31 december komt weer in de buurt wat betekent dat de discussie omtrent het afsteken van vuurwerk weer oplaait. De een vindt het fantastisch en geeft er honderden euro’s aan uit, de ander vindt het verschrikkelijk en wil het liefst dat het zo snel mogelijk afgeschaft wordt. Dit betekent dat de discussie over het wel of niet invoeren van een vuurwerkverbod weer speelt. Met een vuurwerkverbod kregen we in 2021 al even te maken, toen corona het land in zijn greep hield. Hoe er wordt gekeken naar een vuurwerkverbod in Nederland en wat de gevolgen zijn lees je in deze blog.

Vroeger

Het vuurwerkverbod is geen nieuw fenomeen in Nederland. Sinds de jaren ’90 zijn er regelmatig discussies geweest over de impact van vuurwerk op de samenleving. De laatste jaren heeft de wetgever echter stappen ondernomen om het gebruik van consumentenvuurwerk te beperken.

Huidige stand van zaken vuurwerkverbod in Nederland

Met de invoering van het vuurwerkbesluit in april 2023, werden bepaalde vuurwerkcategorieën verboden voor particulier gebruik. Hiermee probeert de overheid de veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Het vuurwerkverbod heeft invloed op de verkoop, het bezit en het afsteken van vuurwerk door particulieren.

Boetes en straffen

Overtredingen van het vuurwerkverbod kunnen leiden tot boetes en straffen. Het is essentieel voor burgers om op de hoogte te zijn van de specifieke wetgeving om juridische consequenties te vermijden.

Overwegingen bij het vuurwerkverbod

Er zijn verschillende dingen die je moet overwegen als je kijkt naar een eventueel vuurwerkverbod, zo kijk je naar veiligheid, milieuaspecten en andere bijkomende zaken. Hieronder lichten we de afwegingen toe.

Veiligheid

Een van de belangrijkste overwegingen bij het vuurwerkverbod is de verbetering van de openbare veiligheid. Het aantal vuurwerkgerelateerde verwondingen en incidenten is een zorgpunt dat de roep om strengere regelgeving heeft aangewakkerd.

Het aantal spoedeisend hulp vuurwerkindicenten op de nacht van 31 december 2022 en 1 januari 2023 waren 389 personen. Naast deze heftigere slachtoffers zijn er nog eens 864 personen met letsel door vuurwerk naar een huisartsenpost gegaan, gelet op een verslag van de Tweede Kamer en kenniscentrum letselpreventie.

Je kunt je voorstellen dat dit een van de grootste redenen is om een vuurwerkverbod aan te nemen.

Milieueffecten

Een ander aspect van het vuurwerkverbod heeft betrekking op de milieu-impact van vuurwerk. De chemische stoffen die vrijkomen bij het afsteken van vuurwerk kunnen schadelijk zijn voor het milieu, en het verbod draagt bij aan duurzamere feestvieringen.

Tijdens het eerste uur van 2020 (waarin nog geen vuurwerkverbod was aangenomen) was de concentratie van fijnstof in steden 33 (1) keer zo hoog als normaal. In Den Haag was de hoeveelheid fijnstof zelfs bijna 100 keer zo hoog als normaal. Tijdens het eerste uur van 2022 was de concentratie fijnstof een flink stuk minder. Dit kan er sterk mee te maken hebben dat er in 2022 een vuurwerkverbod was.

Overlast en dierenwelzijn

Vuurwerk kan leiden tot overlast voor omwonenden en heeft vaak een negatieve invloed op dierenwelzijn. Volgens dierenartsen door het hele land wordt beaamd dat (huis)dieren vaak de dupe zijn van vuurwerk. Met name zwaar vuurwerk dat alleen maar bestaat uit heftige knallen.

Uit onderzoek in Nieuw-Zeeland is gebleken dat onder ruim 4000 huisdierenbezitters met gezamenlijk ruim 15.000 huisdieren, 75% aangaf dat hun dieren last hadden van vuurwerk. Dit uitte zich in wegkruipen en verstoppen, bibberen, ineenkrimpen of zelfs op de vlucht slaan.

Door het op de vlucht slaan van dieren kan het nog wel eens gebeuren dat er buiten ongelukken gebeuren, en dat door iets stoms als een (illegale) knal.

Voordelen van het vuurwerkverbod

  • Vermindering van vuurwerkgerelateerde verwondingen.
  • Beperking van milieuvervuiling door vuurwerkchemicaliën.
  • Vermindering van overlast voor omwonenden en verbetering van dierenwelzijn.
  • Verhoogde openbare veiligheid tijdens feestelijke periodes.

Het vuurwerkverbod in Nederland is niet alleen maar irritant voor veelgebruikers van vuurwerk, maar een complex vraagstuk dat de samenleving in haar geheel raakt. Door een verbod aan te nemen kan je zowel op veiligheid, milieu en overlast (voor de dieren) een hoop inhalen.

Wil je meer lezen over het strafrecht?

We houden nauwlettend alle nieuwe ontwikkelingen in de gaten. Vond je deze blog nou interessant en wil je meer van dit soort blogs lezen? Houdt dan onze andere blogs over het strafrecht in de gaten!

