Op 6 juli 2023 is het twee jaar geleden dat Peter R. de Vries werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Deze gebeurtenis had een enorme impact op het gehele land. Voor het neerschieten van Peter R. de Vries zitten meerdere verdachten vast, waaronder Krystian M. en Delano G. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat alle verdachten in de zaak van Peter R. de Vries blijven vast zitten. In deze blog leggen we je uit hoe dit zit.

De zaak Peter R. de Vries

Op Juristenblog.nl heb je al meerdere artikelen kunnen lezen over de zaak van Peter R. de Vries en een aantal verdachten die hier een rol in spelen, zoals Krystian M. en Delano G. Maar je kunt ook artikelen vinden over Kamil E.en Konrad W. die ook vastzitten voor hun rol ten tijde van de aanslag op het leven van De Vries. Al deze mannen zitten op het moment nog vast in de gevangenis in afwachting van hun proces.

Krystian M. en Delano G. blijven vastzitten

In de zaak zijn inmiddels negen verdachten. De twee mannen die de moordaanslag zouden hebben uitgevoerd, Kamil E. en Delano G., werden vrijwel direct daarna gepakt. Tegen hen is vorig jaar al een levenslange gevangenisstraf geëist. Dat onderzoek is op 11 juli vorig jaar heropend nadat het Openbaar Ministerie met een nieuwe getuige op de proppen was gekomen.

Deze getuige, aangeduid met het nummer 5089, zou een vriend van verdachte Krystian M. zijn geweest en van hem informatie over de moord hebben gekregen. 5089’s verklaringen zouden er onder meer op neerkomen dat Ridouan Taghi als de opdrachtgever van de moord op Peter R. moet worden gezien. Taghi heeft deze beschuldiging eerder al via zijn advocaat van de hand gewezen.

De verschillende advocaten van de verdachten vroegen tijdens de zitting aan de rechtbank om de hechtenis van hun cliënt op te heffen. De rechtbank heeft alle verzoeken hiertoe afgewezen. Dit betekent dat verdachten als Krystian M. en Delano G. blijven vastzitten.

Hoe lang kan je in voorarrest zitten?

De verdachten in de zaak van Peter R. de Vries zitten al enige tijd vast en het proces is nog niet begonnen. Hoe lang kun je eigenlijk in voorarrest zitten? Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand de rechtszaak niet buiten de gevangenis af mag wachten. Zo kan de verdachte vluchtgevaarlijk zijn, of gevaarlijk voor de maatschappij. Het voorarrest kan ook noodzakelijk zijn voor het aan de dag brengen van de waarheid.

De regels rondom voorarrest zijn streng. Zolang een rechter nog niet geoordeeld heeft over een zaak is de verdachte onschuldig. Ze kunnen hem niet zonder reden vasthouden. Een rechter moet altijd kijken of er andere manieren zijn om het beoogde doel te bereiken. Soms volstaat elektronisch toezicht, zoals met een enkelband.

​Het voorarrest duurt totdat de uitspraak van de rechter in de zaak onherroepelijk is geworden. Dat betekent dat de verdachte of het Openbaar Ministerie niet meer in hoger beroep of cassatie kunnen gaan. Het voorarrest kan ook al eerder eindigen, bijvoorbeeld omdat verwacht wordt dat de straf die aan de verdachte zal worden opgelegd gelijk is aan het aantal dagen dat de verdachte inmiddels in voorarrest heeft doorgebracht.

Welke rol speelt de rechter in voorarrest?

​Na de inverzekeringstelling bepaalt de rechter-commissaris of de verdachte in voorarrest mag blijven. De rechter-commissaris kan besluiten tot inbewaringstelling van 14 dagen. Mocht de officier van justitie de verdachte nog langer in voorarrest willen houden, dan moet hij naar de raadkamer van de rechtbank. Dat zijn meerdere rechters die samen beslissen over het voortduren van het voorarrest.

De rechter mag niet zomaar beslissen om iemand langer vast te houden. Dat mag alleen als de verdachte van een strafbaar feit wordt verdachte waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Als de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en wordt verdacht van een strafbaar feit waar een gevangenisstraf op staat, kan het voorarrest ook verlengd worden. Wel moet er in alle gevallen sprake zijn van ‘ernstige bezwaren’ en specifieke gronden om de voorlopige hechtenis te verlengen.

