Wanneer online casino´s een kansspelvergunning verleend hebben gekregen, moeten zij zich aan strenge vereisten houden. Een van deze vereisten is dat zij het speelgedrag van hun en de herkomst van geld onderzoeken, zodat onder andere witwassen voorkomen kan worden. Dat dit niet altijd goed verloopt blijkt uit het feit dat twee kansspelaanbieders aanwijzingen van de Ksa hebben gehad in het kader van de Wwft. In deze blog leggen we je uit waarom.

Aanwijzingen vanuit de Ksa

In 2022 gaf de Kansspelautoriteit (ook wel bekend als de Ksa) de kansspelaanbieders Betent B.V. en Play North Limited een aanwijzing. Zij hadden bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (ook wel bekend als de Wwft) niet nageleefd. Onderzoek van de Ksa wees uit dat zij het speelgedrag van de spelers en de herkomst van het gebruikte geld onvoldoende controleerden. Volgens de Wwft moet grondig gedaan worden. De Ksa heeft hen destijds een aanwijzing gegeven met de opdracht de monitoring op orde te krijgen.

De aanwijzingen jegens Betent B.V. en Play North Limited zijn inmiddels openbaar gemaakt omdat ze onherroepelijk zijn geworden. De openbaarmakingsbesluiten zelf worden niet openbaar gemaakt. Deze vallen onder de geheimhoudingsplicht van de Wwft.

De Wwft

De Wwft is een Nederlandse wet die is ontworpen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel van de Wwft is om te zorgen voor transparantie en integriteit binnen financiële sectoren en andere daarvan afhankelijke dienstverleners.

In de context van kansspelen is de Wwft van toepassing op kansspelaanbieders, zoals casino’s, online kansspelaanbieders en loterijen. Deze aanbieders moeten zich houden aan de wettelijke verplichtingen van de Wwft. Zo wordt voorkomen dat hun diensten worden gebruikt voor criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.

Kansspelaanbieders moeten onder andere zorgvuldig klantenonderzoek uitvoeren, transacties monitoren en verdachte transacties melden aan de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Daarnaast zijn zij verplicht om interne procedures en maatregelen te implementeren om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en detecteren. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot sancties, waaronder boetes en intrekking van vergunningen.

De Wwft speelt een essentiële rol in het waarborgen van integriteit en veiligheid binnen de kansspelindustrie, en het draagt bij aan een verantwoorde en transparante exploitatie van kansspelen in Nederland.

Toezicht op de Wwft

De Ksa houdt kansspelaanbieders goed in de gaten. De Ksa heeft geen wettelijke taak in het opsporen van matchfixing of witwassen maar kijkt of aanbieders met een vergunning voldoende doen om matchfixing of witwassen te voorkomen. Binnen Nederland is de Financial Intelligence Unit-Nederland (ook wel bekend als de FIU-Nederland) het centrale meldpunt, waar diverse meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. De Ksa werkt op het gebied van de Wwft ins sommige gevallen samen met de FIU-Nederland.

De Ksa houdt toezicht op vergunninghouders door bijvoorbeeld te onderzoeken of zij:

  • Risico’s hebben geïnventariseerd op witwassen en matchfixing, zoals deze zich in de eigen organisatie kunnen voordoen;
  • Cliëntenonderzoek naar iedere speler uitvoeren: wie is de speler, welke transacties voert de speler uit en waar komt het geld van de speler vandaan;
  • Transacties van de speler monitoren en melden bij FIU Nederland als deze ‘ongebruikelijk’ zijn of omdat ze een vermoeden van matchfixing of witwassen opleveren.

Ook spelers zelf kunnen een (vermoedelijke) overtreding van de Wwft bij de Ksa melden. Dit kan gedaan worden door het meldingsformulier op de website van de Ksa in te vullen. Het is mogelijk dat de Ksa aan de hand van de melding een onderzoek op de vermoede overtreding laat plaatsvinden. Ook werknemers van een kansspelaanbieder kunnen een melding doen, ook al is het raadzaam dat zij dit eerst intern binnen het bedrijf bespreken.

Blijf up-to-date over relevante ontwikkelingen en andere interessante informatie over de kansspelmarkt!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met kansspelen te maken heeft. Vond je deze tekst interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over kansspelrecht in de gaten!

