De kans is groot dat je wel eens lid bent geweest van een vereniging. Je hebt misschien op hockey of voetbal gezeten je hebt autopech en belt de ANWB om je uit de brand te helpen of je bent lid van de plaatselijke politieke partij. Een vereniging organiseert maatschappelijke activiteiten om samen met haar leden een wens of doel te bereiken, zoals sporten, politieke belangen, muziek maken of natuurbescherming. Wat is een vereniging eigenlijk precies? En mag een vereniging winst maken? In deze blog leggen we je dat uit.

Wat is een vereniging?

De vereniging is een rechtsvorm die wordt gebruikt om, zoals de naam al zegt, meerdere personen in een bepaald verband te verenigen. Volgens de wet is de vereniging een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel, bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Een vereniging heeft niet als doel winst te maken, maar dit is wel mogelijk door bijvoorbeeld het vragen van contributie. Wanneer de vereniging dan winst maakt mag dit niet onder haar leden verdeeld worden.

Een vereniging bestaat uit minimaal twee leden. De leden nemen tijdens een algemene ledenvergadering beslissingen over bijvoorbeeld het benoemen of ontslaan van het bestuur, het goedkeuren van de jaarrekening en het wijzigen van statuten. Deze ledenvergadering vindt minimaal 1 keer per jaar plaats. In principe hebben alle leden 1 stem op de ledenvergadering. Daarnaast heeft een vereniging een bestuur. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Soorten verenigingen

De wet maakt onderscheid tussen een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Er zijn hierdoor 2 soorten verenigingen:

  • Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging heeft dezelfde rechten en plichten als een burger. Ze kan bijvoorbeeld een huis kopen, geld lenen en een erfenis ontvangen. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid dient bij de notaris opgericht te worden en zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze soort vereniging wordt ook wel de informele vereniging genoemd. Iedere vereniging die niet aan de eisen van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid voldoet, is automatisch een informele vereniging. Naast de vereniging zijn ook de bestuurders privé aansprakelijk. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid richt je op zonder tussenkomst van de notaris.

Het grootste verschil tussen de verschillende soorten verenigingen bestaat voornamelijk uit een ding: risico. Aan een informele vereniging kleven veel meer risico’s, zoals je hebt kunnen lezen zijn bestuurders bijvoorbeeld privé aansprakelijk. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan, in beginsel, alleen de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Een informele vereniging kan ook geen erfgenaam zijn, terwijl een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid dit wel kan.

Mag je met een vereniging winst maken?

Een vereniging komt op verschillende manieren aan geld voor activiteiten. Denk aan contributies, inzamelingsacties, erfenissen, subsidies, donaties en eventueel inkomen door bijvoorbeeld verkoop in de kantine. Winst maken is nooit het doel van een vereniging, maar dat wil niet zeggen dat een vereniging geen winst mag maken. Een vereniging kan bijvoorbeeld activiteiten organiseren om de kas te vullen. De winst die de vereniging maakt, mag je niet onder de leden verdelen. De winst moet je gebruiken voor het doel waarvoor de vereniging is opgericht. Bij een sportvereniging kan de winst bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in het aanleggen van een nieuw veld.

Verschillen met andere rechtsvormen

De vereniging en stichting worden in de regel gezien als niet commerciële rechtspersonen. Het is een vereniging dus niet toegestaan winst onder haar leden te verdelen. De vereniging en stichting mogen wel winst maken, maar deze moet worden gebruikt voor het statutaire doel. De besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv) zijn wel commerciële rechtspersonen en streven dan ook een winstdoel na. Bij een bv is het juist de bedoeling dat de gemaakte winst uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders.

De bv is een rechtspersoon die bestaat uit aandeelhouders en bestuurders (en bij de nv een raad van commissarissen). Bij een bv kunnen aandeelhouder en bestuurder dezelfde (rechts)persoon zijn, bij een nv kan dit niet.

Samenvattend: winst maken met de vereniging mag

Een vereniging heeft niet als doel winst te maken, maar dit is wel mogelijk door bijvoorbeeld het vragen van contributie. De winst die hieruit voortkomt mag niet verdeeld worden over haar leden. De winst moet gebruikt worden voor het doel waarvoor de vereniging is opgericht. Misschien krijg je binnenkort wel een gehele nieuwe sportkantine.

Blijf up-to-date over de vereniging en andere interessante informatie over ondernemingsrecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met ondernemingsrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over ondernemingsrecht in de gaten!

