Het BSN is een persoonsgegeven. Voordat wij deze vraag beantwoorden is het belangrijk om na te gaan wat ‘persoonsgegevens’ precies zijn. De Privacywetgeving (waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming) geeft aan dat persoonsgegevens alle gegevens zijn, die rechtstreeks betrekking hebben op een bepaalde persoon of tot hem of haar herleidbaar zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Bijzondere persoonsgegevens

De Privacywetgeving maakt onderscheid tussen verschillende soorten persoonsgegevens. Sommige persoonsgegevens zijn bijzonder gevoelig, omdat het verzamelen en gebruiken ervan een grote impact kan hebben op iemands leven en diens privacy. Bijzondere persoonsgegevens zijn:

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
 • persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken;
 • persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
 • persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;
 • gegevens over iemands gezondheid;
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
 • genetische gegevens;
 • biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.

Omdat deze persoonsgegevens bijzonder gevoelig zijn worden zij ‘bijzondere persoonsgegevens’ genoemd. Evenzo zijn de persoonsgegevens van kinderen altijd gevoelig.

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijzonder gevoelig en worden door de Privacywetgeving aanvullende beschermd. Organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Organisaties mogen enkel in specifieke gevallen bijzondere persoonsgegevens verwerken en moeten hier ook een goede reden voor hebben. Daarbij moeten organisaties ook bijzondere persoonsgegevens aanvullend beschermen en er op letten dat de bijzondere persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de nodige doelen.

Het burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (beter bekend als het BSN) is zoals bij velen bekend het persoonsnummer van een persoons waarmee de persoon ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen. In meeste gevallen bestaat het burgerservicenummer uit 8 of 9 cijfers. Dit burgerservicenummer is dus te herleiden naar een specifieke persoon, maar is het burgerservicenummer een bijzonder persoonsgegeven?

Het belangrijkste doel van het burgerservicenummer is om te helpen bij contacten tussen verschillende organisaties, en tussen burgers en de overheid. Organisaties (zoals huisartsen en andere zorgaanbieders, apotheken en zorgverzekeraars) kunnen het burgerservicenummer alleen gebruiken als de wet dat vereist. Het burgerservicenummer maakt het voor overheidsorganisaties eenvoudiger om foutloos persoonsgegevens uit te wisselen. Elke organisatie moet ervoor zorgen dat je je eigen burgerservicenummer gebruikt.

Met het burgerservicenummer kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het burgerservicenummer brengt daarom privacyrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

Is het burgerservicenummer een bijzonder persoonsgegeven?

Het korte antwoord op de vraag: is het burgerservicenummer een bijzonder persoonsgegeven, is nee. Maar dat is eigenlijk niet het volledige antwoord. In de Uitvoeringswet van de Algemene verordening persoonsgegevens wordt het burgerservicenummer niet aangemerkt als een bijzonder persoonsgegeven. Ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens geeft op de website aan dat het burgerservicenummer geen bijzonder persoonsgegeven is.

Dat het burgerservicenummer geen bijzonder persoonsgegeven is betekent nou niet dat organisaties zo maar het burgerservicenummer mogen verwerken. Het burgerservicenummer wordt aanvullend beschermd. Een nummer dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven (waaronder het burgerservicenummer) mogen enkel verwerkt worden ter uitvoering van een wettelijke voorschrift, dan wel voor doelen bij de wet bepaald. Verder moeten organisatie die het burgerservicenummer verwerken zich houden aan de wettelijke voorschriften voor de verwerking.

Gelet op de aanvullende voorwaarden om het burgerservicenummer van een persoon te mogen verwerken is het begrijpelijk dat de meeste mensen onder de veronderstelling zijn dat het burgerservicenummer een bijzonder persoonsgegeven is. Maar dat is zeker niet het geval. Het burgerservicenummer is geen bijzonder persoonsgegeven, wel wordt het burgerservicenummer aanvullend beschermd en moeten organisaties extra zorgvuldig met je burgerservicenummer omgaan.

Blijf up-to-date over privacy en andere interessante informatie over de Privacywetgeving!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met privacy te maken heeft. Privacywetgeving blijft veranderen en werkt in andere landen buiten Nederland net anders. Vond je dit blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over Privacywetgeving in de gaten!

