De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) is de toezichthouder van de Nederlandse kansspelmarkt. Ze hebben meerdere taken en rollen die ze vervullen in de sector. Ze zijn onder meer de uitvoerende macht van de wet en zien daarmee toe op de handhaving. Daarnaast heeft de KSA nog enkele aanvullende taken.

De wettelijke taken en doelstellingen

De KSA is een bestuursorgaan en heeft daarmee enkele wettelijke taken. Uit de wet volgen zeven taken die de KSA uitvoert. Deze taken zijn als volgt:

 1. Het reguleren van de kansspelmarkt (vergunningverlening);
 2. Toezichthouden op de kansspelmarkt;
 3. Handhaven van de Kansspelwetgeving;
 4. Bevorderen van verslavingspreventie;
 5. Geven van voorlichting en informatie;
 6. Tegengaan van gok gerelateerde matchfixing bij vergunninghouders;
 7. Beheren van het Centraal register uitsluiting kansspelen, ook wel bekend als het Cruks.

Naast de 7 taken van de Nederlandse Kansspelautoriteit heeft deze 3 doelstellingen die volgen uit de voorgenoemde taken:

 1. Het beschermen van consumenten;
 2. Het voorkomen van kansspelverslaving;
 3. Het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit.

Handhaving & toezicht

De Nederlandse kansspelwetgeving is verspreid over meerdere wetteksten, besluiten, regelingen en beleidsregels. De eisen die volgen uit deze stukken richten zich op het bestrijden van criminaliteit, de bescherming van de consument en in het bijzonder de preventie van verslaving.

De KSA ziet toe dat de naleving van deze wetgeving naar behoren en doelmatig gebeurt. De KSA kan vervolgens handhaven als er overtredingen worden geconstateerd. Zo heeft de KSA meerdere malen waarschuwingen uitgedeeld en boetes opgelegd aan partijen die de wetgeving niet naleven of mazen in de wet zoeken. De handhaving richt zich niet alleen op de kansspelaanbieders, maar ook op de partijen die reclame maken en (met gebrek aan openbare zaken) naar waarschijnlijkheid ook op spelers die illegaal hebben deelgenomen aan kansspelen.

Verslavingspreventie, voorlichten en geven van informatie

De KSA als toezichthouder signaleert aan de overheid en de kansspelmarkt wanneer aanvullende regels en wetgeving nodig zijn. De KSA verzameld gegevens in van de vergunde kansspelaanbieders om vroegtijdig in te zien of de kansspelmarkt gezond blijft. Iedere vergunde kansspelaanbieder stelt per kwartaal en per jaar een rapportage op met statistische gegevens over de spelers. De vroegtijdige signaleringen en adviezen die de KSA uitbrengt zijn gebaseerd op deze gegevens.

De KSA heeft, net als ieder bestuursorgaan in Nederland, de mogelijkheid om beleidsregels op te stellen. Met deze beleidsregels wordt nadere invulling gegeven aan de uitvoering van de eigen taken. Zo heeft de KSA de beleidsregels verantwoord spelen opgesteld. Deze beleidsregels geven aan wat de KSA ziet als verantwoord speelgedrag, transparante berichtgeving en effectieve verslavingspreventie en welke uitingen of gedragingen gezien worden als een overtreding van de wettelijke eisen. Een voorbeeld hiervan is dat kansspelaanbieders zich niet mogen richten op minderjarigen. In dit kader heeft de KSA in de zomer van 2022 een verbod op rolmodellen in kansspelreclames opgenomen in de beleidsregels.

Een ander middel dat de KSA heeft is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Met dit register kan een ieder zichzelf (tijdelijk) uitsluiten van de deelname aan kansspelen. De KSA beheerd dit register en gebruikt deze om de inschrijvingen van spelers te laten controleren. Zo kan worden voorkomen dat kwetsbare mensen in een opvlieging weer gaan spelen.

Vergunningverlening

Een belangrijke taak van de KSA is het verlenen van vergunningen aan kansspelaanbieders. De Nederlandse kansspelmarkt is in oktober 2021 open gegaan voor bedrijven die niet in bezit zijn van de Nederlandse Staat. De overheid heeft destijds vastgesteld dat de Nederlandse kansspelwetgeving bepaalde doelstellingen dient te bereiken. Dit zijn de bescherming van de speler, de kanalisatie van de spelers naar het legale aanbod en het bestrijden van criminaliteit. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in de eisen aan de vergunningsaanvraag.

De eisen voor de vergunning zijn streng en zetten de betrokken organisaties aan om transparant en gedegen te werken. Ieder systeem wordt gecontroleerd en veel systemen en werkprocessen worden inzichtelijk gemaakt. Door deze eisen te stellen aan de kansspelaanbieders in het vergunningsproces tracht de KSA de speler te beschermen en criminaliteit tegen te gaan.

Conclusie

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft 7 duidelijke taken. Het houden van toezicht, handhaven, verlenen van vergunningen, informatie bieden, het Cruks beheren, tegengaan van criminaliteit en voorkomen van verslaving zijn centrale taken en onderwerpen voor de KSA.

Blijf up-to-date over de rechtsvormen van bedrijven en andere interessante informatie over kansspelrecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met kansspelrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over kansspelrecht in de gaten!