Wanneer online casino´s een kansspelvergunning verleend hebben gekregen, moeten zij zich aan strenge vereisten houden. Een van deze vereisten is dat zij het speelgedrag van hun en de herkomst van geld onderzoeken, zodat onder andere witwassen voorkomen kan worden. Dat dit niet altijd goed verloopt blijkt uit het feit dat twee kansspelaanbieders aanwijzingen van de Ksa hebben gehad in het kader van de Wwft. In deze blog leggen we je uit waarom.

Aanwijzingen vanuit de Ksa

In 2022 gaf de Kansspelautoriteit (ook wel bekend als de Ksa) de kansspelaanbieders Betent B.V. en Play North Limited een aanwijzing. Zij hadden bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (ook wel bekend als de Wwft) niet nageleefd. Onderzoek van de Ksa wees uit dat zij het speelgedrag van de spelers en de herkomst van het gebruikte geld onvoldoende controleerden. Volgens de Wwft moet grondig gedaan worden. De Ksa heeft hen destijds een aanwijzing gegeven met de opdracht de monitoring op orde te krijgen.

De aanwijzingen jegens Betent B.V. en Play North Limited zijn inmiddels openbaar gemaakt omdat ze onherroepelijk zijn geworden. De openbaarmakingsbesluiten zelf worden niet openbaar gemaakt. Deze vallen onder de geheimhoudingsplicht van de Wwft.

De Wwft

De Wwft is een Nederlandse wet die is ontworpen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel van de Wwft is om te zorgen voor transparantie en integriteit binnen financiële sectoren en andere daarvan afhankelijke dienstverleners.

In de context van kansspelen is de Wwft van toepassing op kansspelaanbieders, zoals casino’s, online kansspelaanbieders en loterijen. Deze aanbieders moeten zich houden aan de wettelijke verplichtingen van de Wwft. Zo wordt voorkomen dat hun diensten worden gebruikt voor criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.

Kansspelaanbieders moeten onder andere zorgvuldig klantenonderzoek uitvoeren, transacties monitoren en verdachte transacties melden aan de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Daarnaast zijn zij verplicht om interne procedures en maatregelen te implementeren om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en detecteren. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot sancties, waaronder boetes en intrekking van vergunningen.

De Wwft speelt een essentiële rol in het waarborgen van integriteit en veiligheid binnen de kansspelindustrie, en het draagt bij aan een verantwoorde en transparante exploitatie van kansspelen in Nederland.

Toezicht op de Wwft

De Ksa houdt kansspelaanbieders goed in de gaten. De Ksa heeft geen wettelijke taak in het opsporen van matchfixing of witwassen maar kijkt of aanbieders met een vergunning voldoende doen om matchfixing of witwassen te voorkomen. Binnen Nederland is de Financial Intelligence Unit-Nederland (ook wel bekend als de FIU-Nederland) het centrale meldpunt, waar diverse meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. De Ksa werkt op het gebied van de Wwft ins sommige gevallen samen met de FIU-Nederland.

De Ksa houdt toezicht op vergunninghouders door bijvoorbeeld te onderzoeken of zij:

  • Risico’s hebben geïnventariseerd op witwassen en matchfixing, zoals deze zich in de eigen organisatie kunnen voordoen;
  • Cliëntenonderzoek naar iedere speler uitvoeren: wie is de speler, welke transacties voert de speler uit en waar komt het geld van de speler vandaan;
  • Transacties van de speler monitoren en melden bij FIU Nederland als deze ‘ongebruikelijk’ zijn of omdat ze een vermoeden van matchfixing of witwassen opleveren.

Ook spelers zelf kunnen een (vermoedelijke) overtreding van de Wwft bij de Ksa melden. Dit kan gedaan worden door het meldingsformulier op de website van de Ksa in te vullen. Het is mogelijk dat de Ksa aan de hand van de melding een onderzoek op de vermoede overtreding laat plaatsvinden. Ook werknemers van een kansspelaanbieder kunnen een melding doen, ook al is het raadzaam dat zij dit eerst intern binnen het bedrijf bespreken.

Blijf up-to-date over relevante ontwikkelingen en andere interessante informatie over de kansspelmarkt!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met kansspelen te maken heeft. Vond je deze tekst interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over kansspelrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.