De kansspelbranche is 1 oktober alweer twee jaar geopend. In die twee jaar is er ontzettend veel te doen geweest over het onderwerp gokken. Zo zijn dit jaar nog de regels omtrent het reclame maken voor online kansspelen aan banden gelegd. Vorig jaar startte de Kansspelautoriteit een onderzoek nadat het meerdere signalen kreeg over aanbieders die niet of niet tijd ingrepen bij probleemspelers. De uitkomst van het onderzoek was niet mals. Online kansspelaanbieders schenden hun zorgplicht en moeten sneller ingrijpen. In deze blog zetten we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek uiteen.

Onderzochte casino’s

In juni 2022 startte de Kansspelautoriteit (Ksa) dus een onderzoek nadat het meerdere signalen ontving dat online kansspelaanbieders niet of niet tijd ingrepen bij probleemspelers. In maart dit jaar gaf de Ksa aan meer tijd nodig te hebben voor haar onderzoek en verlengde het onderzoek tot en met het tweede kwartaal van 2023. Niet alle online kansspelaanbieders werden onderzocht. Ondertussen hebben 25 bedrijven een vergunning om online kansspelen aan te bieden, waarvan 20 casino’s live zijn. Het onderzoek focuste zich op de tien legale aanbieders die op 1 juni 2022 minimaal zes maanden actief waren. Deze casino’s zijn: TOTO, GGPoker, Holland Casino Online, Tombola, Kansino, Bingoal, bet365, BetCity, Fair Play Online en Jacks.nl.

Overigens worden de casino’s in het gepubliceerde rapport niet bij naam genoemd. Dit komt mede doordat er in de tussentijd meer online kansspelaanbieders zijn bijgekomen en niet elk casino heeft meegewerkt aan het onderzoek.

De onderzoeksopzet

Op voorhand is gekeken naar de manier waarop de zorgplicht door de tien geselecteerde casino’s werd ingevuld. Hierbij keek de Ksa onder meer naar het verslavingspreventiebeleid en het bijhorende juridische kader (ofwel de wet- en regelgeving waar een casino zich aan moet houden). Het onderzoek bestond vervolgens uit twee fases. In de eerste fase vroeg de Ksa de online kansspelaanbieders om informatie. Deze informatie bestond uit procedures, werkinstructies en andere relevante informatie over spelersmonitoring en verslavingspreventie. Daarnaast werden ook spelersdata geanalyseerd. Uit de eerste onderzoeksfase bleek al dat de zorgplicht zeer breed en op verschillende manieren ingevuld, geen een casino is hetzelfde.

In de tweede fase van het onderzoek werden de online kansspelaanbieders gevraagd om twee dossiers van spelers bij wie ze hadden ingegrepen. Specifiek werd gevraagd om een dossier van een jongvolwassenen en een volwassen speler (wat voor de kansspelwetgeving 24+ inhoudt). Aan de opgevraagde dossiers werden diverse eisen gesteld, bijvoorbeeld dat de interventie gedaan moest zijn naar aanleiding van een melding in het monitoringssysteem en niet door contact vanuit de speler zelf. Ook moest er een persoonlijk onderhoud hebben plaatsgevonden. Dit is een zwaardere interventie, waarbij de aanbieder contact zoekt met de speler.

De aangeleverde spelersdossiers zijn geanalyseerd en visueel gemaakt zodat een duidelijk inzicht ontstond in totaalverlies en moment(en) van ingrijpen. Naast deze analyse ging de Ksa in gesprek met de vertegenwoordigers verslavingspreventie van de onderzochte aanbieders.

Online kansspelaanbieders moeten sneller en beter ingrijpen

Na afronding van het onderzoek heeft de Ksa haar bevindingen gedeeld. De conclusie? Online kansspelaanbieders moeten sneller en beter ingrijpen. Op het moment gebeurt dit namelijk bij te veel kansspelaanbieders onvoldoende. Volgens de toezichthouder heeft dit onder andere te maken met de gebruikte monitoringsmethodiek. Veel online casino’s kijken te veel naar de hoogte van stortingen en inzetten. Hierdoor wordt minder gekeken naar het aantal gespeelde uren. Daarnaast hanteren de aanbieders in veel gevallen een methodiek waarbij gelet wordt op verandering in speelgedrag. Dit zorgt ervoor dat spelers die vanaf het eerste moment hoge stortingen doen en veel gokken niet of minder snel opvallen in de systemen. Het lijkt dan namelijk op normaal speelgedrag, maar dit is het uiteraard niet.

