Het is niet te voorkomen dat werknemers wel eens ziek zullen worden of zijn. De ziekte kan een griepje zijn die met een paar dagen is weggetrokken, maar iemand kan bijvoorbeeld ook maandenlang afwezig zijn door ziekte. In sommige gevallen zelfs jaren. In deze blog leggen we je uit wat je rechten en plichten als werkgever en werknemer zijn bij langdurige ziekte.

Wat is langdurig ziek zijn?

Voordat we ingaan op de rechten en plichten die een werkgever of werknemer heeft is het goed om eerst te bepalen wat langdurig ziek zijn nu eigenlijk is. Langdurig ziek zijn is hetzelfde als langdurig ziekteverzuim en komt voor wanneer een werknemer om aantoonbare medische redenen gedurende meer dan 4 weken niet kan komen werken. Wat is dan het verschil tussen langdurig en kortdurig ziek zijn? Het verschil tussen langdurig en kortdurig ziek zijn, zit hem voornamelijk in de duur van de afwezigheid.

Wanneer een medewerker minder dan 4 weken afwezig is, spreken we van kortdurig ziek zijn. Als iemand dus langer dan 4 weken afwezig is, hebben we het over langdurig ziek zijn. Daarnaast zijn er vaak ook verschillen op het gebied van oorzaken en gevolgen. De oorzaken van kortdurend verzuim zijn meestal minder ernstig van aard. Daarnaast wegen de gevolgen van kortdurend ziekteverzuim meestal minder zwaar op de bedrijfsvoering, vergeleken met die van langdurig ziekteverzuim.

Wat zijn je plichten als werkgever bij langdurige ziekte?

Het is uiteraard voor alle partijen vervelend wanneer een werknemer langdurig ziek is. Het is echter niet dat beide partijen achterover kunnen leunen en maar aankijken wanneer iemand weer kan gaan werken. Zowel de werkgever als de werknemer hebben namelijk rechten en plichten. Hieronder lees je de belangrijkste plichten die de werkgever heeft als het gaat om een langdurig zieke werknemer.

Houd je steeds aan de Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt hoe je als werkgever moet omgaan met de afwezigheid van een werknemer tijdens een langdurige ziekte. Zorg ervoor dat intern iedereen goed op de hoogte is van de actuele wetgeving. Op die manier kunnen ze de afwezigheden van je werknemers correct en nauwgezet opvolgen.

Betaal het loon door

Als werkgever ben je verplicht om het salaris van je zieke werknemer door te betalen bij langdurige ziekte. In Nederland geldt deze plicht voor de eerste 2 jaar van ziekte. De uitbetaling gebeurt volgens wettelijke bepalingen:

  • In het eerste jaar van ziekte moet de werkgever minstens 70% van het loon doorbetalen. Je mag als werkgever nooit minder betalen dan het minimumloon.
  • Ook in het tweede jaar van ziekte moet de werkgever minstens 70% van het loon doorbetalen. Je mag dan wel minder dan het minimumloon betalen.

Voor specifieke categorieën van werknemers heb je bovendien de mogelijkheid om een uitkering aan te vragen. Dit is onder meer het geval als een van je werknemers zwanger of ernstig ziek is.

Opstarten van een re-integratietraject

Als een werknemer langer dan 6 weken ziek is, dan moet er een re-integratietraject opgestart worden. Het doel is namelijk dat de werknemer weer zijn of haar eigen functie gaat uitvoeren. Als de werknemer door de ziekte niet meer in staat is om zijn ‘normale’ werk te doen, dan kan de werkgever hem of haar vragen om ander werk te verrichten als onderdeel van het re-integratieproces.

De verantwoordelijkheid voor de inspanningen bij de re-integratie ligt zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Het gemeenschappelijke doel is om de verzuimperiode zo kort mogelijk te houden. Zowel de werkgever als de werknemer moet hiervoor dus zijn best doen. De werkgever moet ook al zijn inspanningen bijhouden in een re-integratiedossier. Het correct aanvullen en opvolgen van dit dossier is een heel belangrijke taak van de HR-afdeling, want je zult het dossier nodig hebben tijdens de eindevaluatie.

Evalueer elke zes weken de vooruitgang

De wet verplicht zowel werkgevers als werknemers om de voortgang van de re-integratie om de zes weken te evalueren. Bovendien wordt de voortgang van de re-integratie na het eerste jaar geëvalueerd. Er worden dan mijlpalen voor het komende jaar vastgesteld.