31 december komt weer in de buurt wat betekent dat de discussie omtrent het afsteken van vuurwerk weer oplaait. De een vindt het fantastisch en geeft er honderden euro’s aan uit, de ander vindt het verschrikkelijk en wil het liefst dat het zo snel mogelijk afgeschaft wordt. Dit betekent dat de discussie over het wel of niet invoeren van een vuurwerkverbod weer speelt. Met een vuurwerkverbod kregen we in 2021 al even te maken, toen corona het land in zijn greep hield. Hoe er wordt gekeken naar een vuurwerkverbod in Nederland en wat de gevolgen zijn lees je in deze blog.

Vroeger

Het vuurwerkverbod is geen nieuw fenomeen in Nederland. Sinds de jaren ’90 zijn er regelmatig discussies geweest over de impact van vuurwerk op de samenleving. De laatste jaren heeft de wetgever echter stappen ondernomen om het gebruik van consumentenvuurwerk te beperken.

Huidige stand van zaken vuurwerkverbod in Nederland

Met de invoering van het vuurwerkbesluit in april 2023, werden bepaalde vuurwerkcategorieën verboden voor particulier gebruik. Hiermee probeert de overheid de veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Het vuurwerkverbod heeft invloed op de verkoop, het bezit en het afsteken van vuurwerk door particulieren.

Boetes en straffen

Overtredingen van het vuurwerkverbod kunnen leiden tot boetes en straffen. Het is essentieel voor burgers om op de hoogte te zijn van de specifieke wetgeving om juridische consequenties te vermijden.

Overwegingen bij het vuurwerkverbod

Er zijn verschillende dingen die je moet overwegen als je kijkt naar een eventueel vuurwerkverbod, zo kijk je naar veiligheid, milieuaspecten en andere bijkomende zaken. Hieronder lichten we de afwegingen toe.

Veiligheid

Een van de belangrijkste overwegingen bij het vuurwerkverbod is de verbetering van de openbare veiligheid. Het aantal vuurwerkgerelateerde verwondingen en incidenten is een zorgpunt dat de roep om strengere regelgeving heeft aangewakkerd.

Het aantal spoedeisend hulp vuurwerkindicenten op de nacht van 31 december 2022 en 1 januari 2023 waren 389 personen. Naast deze heftigere slachtoffers zijn er nog eens 864 personen met letsel door vuurwerk naar een huisartsenpost gegaan, gelet op een verslag van de Tweede Kamer en kenniscentrum letselpreventie.

Je kunt je voorstellen dat dit een van de grootste redenen is om een vuurwerkverbod aan te nemen.

Milieueffecten

Een ander aspect van het vuurwerkverbod heeft betrekking op de milieu-impact van vuurwerk. De chemische stoffen die vrijkomen bij het afsteken van vuurwerk kunnen schadelijk zijn voor het milieu, en het verbod draagt bij aan duurzamere feestvieringen.

Tijdens het eerste uur van 2020 (waarin nog geen vuurwerkverbod was aangenomen) was de concentratie van fijnstof in steden 33 (1) keer zo hoog als normaal. In Den Haag was de hoeveelheid fijnstof zelfs bijna 100 keer zo hoog als normaal. Tijdens het eerste uur van 2022 was de concentratie fijnstof een flink stuk minder. Dit kan er sterk mee te maken hebben dat er in 2022 een vuurwerkverbod was.

Overlast en dierenwelzijn

Vuurwerk kan leiden tot overlast voor omwonenden en heeft vaak een negatieve invloed op dierenwelzijn. Volgens dierenartsen door het hele land wordt beaamd dat (huis)dieren vaak de dupe zijn van vuurwerk. Met name zwaar vuurwerk dat alleen maar bestaat uit heftige knallen.

Uit onderzoek in Nieuw-Zeeland is gebleken dat onder ruim 4000 huisdierenbezitters met gezamenlijk ruim 15.000 huisdieren, 75% aangaf dat hun dieren last hadden van vuurwerk. Dit uitte zich in wegkruipen en verstoppen, bibberen, ineenkrimpen of zelfs op de vlucht slaan.

Door het op de vlucht slaan van dieren kan het nog wel eens gebeuren dat er buiten ongelukken gebeuren, en dat door iets stoms als een (illegale) knal.

Voordelen van het vuurwerkverbod

  • Vermindering van vuurwerkgerelateerde verwondingen.
  • Beperking van milieuvervuiling door vuurwerkchemicaliën.
  • Vermindering van overlast voor omwonenden en verbetering van dierenwelzijn.
  • Verhoogde openbare veiligheid tijdens feestelijke periodes.

Het vuurwerkverbod in Nederland is niet alleen maar irritant voor veelgebruikers van vuurwerk, maar een complex vraagstuk dat de samenleving in haar geheel raakt. Door een verbod aan te nemen kan je zowel op veiligheid, milieu en overlast (voor de dieren) een hoop inhalen.

Wil je meer lezen over het strafrecht?

We houden nauwlettend alle nieuwe ontwikkelingen in de gaten. Vond je deze blog nou interessant en wil je meer van dit soort blogs lezen? Houdt dan onze andere blogs over het strafrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.