Wat moet je doen om een contract te ontbinden? Je hebt een contract afgesloten, bijvoorbeeld voor het leveren van een bepaald goed. Helaas gaat de samenwerking tussen partijen niet geheel zoals gewenst, kun je dan het contract ontbinden? En nog belangrijker hoe doe je dit dan? Het laatste wat je namelijk wilt, is dat er negatieve gevolgen zijn voor het ontbinden van een contract.

Het ontbinden van een contract kan namelijk niet zomaar en kan best ingewikkeld zijn. Maar hoe begin je met het ontbinden van een contract? Wat zijn de vereisten voor het ontbinden van een contract? En, hoe laat je het proces vlot en naar behoren verlopen?  In deze blog lees je alles over het ontbinden van een overeenkomst.

Beginselen van het ontbinden van een overeenkomst

Wat is het ontbinden van een overeenkomst nu precies? Allereerst goed om te weten, wettelijk gezien spreken we niet van een contract, maar van een overeenkomst, zoals bepaald in art. 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Hierbij kun je onthouden dat een contract een vorm van overeenkomst is, de schriftelijke overeenkomst. Ieder contract is een overeenkomst, maar niet iedere overeenkomst is een contract. Een overeenkomst kan immers ook mondeling tot stand komen, er is dan geen sprake van een contract.

Een contract is dus een overeenkomst, maar wat is dan het ontbinden van een contract? Het ontbinden van een contract, is het eenzijdig beëindigen van het contract doordat één van de partijen de prestatie niet is nagekomen. Simpel gezegd is een partij niet de afspraken nagekomen, zoals deze in het contract besloten waren. Wanneer dit het geval is kan de overeenkomst, door de partij die tekort is gedaan, ontbonden worden. Een belangrijk detail hierin is dat het ontbinden van een overeenkomst, in tegenstelling tot vernietiging, geen terugwerkende kracht heeft. Er kan echter wel een verplichting tot ongedaanmaking zijn. Hierdoor moet de tekortkomende partij de huidige situatie herstellen, naar hoe het was voordat het contract werd afgesloten.

Wanneer je een contract wilt ontbinden, dient er in ieder geval aan de volgende eisen voldaan te zijn:

 • Er dient sprake te zijn van een tekortkoming in de nakoming (afspraken worden niet of niet geheel nagekomen);
 • De schuldenaar is in verzuim (de partij die nog een prestatie moest verrichten);
 • De schuldeiser is bevoegd tot het ontbinden van het contract;
 • Er is een ingebrekestelling verzonden tot het alsnog nakomen van de verbintenis en hieraan is niet voldaan.

Wanneer er aan de bovenstaande eisen voldaan is kan een contract ontbonden worden. Echter moet je hier nog een aantal stappen voor doorlopen. Wat deze stappen precies zijn, lees je hieronder.

Het gaat het ontbinden van een contract in zijn werk?

Jij hebt dus een contract gesloten met een partij, en deze komt zijn deel van het contract niet na. Nu wil je van dit contract af. Daarvoor moet je echter wel een aantal zaken op orde hebben.

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te hebben of de andere partij ook daadwerkelijk in verzuim is. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld een leveringstermijn is overschreden. Al is er dan nog niet direct sprake van verzuim, de andere partij kan immers nog aan zijn prestatie voldoen. Is het zeker dat een prestatie niet meer voldaan kan worden? Bijvoorbeeld doordat je een bericht hebt ontvangen, dat goederen niet of niet geheel geleverd kunnen worden, dan is deze partij in verzuim. Wanneer het niet geheel duidelijk is of de prestatie nog voldaan kan worden, verstuur je een ingebrekestelling. Hierin stel je welke prestatie voldaan moet worden en binnen welke termijn. Let erop dat de termijn hierbij wel redelijk is, dit hangt af van de situatie. Komt de partij zijn verplichtingen niet na binnen de gestelde termijn? Dan is deze in verzuim.

Hierna verstuur je een mededeling met een gehele of gedeeltelijke ontbinding van het contract. Hierin beschrijf je duidelijk:

 • Wie de partijen zijn;
 • Wat de afspraken waren;
 • Het verzuim van deze afspraken;
 • Dat voldoen aan de prestatie uitgesloten is/lijkt;
 • Wat de grond van ontbinding is;
 • Wat ontbinding betekend voor de eventueel al gedeeltelijk voldane prestatie.

Nu is het echter de vraag of de wederpartij hiermee akkoord gaat. Voor kleine opdrachten zal dit sneller het geval zijn, dan wanneer het grotere opdrachten betreft. De kans is er dat de wederpartij naar de rechter stapt om ontbinding te voorkomen. In dit geval is er sprake van een gerechtelijke procedure en zal een rechter beslissen of de ontbinding, geheel of gedeeltelijk, wordt toegewezen. Het komt dus niet altijd zo ver, maar houdt er rekening mee dat het kan voorkomen.

Alles weten over contracten!

Op juristenblog.nl plaatsen wij regelmatig interessante artikelen over contracten! Hoe stel je ze op en hoe beëindig je ze? Als je hier alles over wilt weten, lees dan vooral onze andere artikelen over contracten op juristenblog.nl!