Wat zijn je plichten als werknemer bij langdurige ziekte?

Als werknemer heb je ook een aantal plichten wanneer je langdurig, het is belangrijk dat je je hieraan houdt.

  • Blijf de eerste 2 weken (telefonisch) bereikbaar tijdens werktijden
  • Werk mee aan jouw herstel
  • Houd je aan de afspraken met jouw arts en werkgever.

Kun je je niet houden aan de bovenstaande plichten en heb je hier een goede reden voor? Geef dit dan 48 uur van tevoren door aan jouw werkgever. Doet je dit niet? Dan kan dat gevolgen voor jou en jouw loon hebben. Je informeert jouw werkgever als jouw situatie verandert. Bijvoorbeeld als jouw gezondheid veel slechter wordt of als je op een ander adres verblijft. Ben je weer beter? Meld dit dan bij jouw werkgever, of bij het UWV als je geen werkgever hebt.

Ontslag tijdens (langdurige) ziekte

Een werkgever mag je niet ontslaan tijdens je re-integratie. Dan geldt een zogeheten opzegverbod. Wel zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je passend werk weigert, niet meewerkt aan maatregelen van je werkgever of een deskundige of als er een hele afdeling wordt gesloten. Ook indien er redenen zijn voor ontslag op staande voet.

Als je (langdurig) ziek bent, mag je werkgever je gedurende twee jaren dus niet ontslaan. Ontslag wegens langdurige ziekte is pas toegestaan na twee jaar. Dan mag je werkgever jouw contract opzeggen indien er geen passende werkzaamheden voorhanden zijn. Je werkgever moet wel een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en aantonen dat hij alles heeft gedaan aan je re-integratie. Vaak wordt een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Laat deze altijd door een jurist controleren.

Alles weten over arbeidsrecht en andere soorten overeenkomsten?

Bij juristen geven wij jou als ondernemer alle juridische informatie die je nodig hebt, zo ook over het arbeidsrecht. Wil jij meer weten over de rechten in een arbeidscontract? Lees dan vooral onze andere blogs over contracten op juristenblog.nl!

Het is niet te voorkomen dat werknemers wel eens ziek zullen worden of zijn. De ziekte kan een griepje zijn die met een paar dagen is weggetrokken, maar iemand kan bijvoorbeeld ook maandenlang afwezig zijn door ziekte. In sommige gevallen zelfs jaren. In deze blog leggen we je uit wat je rechten en plichten als werkgever en werknemer zijn bij langdurige ziekte.

Wat is langdurig ziek zijn?

Voordat we ingaan op de rechten en plichten die een werkgever of werknemer heeft is het goed om eerst te bepalen wat langdurig ziek zijn nu eigenlijk is. Langdurig ziek zijn is hetzelfde als langdurig ziekteverzuim en komt voor wanneer een werknemer om aantoonbare medische redenen gedurende meer dan 4 weken niet kan komen werken. Wat is dan het verschil tussen langdurig en kortdurig ziek zijn? Het verschil tussen langdurig en kortdurig ziek zijn, zit hem voornamelijk in de duur van de afwezigheid.

Wanneer een medewerker minder dan 4 weken afwezig is, spreken we van kortdurig ziek zijn. Als iemand dus langer dan 4 weken afwezig is, hebben we het over langdurig ziek zijn. Daarnaast zijn er vaak ook verschillen op het gebied van oorzaken en gevolgen. De oorzaken van kortdurend verzuim zijn meestal minder ernstig van aard. Daarnaast wegen de gevolgen van kortdurend ziekteverzuim meestal minder zwaar op de bedrijfsvoering, vergeleken met die van langdurig ziekteverzuim.

Wat zijn je plichten als werkgever bij langdurige ziekte?

Het is uiteraard voor alle partijen vervelend wanneer een werknemer langdurig ziek is. Het is echter niet dat beide partijen achterover kunnen leunen en maar aankijken wanneer iemand weer kan gaan werken. Zowel de werkgever als de werknemer hebben namelijk rechten en plichten. Hieronder lees je de belangrijkste plichten die de werkgever heeft als het gaat om een langdurig zieke werknemer.