De kans is groot dat je wel eens lid bent geweest van een vereniging. Je hebt misschien op hockey of voetbal gezeten je hebt autopech en belt de ANWB om je uit de brand te helpen of je bent lid van de plaatselijke politieke partij. Een vereniging organiseert maatschappelijke activiteiten om samen met haar leden een wens of doel te bereiken, zoals sporten, politieke belangen, muziek maken of natuurbescherming. Wat is een vereniging eigenlijk precies? En mag een vereniging winst maken? In deze blog leggen we je dat uit.

Wat is een vereniging?

De vereniging is een rechtsvorm die wordt gebruikt om, zoals de naam al zegt, meerdere personen in een bepaald verband te verenigen. Volgens de wet is de vereniging een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel, bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Een vereniging heeft niet als doel winst te maken, maar dit is wel mogelijk door bijvoorbeeld het vragen van contributie. Wanneer de vereniging dan winst maakt mag dit niet onder haar leden verdeeld worden.

Een vereniging bestaat uit minimaal twee leden. De leden nemen tijdens een algemene ledenvergadering beslissingen over bijvoorbeeld het benoemen of ontslaan van het bestuur, het goedkeuren van de jaarrekening en het wijzigen van statuten. Deze ledenvergadering vindt minimaal 1 keer per jaar plaats. In principe hebben alle leden 1 stem op de ledenvergadering. Daarnaast heeft een vereniging een bestuur. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Soorten verenigingen

De wet maakt onderscheid tussen een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Er zijn hierdoor 2 soorten verenigingen:

  • Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging heeft dezelfde rechten en plichten als een burger. Ze kan bijvoorbeeld een huis kopen, geld lenen en een erfenis ontvangen. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid dient bij de notaris opgericht te worden en zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze soort vereniging wordt ook wel de informele vereniging genoemd. Iedere vereniging die niet aan de eisen van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid voldoet, is automatisch een informele vereniging. Naast de vereniging zijn ook de bestuurders privé aansprakelijk. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid richt je op zonder tussenkomst van de notaris.

Het grootste verschil tussen de verschillende soorten verenigingen bestaat voornamelijk uit een ding: risico. Aan een informele vereniging kleven veel meer risico’s, zoals je hebt kunnen lezen zijn bestuurders bijvoorbeeld privé aansprakelijk. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan, in beginsel, alleen de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Een informele vereniging kan ook geen erfgenaam zijn, terwijl een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid dit wel kan.

Mag je met een vereniging winst maken?

Een vereniging komt op verschillende manieren aan geld voor activiteiten. Denk aan contributies, inzamelingsacties, erfenissen, subsidies, donaties en eventueel inkomen door bijvoorbeeld verkoop in de kantine. Winst maken is nooit het doel van een vereniging, maar dat wil niet zeggen dat een vereniging geen winst mag maken. Een vereniging kan bijvoorbeeld activiteiten organiseren om de kas te vullen. De winst die de vereniging maakt, mag je niet onder de leden verdelen. De winst moet je gebruiken voor het doel waarvoor de vereniging is opgericht. Bij een sportvereniging kan de winst bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in het aanleggen van een nieuw veld.

Verschillen met andere rechtsvormen

De vereniging en stichting worden in de regel gezien als niet commerciële rechtspersonen. Het is een vereniging dus niet toegestaan winst onder haar leden te verdelen. De vereniging en stichting mogen wel winst maken, maar deze moet worden gebruikt voor het statutaire doel. De besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv) zijn wel commerciële rechtspersonen en streven dan ook een winstdoel na. Bij een bv is het juist de bedoeling dat de gemaakte winst uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders.

De bv is een rechtspersoon die bestaat uit aandeelhouders en bestuurders (en bij de nv een raad van commissarissen). Bij een bv kunnen aandeelhouder en bestuurder dezelfde (rechts)persoon zijn, bij een nv kan dit niet.

Samenvattend: winst maken met de vereniging mag

Een vereniging heeft niet als doel winst te maken, maar dit is wel mogelijk door bijvoorbeeld het vragen van contributie. De winst die hieruit voortkomt mag niet verdeeld worden over haar leden. De winst moet gebruikt worden voor het doel waarvoor de vereniging is opgericht. Misschien krijg je binnenkort wel een gehele nieuwe sportkantine.

Blijf up-to-date over de vereniging en andere interessante informatie over ondernemingsrecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met ondernemingsrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over ondernemingsrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.