De huidige situatie

In het afgelopen decennium heeft doxxing een nieuwe dimensie gekregen door de opkomst van sociale media en de groeiende afhankelijkheid van digitale technologieën. Sociale media hebben het delen van informatie vergemakkelijkt en geven mensen een krachtig platform om hun stem te laten horen. Tegelijkertijd heeft het ook geleid tot misbruik van deze kracht, waarbij individuen persoonlijke informatie over anderen delen om ze het zwijgen op te leggen of hen te beïnvloeden.

Doxxing heeft verschillende slachtoffers gemaakt, waaronder bekende figuren, beroemdheden, activisten, journalisten, en zelfs gewone burgers. Sommige slachtoffers zijn het doelwit geworden vanwege hun overtuigingen, politieke standpunten, etnische achtergrond, of zelfs gewoon vanwege een meningsverschil met de dader.

De gevolgen van doxxing kunnen verwoestend zijn. Slachtoffers kunnen het doelwit worden van online en offline intimidatie, stalken, bedreigingen, en zelfs fysieke aanvallen. Hun privacy wordt geschonden, waardoor ze zich onveilig en kwetsbaar voelen. Bovendien kan doxxing ernstige gevolgen hebben voor iemands professionele en persoonlijke leven, zoals het verliezen van baanmogelijkheden, reputatieschade en sociaal isolement.

Wat kan je doen?

Juridisch gezien was doxxing vaak een grijs gebied. Het hangt af van de wetten in verschillende landen en rechtsgebieden, evenals de aard van de informatie die wordt vrijgegeven. In sommige gevallen kan doxxing worden beschouwd als een inbreuk op de privacy, laster, of zelfs cyberpesten, wat strafbaar kan zijn.

Om doxxing te bestrijden, hebben veel online platforms en sociale mediabedrijven beleid opgesteld om het delen van persoonlijke informatie zonder toestemming te verbieden. Gebruikers worden aangemoedigd om verdachte activiteiten te melden, en doxxers kunnen worden verwijderd of verbannen van de betreffende platforms.

Vanaf januari 2024 wordt doxxing strafbaar in Nederland. Op 11 juli 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De Raad van State heeft eerder al advies gegeven aan minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid over dit onderwerp. Doxxing treft tegenwoordig vaak hulpverleners, politieagenten, journalisten, politici, wetenschappers, opiniemakers en medewerkers van gemeenten. Hierdoor begon de Tweede Kamer zich steeds meer zorgen te maken over de impact en frequentie van doxxing. Het probleem beperkt zich ook niet tot bepaalde beroepsgroepen; mensen kunnen om allerlei redenen met doxxing worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld iemand die een foto en telefoonnummer van een ex-partner op een online forum plaatst om die persoon bang te maken.

Hoewel veel intimiderend gedrag al strafbaar is, zoals bedreiging en stalking, bleek intimidatie door het gebruik van persoonsgegevens vaak moeilijk strafrechtelijk aan te pakken. Dit komt omdat er mogelijk geen sprake is van bedreiging met een ernstig misdrijf of stelselmatige inbreuk op iemands privacy. Met het nieuwe wetsvoorstel kan de politie eerder ingrijpen. Het benadrukt ook de verantwoordelijkheid van internetplatforms om op te treden door bijvoorbeeld inhoud te verwijderen.

Nieuwe wet

Het nieuwe wetsartikel stelt een maximale gevangenisstraf van één jaar of een geldboete van maximaal 9.000 euro voor op het verschaffen, verspreiden of ter beschikking stellen van identificerende persoonsgegevens van iemand anders met de bedoeling die persoon angst aan te jagen, ernstige overlast te bezorgen of ernstig te hinderen in de uitoefening van hun ambt of beroep. Het wetsartikel is niet van toepassing op journalisten en klokkenluiders die te goeder trouw nieuwsfeiten en misstanden openbaar maken, omdat zij niet de intentie hebben om te intimideren.

Verwacht wordt dat dit wetsvoorstel de politie en het Openbaar Ministerie een stevigere basis zal geven om op te treden tegen doxxing. Slachtoffers kunnen ook een civiele procedure starten als ze weten wie de onrechtmatige inhoud online heeft geplaatst, om schadevergoeding en verwijdering van de inhoud te eisen. Als de dader niet bekend is, kunnen tussenpersonen zoals providers en online platformen worden ingeschakeld om de onrechtmatige content te melden en aan te pakken, indien zij daarvan op de hoogte zijn.

Al met al blijft doxxing een serieus probleem dat onze moderne samenleving moet aanpakken. Het is belangrijk om de privacy en veiligheid van anderen te respecteren, en in plaats van iemand te doxxen, zouden we moeten proberen meningsverschillen op een respectvolle en constructieve manier aan te pakken. Het opbouwen van een veilige en inclusieve online omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle internetgebruikers.

Blijf up-to-date over privacyrecht en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo volledig mogelijk te informeren over veel aspecten van het privacyrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het privacyrecht in de gaten!

Doxxing is een hedendaags fenomeen dat voortkomt uit de opkomst van het internet en de digitalisering van onze samenleving. Het woord “doxxing” is afgeleid van “docs,” wat staat voor “documenten.” Het begon als een term binnen de hacker-cultuur om informatie over rivaliserende hackers openbaar te maken. In de loop der tijd is het begrip uitgebreid. Het wordt nu gebruikt om het onthullen van persoonlijke informatie over individuen of organisaties te beschrijven. Dit gebeurt zonder hun toestemming, met de bedoeling hen te schaden, lastig te vallen, te intimideren of anderszins te beïnvloeden.