 

De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) is de toezichthouder van de Nederlandse kansspelmarkt. Ze hebben meerdere taken en rollen die ze vervullen in de sector. Ze zijn onder meer de uitvoerende macht van de wet en zien daarmee toe op de handhaving. Daarnaast heeft de KSA nog enkele aanvullende taken.

De wettelijke taken en doelstellingen

De KSA is een bestuursorgaan en heeft daarmee enkele wettelijke taken. Uit de wet volgen zeven taken die de KSA uitvoert. Deze taken zijn als volgt:

 1. Het reguleren van de kansspelmarkt (vergunningverlening);
 2. Toezichthouden op de kansspelmarkt;
 3. Handhaven van de Kansspelwetgeving;
 4. Bevorderen van verslavingspreventie;
 5. Geven van voorlichting en informatie;
 6. Tegengaan van gok gerelateerde matchfixing bij vergunninghouders;
 7. Beheren van het Centraal register uitsluiting kansspelen, ook wel bekend als het Cruks.

Naast de 7 taken van de Nederlandse Kansspelautoriteit heeft deze 3 doelstellingen die volgen uit de voorgenoemde taken:

 1. Het beschermen van consumenten;
 2. Het voorkomen van kansspelverslaving;
 3. Het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit.

Handhaving & toezicht

De Nederlandse kansspelwetgeving is verspreid over meerdere wetteksten, besluiten, regelingen en beleidsregels. De eisen die volgen uit deze stukken richten zich op het bestrijden van criminaliteit, de bescherming van de consument en in het bijzonder de preventie van verslaving.

De KSA ziet toe dat de naleving van deze wetgeving naar behoren en doelmatig gebeurt. De KSA kan vervolgens handhaven als er overtredingen worden geconstateerd. Zo heeft de KSA meerdere malen waarschuwingen uitgedeeld en boetes opgelegd aan partijen die de wetgeving niet naleven of mazen in de wet zoeken. De handhaving richt zich niet alleen op de kansspelaanbieders, maar ook op de partijen die reclame maken en (met gebrek aan openbare zaken) naar waarschijnlijkheid ook op spelers die illegaal hebben deelgenomen aan kansspelen.

Verslavingspreventie, voorlichten en geven van informatie

De KSA als toezichthouder signaleert aan de overheid en de kansspelmarkt wanneer aanvullende regels en wetgeving nodig zijn. De KSA verzameld gegevens in van de vergunde kansspelaanbieders om vroegtijdig in te zien of de kansspelmarkt gezond blijft. Iedere vergunde kansspelaanbieder stelt per kwartaal en per jaar een rapportage op met statistische gegevens over de spelers. De vroegtijdige signaleringen en adviezen die de KSA uitbrengt zijn gebaseerd op deze gegevens.

De KSA heeft, net als ieder bestuursorgaan in Nederland, de mogelijkheid om beleidsregels op te stellen. Met deze beleidsregels wordt nadere invulling gegeven aan de uitvoering van de eigen taken. Zo heeft de KSA de beleidsregels verantwoord spelen opgesteld. Deze beleidsregels geven aan wat de KSA ziet als verantwoord speelgedrag, transparante berichtgeving en effectieve verslavingspreventie en welke uitingen of gedragingen gezien worden als een overtreding van de wettelijke eisen. Een voorbeeld hiervan is dat kansspelaanbieders zich niet mogen richten op minderjarigen. In dit kader heeft de KSA in de zomer van 2022 een verbod op rolmodellen in kansspelreclames opgenomen in de beleidsregels.

Een ander middel dat de KSA heeft is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Met dit register kan een ieder zichzelf (tijdelijk) uitsluiten van de deelname aan kansspelen. De KSA beheerd dit register en gebruikt deze om de inschrijvingen van spelers te laten controleren. Zo kan worden voorkomen dat kwetsbare mensen in een opvlieging weer gaan spelen.

Vergunningverlening

Een belangrijke taak van de KSA is het verlenen van vergunningen aan kansspelaanbieders. De Nederlandse kansspelmarkt is in oktober 2021 open gegaan voor bedrijven die niet in bezit zijn van de Nederlandse Staat. De overheid heeft destijds vastgesteld dat de Nederlandse kansspelwetgeving bepaalde doelstellingen dient te bereiken. Dit zijn de bescherming van de speler, de kanalisatie van de spelers naar het legale aanbod en het bestrijden van criminaliteit. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in de eisen aan de vergunningsaanvraag.

De eisen voor de vergunning zijn streng en zetten de betrokken organisaties aan om transparant en gedegen te werken. Ieder systeem wordt gecontroleerd en veel systemen en werkprocessen worden inzichtelijk gemaakt. Door deze eisen te stellen aan de kansspelaanbieders in het vergunningsproces tracht de KSA de speler te beschermen en criminaliteit tegen te gaan.

Conclusie

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft 7 duidelijke taken. Het houden van toezicht, handhaven, verlenen van vergunningen, informatie bieden, het Cruks beheren, tegengaan van criminaliteit en voorkomen van verslaving zijn centrale taken en onderwerpen voor de KSA.

Blijf up-to-date over de rechtsvormen van bedrijven en andere interessante informatie over kansspelrecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met kansspelrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over kansspelrecht in de gaten!

 

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.