Het BSN is een persoonsgegeven. Voordat wij deze vraag beantwoorden is het belangrijk om na te gaan wat ‘persoonsgegevens’ precies zijn. De Privacywetgeving (waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming) geeft aan dat persoonsgegevens alle gegevens zijn, die rechtstreeks betrekking hebben op een bepaalde persoon of tot hem of haar herleidbaar zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Bijzondere persoonsgegevens

De Privacywetgeving maakt onderscheid tussen verschillende soorten persoonsgegevens. Sommige persoonsgegevens zijn bijzonder gevoelig, omdat het verzamelen en gebruiken ervan een grote impact kan hebben op iemands leven en diens privacy. Bijzondere persoonsgegevens zijn:

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
 • persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken;
 • persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
 • persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;
 • gegevens over iemands gezondheid;
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
 • genetische gegevens;
 • biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.

Omdat deze persoonsgegevens bijzonder gevoelig zijn worden zij ‘bijzondere persoonsgegevens’ genoemd. Evenzo zijn de persoonsgegevens van kinderen altijd gevoelig.

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijzonder gevoelig en worden door de Privacywetgeving aanvullende beschermd. Organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Organisaties mogen enkel in specifieke gevallen bijzondere persoonsgegevens verwerken en moeten hier ook een goede reden voor hebben. Daarbij moeten organisaties ook bijzondere persoonsgegevens aanvullend beschermen en er op letten dat de bijzondere persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de nodige doelen.

Het burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (beter bekend als het BSN) is zoals bij velen bekend het persoonsnummer van een persoons waarmee de persoon ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen. In meeste gevallen bestaat het burgerservicenummer uit 8 of 9 cijfers. Dit burgerservicenummer is dus te herleiden naar een specifieke persoon, maar is het burgerservicenummer een bijzonder persoonsgegeven?

Het belangrijkste doel van het burgerservicenummer is om te helpen bij contacten tussen verschillende organisaties, en tussen burgers en de overheid. Organisaties (zoals huisartsen en andere zorgaanbieders, apotheken en zorgverzekeraars) kunnen het burgerservicenummer alleen gebruiken als de wet dat vereist. Het burgerservicenummer maakt het voor overheidsorganisaties eenvoudiger om foutloos persoonsgegevens uit te wisselen. Elke organisatie moet ervoor zorgen dat je je eigen burgerservicenummer gebruikt.

Met het burgerservicenummer kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het burgerservicenummer brengt daarom privacyrisico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

Is het burgerservicenummer een bijzonder persoonsgegeven?

Het korte antwoord op de vraag: is het burgerservicenummer een bijzonder persoonsgegeven, is nee. Maar dat is eigenlijk niet het volledige antwoord. In de Uitvoeringswet van de Algemene verordening persoonsgegevens wordt het burgerservicenummer niet aangemerkt als een bijzonder persoonsgegeven. Ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens geeft op de website aan dat het burgerservicenummer geen bijzonder persoonsgegeven is.

Dat het burgerservicenummer geen bijzonder persoonsgegeven is betekent nou niet dat organisaties zo maar het burgerservicenummer mogen verwerken. Het burgerservicenummer wordt aanvullend beschermd. Een nummer dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven (waaronder het burgerservicenummer) mogen enkel verwerkt worden ter uitvoering van een wettelijke voorschrift, dan wel voor doelen bij de wet bepaald. Verder moeten organisatie die het burgerservicenummer verwerken zich houden aan de wettelijke voorschriften voor de verwerking.

Gelet op de aanvullende voorwaarden om het burgerservicenummer van een persoon te mogen verwerken is het begrijpelijk dat de meeste mensen onder de veronderstelling zijn dat het burgerservicenummer een bijzonder persoonsgegeven is. Maar dat is zeker niet het geval. Het burgerservicenummer is geen bijzonder persoonsgegeven, wel wordt het burgerservicenummer aanvullend beschermd en moeten organisaties extra zorgvuldig met je burgerservicenummer omgaan.

Blijf up-to-date over privacy en andere interessante informatie over de Privacywetgeving!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met privacy te maken heeft. Privacywetgeving blijft veranderen en werkt in andere landen buiten Nederland net anders. Vond je dit blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over Privacywetgeving in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.