Wat moet je doen om een contract te ontbinden? Je hebt een contract afgesloten, bijvoorbeeld voor het leveren van een bepaald goed. Helaas gaat de samenwerking tussen partijen niet geheel zoals gewenst, kun je dan het contract ontbinden? En nog belangrijker hoe doe je dit dan? Het laatste wat je namelijk wilt, is dat er negatieve gevolgen zijn voor het ontbinden van een contract.

Het ontbinden van een contract kan namelijk niet zomaar en kan best ingewikkeld zijn. Maar hoe begin je met het ontbinden van een contract? Wat zijn de vereisten voor het ontbinden van een contract? En, hoe laat je het proces vlot en naar behoren verlopen?  In deze blog lees je alles over het ontbinden van een overeenkomst.

Beginselen van het ontbinden van een overeenkomst

Wat is het ontbinden van een overeenkomst nu precies? Allereerst goed om te weten, wettelijk gezien spreken we niet van een contract, maar van een overeenkomst, zoals bepaald in art. 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. Hierbij kun je onthouden dat een contract een vorm van overeenkomst is, de schriftelijke overeenkomst. Ieder contract is een overeenkomst, maar niet iedere overeenkomst is een contract. Een overeenkomst kan immers ook mondeling tot stand komen, er is dan geen sprake van een contract.

Een contract is dus een overeenkomst, maar wat is dan het ontbinden van een contract? Het ontbinden van een contract, is het eenzijdig beëindigen van het contract doordat één van de partijen de prestatie niet is nagekomen. Simpel gezegd is een partij niet de afspraken nagekomen, zoals deze in het contract besloten waren. Wanneer dit het geval is kan de overeenkomst, door de partij die tekort is gedaan, ontbonden worden. Een belangrijk detail hierin is dat het ontbinden van een overeenkomst, in tegenstelling tot vernietiging, geen terugwerkende kracht heeft. Er kan echter wel een verplichting tot ongedaanmaking zijn. Hierdoor moet de tekortkomende partij de huidige situatie herstellen, naar hoe het was voordat het contract werd afgesloten.

Wanneer je een contract wilt ontbinden, dient er in ieder geval aan de volgende eisen voldaan te zijn:

 • Er dient sprake te zijn van een tekortkoming in de nakoming (afspraken worden niet of niet geheel nagekomen);
 • De schuldenaar is in verzuim (de partij die nog een prestatie moest verrichten);
 • De schuldeiser is bevoegd tot het ontbinden van het contract;
 • Er is een ingebrekestelling verzonden tot het alsnog nakomen van de verbintenis en hieraan is niet voldaan.

Wanneer er aan de bovenstaande eisen voldaan is kan een contract ontbonden worden. Echter moet je hier nog een aantal stappen voor doorlopen. Wat deze stappen precies zijn, lees je hieronder.

Het gaat het ontbinden van een contract in zijn werk?

Jij hebt dus een contract gesloten met een partij, en deze komt zijn deel van het contract niet na. Nu wil je van dit contract af. Daarvoor moet je echter wel een aantal zaken op orde hebben.

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te hebben of de andere partij ook daadwerkelijk in verzuim is. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld een leveringstermijn is overschreden. Al is er dan nog niet direct sprake van verzuim, de andere partij kan immers nog aan zijn prestatie voldoen. Is het zeker dat een prestatie niet meer voldaan kan worden? Bijvoorbeeld doordat je een bericht hebt ontvangen, dat goederen niet of niet geheel geleverd kunnen worden, dan is deze partij in verzuim. Wanneer het niet geheel duidelijk is of de prestatie nog voldaan kan worden, verstuur je een ingebrekestelling. Hierin stel je welke prestatie voldaan moet worden en binnen welke termijn. Let erop dat de termijn hierbij wel redelijk is, dit hangt af van de situatie. Komt de partij zijn verplichtingen niet na binnen de gestelde termijn? Dan is deze in verzuim.

Hierna verstuur je een mededeling met een gehele of gedeeltelijke ontbinding van het contract. Hierin beschrijf je duidelijk:

 • Wie de partijen zijn;
 • Wat de afspraken waren;
 • Het verzuim van deze afspraken;
 • Dat voldoen aan de prestatie uitgesloten is/lijkt;
 • Wat de grond van ontbinding is;
 • Wat ontbinding betekend voor de eventueel al gedeeltelijk voldane prestatie.

Nu is het echter de vraag of de wederpartij hiermee akkoord gaat. Voor kleine opdrachten zal dit sneller het geval zijn, dan wanneer het grotere opdrachten betreft. De kans is er dat de wederpartij naar de rechter stapt om ontbinding te voorkomen. In dit geval is er sprake van een gerechtelijke procedure en zal een rechter beslissen of de ontbinding, geheel of gedeeltelijk, wordt toegewezen. Het komt dus niet altijd zo ver, maar houdt er rekening mee dat het kan voorkomen.

Alles weten over contracten!

Op juristenblog.nl plaatsen wij regelmatig interessante artikelen over contracten! Hoe stel je ze op en hoe beëindig je ze? Als je hier alles over wilt weten, lees dan vooral onze andere artikelen over contracten op juristenblog.nl!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.