Houd je steeds aan de Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt hoe je als werkgever moet omgaan met de afwezigheid van een werknemer tijdens een langdurige ziekte. Zorg ervoor dat intern iedereen goed op de hoogte is van de actuele wetgeving. Op die manier kunnen ze de afwezigheden van je werknemers correct en nauwgezet opvolgen.

Betaal het loon door

Als werkgever ben je verplicht om het salaris van je zieke werknemer door te betalen bij langdurige ziekte. In Nederland geldt deze plicht voor de eerste 2 jaar van ziekte. De uitbetaling gebeurt volgens wettelijke bepalingen:

  • In het eerste jaar van ziekte moet de werkgever minstens 70% van het loon doorbetalen. Je mag als werkgever nooit minder betalen dan het minimumloon.
  • Ook in het tweede jaar van ziekte moet de werkgever minstens 70% van het loon doorbetalen. Je mag dan wel minder dan het minimumloon betalen.

Voor specifieke categorieën van werknemers heb je bovendien de mogelijkheid om een uitkering aan te vragen. Dit is onder meer het geval als een van je werknemers zwanger of ernstig ziek is.

Opstarten van een re-integratietraject

Als een werknemer langer dan 6 weken ziek is, dan moet er een re-integratietraject opgestart worden. Het doel is namelijk dat de werknemer weer zijn of haar eigen functie gaat uitvoeren. Als de werknemer door de ziekte niet meer in staat is om zijn ‘normale’ werk te doen, dan kan de werkgever hem of haar vragen om ander werk te verrichten als onderdeel van het re-integratieproces.

De verantwoordelijkheid voor de inspanningen bij de re-integratie ligt zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Het gemeenschappelijke doel is om de verzuimperiode zo kort mogelijk te houden. Zowel de werkgever als de werknemer moet hiervoor dus zijn best doen. De werkgever moet ook al zijn inspanningen bijhouden in een re-integratiedossier. Het correct aanvullen en opvolgen van dit dossier is een heel belangrijke taak van de HR-afdeling, want je zult het dossier nodig hebben tijdens de eindevaluatie.

Evalueer elke zes weken de vooruitgang

De wet verplicht zowel werkgevers als werknemers om de voortgang van de re-integratie om de zes weken te evalueren. Bovendien wordt de voortgang van de re-integratie na het eerste jaar geëvalueerd. Er worden dan mijlpalen voor het komende jaar vastgesteld.

Wat zijn je plichten als werknemer bij langdurige ziekte?

Als werknemer heb je ook een aantal plichten wanneer je langdurig, het is belangrijk dat je je hieraan houdt.

  • Blijf de eerste 2 weken (telefonisch) bereikbaar tijdens werktijden
  • Werk mee aan jouw herstel
  • Houd je aan de afspraken met jouw arts en werkgever.

Kun je je niet houden aan de bovenstaande plichten en heb je hier een goede reden voor? Geef dit dan 48 uur van tevoren door aan jouw werkgever. Doet je dit niet? Dan kan dat gevolgen voor jou en jouw loon hebben. Je informeert jouw werkgever als jouw situatie verandert. Bijvoorbeeld als jouw gezondheid veel slechter wordt of als je op een ander adres verblijft. Ben je weer beter? Meld dit dan bij jouw werkgever, of bij het UWV als je geen werkgever hebt.

Ontslag tijdens (langdurige) ziekte

Een werkgever mag je niet ontslaan tijdens je re-integratie. Dan geldt een zogeheten opzegverbod. Wel zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je passend werk weigert, niet meewerkt aan maatregelen van je werkgever of een deskundige of als er een hele afdeling wordt gesloten. Ook indien er redenen zijn voor ontslag op staande voet.

Als je (langdurig) ziek bent, mag je werkgever je gedurende twee jaren dus niet ontslaan. Ontslag wegens langdurige ziekte is pas toegestaan na twee jaar. Dan mag je werkgever jouw contract opzeggen indien er geen passende werkzaamheden voorhanden zijn. Je werkgever moet wel een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en aantonen dat hij alles heeft gedaan aan je re-integratie. Vaak wordt een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Laat deze altijd door een jurist controleren.

Alles weten over arbeidsrecht en andere soorten overeenkomsten?

Bij juristen geven wij jou als ondernemer alle juridische informatie die je nodig hebt, zo ook over het arbeidsrecht. Wil jij meer weten over de rechten in een arbeidscontract? Lees dan vooral onze andere blogs over contracten op juristenblog.nl!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.