Ook blijkt dat veel aanbieders niet kunnen ingrijpen zonder tussenkomst van een medewerker. Dit levert vooral ’s nachts problemen op, omdat medewerkers pas in de ochtend ingrijpen. Het kan daardoor voorkomen dat probleemspelers ’s nachts ongestoord hun gang kunnen gaan zonder dat er wordt ingegrepen. Daarnaast zijn niet alle vergunninghouders in staat het spelgedrag van de speler ‘real time’ te monitoren. Dit zorgt ervoor dat spelers in hele korte tijd ernstige schade kunnen oplopen, door bijvoorbeeld grote verliezen te lijden, omdat er niet snel en adequaat genoeg wordt ingegrepen. Wil je alle conclusies uit het onderzoek lezen, dan kun je het rapport van de Ksa lezen.

Vervolgstappen Ksa

De Ksa gaat op basis van de uitkomsten en conclusies van dit onderzoek aan de slag met het aanscherpen van het eigen beleid. Uit de gesprekken met de vergunninghouders komt een gedeelde wens naar voren om meer guidance te krijgen bij de invulling van de zorgplicht. Er wordt door de vergunninghouders bovendien gevraagd om een meer uniforme invulling of verduidelijking van bepaalde normen, zodat er een gelijker speelveld ontstaat en ze allemaal dezelfde regels naleven. Deze wens wordt in de vervolgstappen van de Ksa waar mogelijk meegenomen. Naast deze vervolgstappen heeft de Ksa ook in haar toezichtpraktijk meerdere signalen of indicaties op het gebied van een tekortschietende naleving van de zorgplicht door aanbieders in onderzoek genomen.

Voorzitter van de Ksa heeft in een persbericht nog het volgende gezegd over de uitkomsten van het onderzoek: “De Ksa heeft veilig spelen voorop staan. We krijgen zorgwekkende signalen en doen als toezichthouder onderzoek naar aanbieders die de grenzen van de zorgplicht mogelijk ver overschrijden. Als we dat constateren grijpen we in. Met dit onderzoek zien we waar het, buiten die signalen om, bij aanbieders niet goed gaat. Spelers moeten ervan uit kunnen gaan dat zij veilig kunnen spelen. We zien dat regels aangescherpt moeten worden, juist om die veilige omgeving voor spelers nog verder te bevorderen.”

Blijf up-to-date over relevante onderzoeken en andere interessante informatie over de kansspelmarkt!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met kansspelen te maken heeft. Vond je deze tekst interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over kansspelrecht in de gaten!

De kansspelbranche is 1 oktober alweer twee jaar geopend. In die twee jaar is er ontzettend veel te doen geweest over het onderwerp gokken. Zo zijn dit jaar nog de regels omtrent het reclame maken voor online kansspelen aan banden gelegd. Vorig jaar startte de Kansspelautoriteit een onderzoek nadat het meerdere signalen kreeg over aanbieders die niet of niet tijd ingrepen bij probleemspelers. De uitkomst van het onderzoek was niet mals. Online kansspelaanbieders schenden hun zorgplicht en moeten sneller ingrijpen. In deze blog zetten we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek uiteen.

Onderzochte casino’s

In juni 2022 startte de Kansspelautoriteit (Ksa) dus een onderzoek nadat het meerdere signalen ontving dat online kansspelaanbieders niet of niet tijd ingrepen bij probleemspelers. In maart dit jaar gaf de Ksa aan meer tijd nodig te hebben voor haar onderzoek en verlengde het onderzoek tot en met het tweede kwartaal van 2023. Niet alle online kansspelaanbieders werden onderzocht. Ondertussen hebben 25 bedrijven een vergunning om online kansspelen aan te bieden, waarvan 20 casino’s live zijn. Het onderzoek focuste zich op de tien legale aanbieders die op 1 juni 2022 minimaal zes maanden actief waren. Deze casino’s zijn: TOTO, GGPoker, Holland Casino Online, Tombola, Kansino, Bingoal, bet365, BetCity, Fair Play Online en Jacks.nl.

Overigens worden de casino’s in het gepubliceerde rapport niet bij naam genoemd. Dit komt mede doordat er in de tussentijd meer online kansspelaanbieders zijn bijgekomen en niet elk casino heeft meegewerkt aan het onderzoek.

De onderzoeksopzet

Op voorhand is gekeken naar de manier waarop de zorgplicht door de tien geselecteerde casino’s werd ingevuld. Hierbij keek de Ksa onder meer naar het verslavingspreventiebeleid en het bijhorende juridische kader (ofwel de wet- en regelgeving waar een casino zich aan moet houden). Het onderzoek bestond vervolgens uit twee fases. In de eerste fase vroeg de Ksa de online kansspelaanbieders om informatie. Deze informatie bestond uit procedures, werkinstructies en andere relevante informatie over spelersmonitoring en verslavingspreventie. Daarnaast werden ook spelersdata geanalyseerd. Uit de eerste onderzoeksfase bleek al dat de zorgplicht zeer breed en op verschillende manieren ingevuld, geen een casino is hetzelfde.