Voorlopige hechtenis

Wanneer de rechter commissaris toestemt met het verzoek van de officier van justitie om de verdachte langer vast te houden, dan is er sprake van een voorlopige hechtenis (ook wel VH-feit genoemd). Voorlopige hechtenis is mogelijk als het gaat om een feit waarvoor dit is toegelaten en als er gronden voor de voorlopige hechtenis aanwezig zijn. De wet bepaalt in artikel 67 Wetboek van Strafvordering voor welke feiten voorlopige hechtenis is toegelaten. De gronden voor de voorlopige hechtenis zijn opgenomen in artikel 67a Wetboek van Strafvordering. Het voorarrest bestaat uit verschillende fasen en er vindt toetsing plaats om te kijken of de verdachte langer in verzekering gesteld kan worden.

Reden voor voorarrest zijn:

 • ernstig vluchtgevaar; of
 • er sprake is van een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid die het noodzakelijk maakt dat de verdachte in voorlopige hechtenis wordt genomen, bestaande uit:
 • strafbaar feit waarop 12 jaar of meer maximum gevangenisstraf is gesteld en de rechtsorde ernstig geschokt is door het strafbare feit; of
 • gevaar voor herhaling van een feit waarop 6 jaar of meer gevangenisstraf staat, of een feit waardoor de gezondheid of veiligheid in gevaar kan worden gebracht of algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan; of
 • eerdere veroordeling van minder dan 5 jaar geleden voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, heling, witwassen of schuldwitwassen en vrees bestaat dat verdachte één van deze feiten opnieuw pleegt; of
 • indien er sprake is van een verdenking ter zake openlijke geweldpleging, brandstichting, bedreiging, mishandeling of vernieling begaan op een voor het publiek toegankelijke plaats of begaan tegen hulpverleners en de berechting zal plaatsvinden binnen 17 dagen en 15 uren na aanhouding of onderzoeksgrond om de waarheid te achterhalen.

​Als de rechter aan de verdachte straf oplegt moet het voorarrest daar van af worden getrokken. De strafzaak van Peter R. de Vries behandelt de rechtbank begin volgend jaar inhoudelijk. De rechtbank heeft daar in januari en februari twaalf dagen voor vrijgemaakt.

Blijf up-to-date over de ‘Mocro maffia’ en andere interessante informatie over strafecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met strafrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over strafrecht in de gaten!

Op 6 juli 2023 is het twee jaar geleden dat Peter R. de Vries werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Deze gebeurtenis had een enorme impact op het gehele land. Voor het neerschieten van Peter R. de Vries zitten meerdere verdachten vast, waaronder Krystian M. en Delano G. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat alle verdachten in de zaak van Peter R. de Vries blijven vast zitten. In deze blog leggen we je uit hoe dit zit.

De zaak Peter R. de Vries

Op Juristenblog.nl heb je al meerdere artikelen kunnen lezen over de zaak van Peter R. de Vries en een aantal verdachten die hier een rol in spelen, zoals Krystian M. en Delano G. Maar je kunt ook artikelen vinden over Kamil E.en Konrad W. die ook vastzitten voor hun rol ten tijde van de aanslag op het leven van De Vries. Al deze mannen zitten op het moment nog vast in de gevangenis in afwachting van hun proces.

Krystian M. en Delano G. blijven vastzitten

In de zaak zijn inmiddels negen verdachten. De twee mannen die de moordaanslag zouden hebben uitgevoerd, Kamil E. en Delano G., werden vrijwel direct daarna gepakt. Tegen hen is vorig jaar al een levenslange gevangenisstraf geëist. Dat onderzoek is op 11 juli vorig jaar heropend nadat het Openbaar Ministerie met een nieuwe getuige op de proppen was gekomen.

Deze getuige, aangeduid met het nummer 5089, zou een vriend van verdachte Krystian M. zijn geweest en van hem informatie over de moord hebben gekregen. 5089’s verklaringen zouden er onder meer op neerkomen dat Ridouan Taghi als de opdrachtgever van de moord op Peter R. moet worden gezien. Taghi heeft deze beschuldiging eerder al via zijn advocaat van de hand gewezen.

De verschillende advocaten van de verdachten vroegen tijdens de zitting aan de rechtbank om de hechtenis van hun cliënt op te heffen. De rechtbank heeft alle verzoeken hiertoe afgewezen. Dit betekent dat verdachten als Krystian M. en Delano G. blijven vastzitten.

Hoe lang kan je in voorarrest zitten?