De geschiedenis van doxxing gaat terug tot de vroege dagen van het internet. In de jaren 90, toen internetgebruik steeds populairder werd, ontstonden online communities waar mensen zich verzamelden rond gemeenschappelijke interesses. Deze gemeenschappen waren vaak gepassioneerd en soms concurrerend, wat leidde tot conflicten tussen leden.

Het gebruik van doxxing als wapen ontstond in deze omgeving. Rivaliserende individuen of groepen probeerden elkaar te ontmaskeren door hun persoonlijke informatie te achterhalen en openbaar te maken. Deze informatie kon worden gebruikt om iemand te vernederen, hun reputatie te beschadigen of hun online activiteiten te verstoren.

In de loop van de tijd verspreidde doxxing zich naar andere gebieden van het internet. Zo kwam het ook voor op sociale media, forums en blogs. Het werd niet langer beperkt tot de hacker-cultuur, maar verspreidde zich naar verschillende online gemeenschappen en platforms.

De huidige situatie

In het afgelopen decennium heeft doxxing een nieuwe dimensie gekregen door de opkomst van sociale media en de groeiende afhankelijkheid van digitale technologieën. Sociale media hebben het delen van informatie vergemakkelijkt en geven mensen een krachtig platform om hun stem te laten horen. Tegelijkertijd heeft het ook geleid tot misbruik van deze kracht, waarbij individuen persoonlijke informatie over anderen delen om ze het zwijgen op te leggen of hen te beïnvloeden.

Doxxing heeft verschillende slachtoffers gemaakt, waaronder bekende figuren, beroemdheden, activisten, journalisten, en zelfs gewone burgers. Sommige slachtoffers zijn het doelwit geworden vanwege hun overtuigingen, politieke standpunten, etnische achtergrond, of zelfs gewoon vanwege een meningsverschil met de dader.

De gevolgen van doxxing kunnen verwoestend zijn. Slachtoffers kunnen het doelwit worden van online en offline intimidatie, stalken, bedreigingen, en zelfs fysieke aanvallen. Hun privacy wordt geschonden, waardoor ze zich onveilig en kwetsbaar voelen. Bovendien kan doxxing ernstige gevolgen hebben voor iemands professionele en persoonlijke leven, zoals het verliezen van baanmogelijkheden, reputatieschade en sociaal isolement.

Wat kan je doen?

Juridisch gezien was doxxing vaak een grijs gebied. Het hangt af van de wetten in verschillende landen en rechtsgebieden, evenals de aard van de informatie die wordt vrijgegeven. In sommige gevallen kan doxxing worden beschouwd als een inbreuk op de privacy, laster, of zelfs cyberpesten, wat strafbaar kan zijn.

Om doxxing te bestrijden, hebben veel online platforms en sociale mediabedrijven beleid opgesteld om het delen van persoonlijke informatie zonder toestemming te verbieden. Gebruikers worden aangemoedigd om verdachte activiteiten te melden, en doxxers kunnen worden verwijderd of verbannen van de betreffende platforms.

Vanaf januari 2024 wordt doxxing strafbaar in Nederland. Op 11 juli 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De Raad van State heeft eerder al advies gegeven aan minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid over dit onderwerp. Doxxing treft tegenwoordig vaak hulpverleners, politieagenten, journalisten, politici, wetenschappers, opiniemakers en medewerkers van gemeenten. Hierdoor begon de Tweede Kamer zich steeds meer zorgen te maken over de impact en frequentie van doxxing. Het probleem beperkt zich ook niet tot bepaalde beroepsgroepen; mensen kunnen om allerlei redenen met doxxing worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld iemand die een foto en telefoonnummer van een ex-partner op een online forum plaatst om die persoon bang te maken.

Hoewel veel intimiderend gedrag al strafbaar is, zoals bedreiging en stalking, bleek intimidatie door het gebruik van persoonsgegevens vaak moeilijk strafrechtelijk aan te pakken. Dit komt omdat er mogelijk geen sprake is van bedreiging met een ernstig misdrijf of stelselmatige inbreuk op iemands privacy. Met het nieuwe wetsvoorstel kan de politie eerder ingrijpen. Het benadrukt ook de verantwoordelijkheid van internetplatforms om op te treden door bijvoorbeeld inhoud te verwijderen.

Nieuwe wet

Het nieuwe wetsartikel stelt een maximale gevangenisstraf van één jaar of een geldboete van maximaal 9.000 euro voor op het verschaffen, verspreiden of ter beschikking stellen van identificerende persoonsgegevens van iemand anders met de bedoeling die persoon angst aan te jagen, ernstige overlast te bezorgen of ernstig te hinderen in de uitoefening van hun ambt of beroep. Het wetsartikel is niet van toepassing op journalisten en klokkenluiders die te goeder trouw nieuwsfeiten en misstanden openbaar maken, omdat zij niet de intentie hebben om te intimideren.

Verwacht wordt dat dit wetsvoorstel de politie en het Openbaar Ministerie een stevigere basis zal geven om op te treden tegen doxxing. Slachtoffers kunnen ook een civiele procedure starten als ze weten wie de onrechtmatige inhoud online heeft geplaatst, om schadevergoeding en verwijdering van de inhoud te eisen. Als de dader niet bekend is, kunnen tussenpersonen zoals providers en online platformen worden ingeschakeld om de onrechtmatige content te melden en aan te pakken, indien zij daarvan op de hoogte zijn.

Al met al blijft doxxing een serieus probleem dat onze moderne samenleving moet aanpakken. Het is belangrijk om de privacy en veiligheid van anderen te respecteren, en in plaats van iemand te doxxen, zouden we moeten proberen meningsverschillen op een respectvolle en constructieve manier aan te pakken. Het opbouwen van een veilige en inclusieve online omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle internetgebruikers.

Blijf up-to-date over privacyrecht en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo volledig mogelijk te informeren over veel aspecten van het privacyrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het privacyrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.