In de tweede fase van het onderzoek werden de online kansspelaanbieders gevraagd om twee dossiers van spelers bij wie ze hadden ingegrepen. Specifiek werd gevraagd om een dossier van een jongvolwassenen en een volwassen speler (wat voor de kansspelwetgeving 24+ inhoudt). Aan de opgevraagde dossiers werden diverse eisen gesteld, bijvoorbeeld dat de interventie gedaan moest zijn naar aanleiding van een melding in het monitoringssysteem en niet door contact vanuit de speler zelf. Ook moest er een persoonlijk onderhoud hebben plaatsgevonden. Dit is een zwaardere interventie, waarbij de aanbieder contact zoekt met de speler.

De aangeleverde spelersdossiers zijn geanalyseerd en visueel gemaakt zodat een duidelijk inzicht ontstond in totaalverlies en moment(en) van ingrijpen. Naast deze analyse ging de Ksa in gesprek met de vertegenwoordigers verslavingspreventie van de onderzochte aanbieders.

Online kansspelaanbieders moeten sneller en beter ingrijpen

Na afronding van het onderzoek heeft de Ksa haar bevindingen gedeeld. De conclusie? Online kansspelaanbieders moeten sneller en beter ingrijpen. Op het moment gebeurt dit namelijk bij te veel kansspelaanbieders onvoldoende. Volgens de toezichthouder heeft dit onder andere te maken met de gebruikte monitoringsmethodiek. Veel online casino’s kijken te veel naar de hoogte van stortingen en inzetten. Hierdoor wordt minder gekeken naar het aantal gespeelde uren. Daarnaast hanteren de aanbieders in veel gevallen een methodiek waarbij gelet wordt op verandering in speelgedrag. Dit zorgt ervoor dat spelers die vanaf het eerste moment hoge stortingen doen en veel gokken niet of minder snel opvallen in de systemen. Het lijkt dan namelijk op normaal speelgedrag, maar dit is het uiteraard niet.

Ook blijkt dat veel aanbieders niet kunnen ingrijpen zonder tussenkomst van een medewerker. Dit levert vooral ’s nachts problemen op, omdat medewerkers pas in de ochtend ingrijpen. Het kan daardoor voorkomen dat probleemspelers ’s nachts ongestoord hun gang kunnen gaan zonder dat er wordt ingegrepen. Daarnaast zijn niet alle vergunninghouders in staat het spelgedrag van de speler ‘real time’ te monitoren. Dit zorgt ervoor dat spelers in hele korte tijd ernstige schade kunnen oplopen, door bijvoorbeeld grote verliezen te lijden, omdat er niet snel en adequaat genoeg wordt ingegrepen. Wil je alle conclusies uit het onderzoek lezen, dan kun je het rapport van de Ksa lezen.

Vervolgstappen Ksa

De Ksa gaat op basis van de uitkomsten en conclusies van dit onderzoek aan de slag met het aanscherpen van het eigen beleid. Uit de gesprekken met de vergunninghouders komt een gedeelde wens naar voren om meer guidance te krijgen bij de invulling van de zorgplicht. Er wordt door de vergunninghouders bovendien gevraagd om een meer uniforme invulling of verduidelijking van bepaalde normen, zodat er een gelijker speelveld ontstaat en ze allemaal dezelfde regels naleven. Deze wens wordt in de vervolgstappen van de Ksa waar mogelijk meegenomen. Naast deze vervolgstappen heeft de Ksa ook in haar toezichtpraktijk meerdere signalen of indicaties op het gebied van een tekortschietende naleving van de zorgplicht door aanbieders in onderzoek genomen.

Voorzitter van de Ksa heeft in een persbericht nog het volgende gezegd over de uitkomsten van het onderzoek: “De Ksa heeft veilig spelen voorop staan. We krijgen zorgwekkende signalen en doen als toezichthouder onderzoek naar aanbieders die de grenzen van de zorgplicht mogelijk ver overschrijden. Als we dat constateren grijpen we in. Met dit onderzoek zien we waar het, buiten die signalen om, bij aanbieders niet goed gaat. Spelers moeten ervan uit kunnen gaan dat zij veilig kunnen spelen. We zien dat regels aangescherpt moeten worden, juist om die veilige omgeving voor spelers nog verder te bevorderen.”

Blijf up-to-date over relevante onderzoeken en andere interessante informatie over de kansspelmarkt!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met kansspelen te maken heeft. Vond je deze tekst interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over kansspelrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.