De verdachten in de zaak van Peter R. de Vries zitten al enige tijd vast en het proces is nog niet begonnen. Hoe lang kun je eigenlijk in voorarrest zitten? Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand de rechtszaak niet buiten de gevangenis af mag wachten. Zo kan de verdachte vluchtgevaarlijk zijn, of gevaarlijk voor de maatschappij. Het voorarrest kan ook noodzakelijk zijn voor het aan de dag brengen van de waarheid.

De regels rondom voorarrest zijn streng. Zolang een rechter nog niet geoordeeld heeft over een zaak is de verdachte onschuldig. Ze kunnen hem niet zonder reden vasthouden. Een rechter moet altijd kijken of er andere manieren zijn om het beoogde doel te bereiken. Soms volstaat elektronisch toezicht, zoals met een enkelband.

​Het voorarrest duurt totdat de uitspraak van de rechter in de zaak onherroepelijk is geworden. Dat betekent dat de verdachte of het Openbaar Ministerie niet meer in hoger beroep of cassatie kunnen gaan. Het voorarrest kan ook al eerder eindigen, bijvoorbeeld omdat verwacht wordt dat de straf die aan de verdachte zal worden opgelegd gelijk is aan het aantal dagen dat de verdachte inmiddels in voorarrest heeft doorgebracht.

Welke rol speelt de rechter in voorarrest?

​Na de inverzekeringstelling bepaalt de rechter-commissaris of de verdachte in voorarrest mag blijven. De rechter-commissaris kan besluiten tot inbewaringstelling van 14 dagen. Mocht de officier van justitie de verdachte nog langer in voorarrest willen houden, dan moet hij naar de raadkamer van de rechtbank. Dat zijn meerdere rechters die samen beslissen over het voortduren van het voorarrest.

De rechter mag niet zomaar beslissen om iemand langer vast te houden. Dat mag alleen als de verdachte van een strafbaar feit wordt verdachte waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Als de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en wordt verdacht van een strafbaar feit waar een gevangenisstraf op staat, kan het voorarrest ook verlengd worden. Wel moet er in alle gevallen sprake zijn van ‘ernstige bezwaren’ en specifieke gronden om de voorlopige hechtenis te verlengen.

Voorlopige hechtenis

Wanneer de rechter commissaris toestemt met het verzoek van de officier van justitie om de verdachte langer vast te houden, dan is er sprake van een voorlopige hechtenis (ook wel VH-feit genoemd). Voorlopige hechtenis is mogelijk als het gaat om een feit waarvoor dit is toegelaten en als er gronden voor de voorlopige hechtenis aanwezig zijn. De wet bepaalt in artikel 67 Wetboek van Strafvordering voor welke feiten voorlopige hechtenis is toegelaten. De gronden voor de voorlopige hechtenis zijn opgenomen in artikel 67a Wetboek van Strafvordering. Het voorarrest bestaat uit verschillende fasen en er vindt toetsing plaats om te kijken of de verdachte langer in verzekering gesteld kan worden.

Reden voor voorarrest zijn:

 • ernstig vluchtgevaar; of
 • er sprake is van een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid die het noodzakelijk maakt dat de verdachte in voorlopige hechtenis wordt genomen, bestaande uit:
 • strafbaar feit waarop 12 jaar of meer maximum gevangenisstraf is gesteld en de rechtsorde ernstig geschokt is door het strafbare feit; of
 • gevaar voor herhaling van een feit waarop 6 jaar of meer gevangenisstraf staat, of een feit waardoor de gezondheid of veiligheid in gevaar kan worden gebracht of algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan; of
 • eerdere veroordeling van minder dan 5 jaar geleden voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, heling, witwassen of schuldwitwassen en vrees bestaat dat verdachte één van deze feiten opnieuw pleegt; of
 • indien er sprake is van een verdenking ter zake openlijke geweldpleging, brandstichting, bedreiging, mishandeling of vernieling begaan op een voor het publiek toegankelijke plaats of begaan tegen hulpverleners en de berechting zal plaatsvinden binnen 17 dagen en 15 uren na aanhouding of onderzoeksgrond om de waarheid te achterhalen.

​Als de rechter aan de verdachte straf oplegt moet het voorarrest daar van af worden getrokken. De strafzaak van Peter R. de Vries behandelt de rechtbank begin volgend jaar inhoudelijk. De rechtbank heeft daar in januari en februari twaalf dagen voor vrijgemaakt.

Blijf up-to-date over de ‘Mocro maffia’ en andere interessante informatie over strafecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met strafrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over strafrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.