Aansprakelijkheid is er in verschillende vormen en kan best ingewikkeld zijn. Een van de vormen van aansprakelijkheid is hoofdelijke aansprakelijkheid, misschien heb je er wel eens van gehoord. Veel mensen weten alleen niet wat dit inhoudt en daar gaan we je vandaag een handje bij helpen. In deze blog leggen we je uit wat hoofdelijke aansprakelijkheid is.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid is een juridische term die verwijst naar de situatie waarin meerdere personen of entiteiten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het nakomen van een verplichting of schuld. In het geval van hoofdelijke aansprakelijkheid kan de schuldeiser kiezen om de schuld volledig te verhalen op één van de hoofdelijk aansprakelijke partijen, zonder de noodzaak om de anderen aan te spreken. Dit betekent niet dat de andere partijen volledig vrij zijn van hun verantwoordelijkheid, maar de schuldeiser heeft de flexibiliteit om te kiezen wie hij aanspreekt voor de betaling.

Op grond van artikel 7, lid 1, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek heeft de schuldeiser, als er twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Hoofdelijke aansprakelijkheid komt vaak voor in contractuele relaties, bijvoorbeeld bij gezamenlijke ondertekening van leningsovereenkomsten of huurovereenkomsten. Het kan ook voorkomen in zakelijke contexten, waar meerdere partijen betrokken zijn bij een overeenkomst en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming ervan.

Hoofdelijke aansprakelijkheid komt eveneens vaak voor bij bijvoorbeeld gezamenlijke leningen, huurovereenkomsten of contractuele verplichtingen waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Het doel is om de schuldeiser meer mogelijkheden te geven om betaling te verkrijgen, vooral als één van de partijen niet in staat is om aan de verplichtingen te voldoen.

Ontstaan van hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid kan voortvloeien uit een overeenkomst, de wet, een overeenkomst of een onrechtmatige daad. De wet kan bepalen dat bepaalde personen of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een verplichting. Situaties waarin in ieder geval sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid:

 • De vennoten van een vennootschap onder firma (VOF);
 • In sommige gevallen de bestuurder van een rechtspersoon;
 • Als bij overeenkomst is vastgelegd dat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • Wanneer het gewoonte is dat schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn;
 • De wet bepaalt dat schuldenaren bij een schadevergoedingsverplichting hoofdelijk aansprakelijk zijn.
 • Ook de Compte-Joint overeenkomst met een bank is een voorbeeld van hoofdelijke aansprakelijkheid dat veel voorkomt. Deze overeenkomst wordt ook wel een en/of-rekening of gezamenlijke rekening genoemd. De rekeninghouders zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Hoe werkt hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijke aansprakelijkheid gaat enkel over de verhouding tussen de schuldeiser en de schuldenaren en niet over de verhouding tussen de schuldenaren onderling. De schuldeiser heeft jegens alle schuldenaren recht op nakoming voor het geheel, maar kan ook op iedere schuldenaar een gedeelte van de vordering verhalen. Is de vordering volledig voldaan, dan bevrijdt dat ook de medeschuldenaren. Wordt de vordering volledig voldaan door één betalende schuldenaar, dan zal deze doorgaans meer hebben betaald dan ‘de schuld hem aanging’.

De betalende schuldenaar kan in dat geval (afhankelijk van de situatie) regres nemen op zijn medeschuldenaar gelet op artikel 10 boek 6 van het Burgerlijke Wetboek. Dit betekent dat de betalende schuldenaar, die dus meer dan ‘zijn deel’ heeft afgelost, voor het ’te veel’ betaalde verhaal kan nemen op de andere schuldenaars. Na een succesvol regres zullen alle hoofdelijk schuldenaars dus ‘hun deel’ van de vordering hebben betaald. Artikel 12 boek 6 van het burgerlijke Wetboek stelt dat wanneer een schuldenaar een groter deel van de vordering heeft voldaan dan waartoe hij verplicht zou zijn, dan subrogeert hij voor dat deel in de rechten van de schuldeiser ten opzichte van de medeschuldenaars. De bij hoofdelijkheid betrokken juridische leerstukken zijn in de praktijk vaak ingewikkeld.

Blijf up-to-date over nieuws en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het aansprakelijkheidsrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen in de gaten!

Aansprakelijkheid is er in verschillende vormen en kan best ingewikkeld zijn. Een van de vormen van aansprakelijkheid is hoofdelijke aansprakelijkheid, misschien heb je er wel eens van gehoord. Veel mensen weten alleen niet wat dit inhoudt en daar gaan we je vandaag een handje bij helpen. In deze blog leggen we je uit wat hoofdelijke aansprakelijkheid is.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid is een juridische term die verwijst naar de situatie waarin meerdere personen of entiteiten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het nakomen van een verplichting of schuld. In het geval van hoofdelijke aansprakelijkheid kan de schuldeiser kiezen om de schuld volledig te verhalen op één van de hoofdelijk aansprakelijke partijen, zonder de noodzaak om de anderen aan te spreken. Dit betekent niet dat de andere partijen volledig vrij zijn van hun verantwoordelijkheid, maar de schuldeiser heeft de flexibiliteit om te kiezen wie hij aanspreekt voor de betaling.

Op grond van artikel 7, lid 1, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek heeft de schuldeiser, als er twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Hoofdelijke aansprakelijkheid komt vaak voor in contractuele relaties, bijvoorbeeld bij gezamenlijke ondertekening van leningsovereenkomsten of huurovereenkomsten. Het kan ook voorkomen in zakelijke contexten, waar meerdere partijen betrokken zijn bij een overeenkomst en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming ervan.

Hoofdelijke aansprakelijkheid komt eveneens vaak voor bij bijvoorbeeld gezamenlijke leningen, huurovereenkomsten of contractuele verplichtingen waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Het doel is om de schuldeiser meer mogelijkheden te geven om betaling te verkrijgen, vooral als één van de partijen niet in staat is om aan de verplichtingen te voldoen.

Ontstaan van hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid kan voortvloeien uit een overeenkomst, de wet, een overeenkomst of een onrechtmatige daad. De wet kan bepalen dat bepaalde personen of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een verplichting. Situaties waarin in ieder geval sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid:

 • De vennoten van een vennootschap onder firma (VOF);
 • In sommige gevallen de bestuurder van een rechtspersoon;
 • Als bij overeenkomst is vastgelegd dat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • Wanneer het gewoonte is dat schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn;
 • De wet bepaalt dat schuldenaren bij een schadevergoedingsverplichting hoofdelijk aansprakelijk zijn.
 • Ook de Compte-Joint overeenkomst met een bank is een voorbeeld van hoofdelijke aansprakelijkheid dat veel voorkomt. Deze overeenkomst wordt ook wel een en/of-rekening of gezamenlijke rekening genoemd. De rekeninghouders zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Hoe werkt hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijke aansprakelijkheid gaat enkel over de verhouding tussen de schuldeiser en de schuldenaren en niet over de verhouding tussen de schuldenaren onderling. De schuldeiser heeft jegens alle schuldenaren recht op nakoming voor het geheel, maar kan ook op iedere schuldenaar een gedeelte van de vordering verhalen. Is de vordering volledig voldaan, dan bevrijdt dat ook de medeschuldenaren. Wordt de vordering volledig voldaan door één betalende schuldenaar, dan zal deze doorgaans meer hebben betaald dan ‘de schuld hem aanging’.

De betalende schuldenaar kan in dat geval (afhankelijk van de situatie) regres nemen op zijn medeschuldenaar gelet op artikel 10 boek 6 van het Burgerlijke Wetboek. Dit betekent dat de betalende schuldenaar, die dus meer dan ‘zijn deel’ heeft afgelost, voor het ’te veel’ betaalde verhaal kan nemen op de andere schuldenaars. Na een succesvol regres zullen alle hoofdelijk schuldenaars dus ‘hun deel’ van de vordering hebben betaald. Artikel 12 boek 6 van het burgerlijke Wetboek stelt dat wanneer een schuldenaar een groter deel van de vordering heeft voldaan dan waartoe hij verplicht zou zijn, dan subrogeert hij voor dat deel in de rechten van de schuldeiser ten opzichte van de medeschuldenaars. De bij hoofdelijkheid betrokken juridische leerstukken zijn in de praktijk vaak ingewikkeld.

Blijf up-to-date over nieuws en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het aansprakelijkheidsrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.