Kansspelaanbieders die een vergunning hebben om kansspelen aan te mogen bieden, dienen aan veel verschillende wet- en regelgeving te voldoen. Zo moeten zij zich bijvoorbeeld houden aan de vereisten die in de Wwft-leidraad staan. Volgens de Wwft moeten kansspelaanbieders onder meer de transacties van hun klanten monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Naar aanleiding van eigen onderzoek, signalen van consumenten en suggesties/vragen van vergunninghouders is op 18 december 2023 de leidraad Wwft aangepast. In deze blog vertellen we je er meer over.

Reden voor een update van de Wwft-guideline

De Kansspelautoriteit heeft in een artikel op 18 december 2023 aangegeven een nieuw Wwft-leidraad gepubliceerd te hebben. De Wwft-guideline is een richtlijn opgesteld door de Kansspelautoriteit om kansspelaanbieders te helpen begrijpen hoe zij aan de vereisten van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) moeten voldoen, met name binnen de context van de kansspelindustrie.

De laatste voorgaande wijzigingen aan de Wwft-leidraad dateerden van de inwerkingtreding van Koa op 1 april 2021. De leidraad is aangepast aan de hand van ontwikkelingen in de kansspelmarkt en eigen onderzoek van de Kansspelautoriteit, signalen van consumenten en suggesties/vragen van vergunninghouders.

In het document geeft de Ksa kansspelaanbieders handvatten om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. In de aangepaste versie van de leidraad Wwft is onder meer een stappenplan opgenomen voor het onderzoek naar de bron van middelen van een speler opgenomen (inclusief enkele voorbeelden, ter verduidelijking).

Voor de definitieve vaststelling van de leidraad heeft de Ksa de leidraad voorgelegd aan en reacties ontvangen van verschillende partijen, waaronder andere toezichthouders zoals De Nederlandse Bank, de Nederlandse Financial Intelligence Unit, advocatenkantoren, kansspelaanbieders en brancheverenigingen. Uit deze consultatie kwam onder meer naar voren dat de onderzoeksverplichtingen in het kader van preventie van kansspelverslaving en Wwft-cliëntenonderzoek soms te veel vervlochten waren, wat voor verwarring kon leiden. In de nieuwe gepubliceerde versie van de Wwft-guideline tracht de Kansspelautoriteit dit te verheven.

Aanpassingen van de Wwft-guideline

Verschillende punten zijn veranderd tussen de oudere versie en de nu actuele versie van de Wwft-guideline. In het algemeen tracht de nieuwe guideline verduidelijking te scheppen tussen de verschillende verplichtingen voor verslavingspreventie en de Wwft-doelen.

Een van de verschillende wijzigingen in de Wwft-leidraad zijn de passages betreffende het onderzoeken van de bron van middelen van een speler. In de nieuwe Wwft-leidraad wordt een concreet stappenplan en uitgebreide voorbeelden gegeven over de:

  • Identificatie van de bronnen van middelen van spelers: Hier gaat het om het proces van het vaststellen en documenteren van de herkomst van de financiële middelen die een speler gebruikt om deel te nemen aan kansspelen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de kansspelaanbieder gedetailleerde informatie moet verzamelen over de bronnen van inkomen van de speler, zoals salaris, investeringen, leningen, of andere legitieme financiële bronnen.
  • Verificatie van de bronnen van middelen van spelers: Nadat de bronnen van de middelen zijn geïdentificeerd, omvat dit aspect het uitvoeren van controles en verificaties om de nauwkeurigheid en legitimiteit van de verstrekte informatie te waarborgen. Dit kan betekenen dat de kansspelaanbieder documentatie of bewijsstukken moet opvragen en analyseren om de herkomst van de geldmiddelen te bevestigen.
  • Risicoanalyse: Dit punt houdt in dat er een grondige analyse van het risico plaatsvindt met betrekking tot de herkomst van de geldmiddelen van spelers. Dit kan variëren van het beoordelen van de potentiële risico’s van witwassen of financiering van terrorisme tot het inschatten van de waarschijnlijkheid dat de gemelde bronnen van de speler in werkelijkheid legitiem zijn.

Het doel van de nieuwe guideline

De nieuwe Wwft-guideline biedt gedetailleerdere richtlijnen, voorbeelden en een stappenplan om kansspelaanbieders te helpen bij het implementeren van deze procedures en het naleven van de verschillende verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft wetgeving. Door deze specifieke punten in de leidraad op te nemen, wil men de kansspelsector voorzien van duidelijkere en meer gestructureerde richtlijnen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen door middel van het nauwgezet onderzoeken van de herkomst van financiële middelen van spelers.

Blijf up-to-date over nieuws en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het kansspelrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen in de gaten!

Kansspelaanbieders die een vergunning hebben om kansspelen aan te mogen bieden, dienen aan veel verschillende wet- en regelgeving te voldoen. Zo moeten zij zich bijvoorbeeld houden aan de vereisten die in de Wwft-leidraad staan. Volgens de Wwft moeten kansspelaanbieders onder meer de transacties van hun klanten monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Naar aanleiding van eigen onderzoek, signalen van consumenten en suggesties/vragen van vergunninghouders is op 18 december 2023 de leidraad Wwft aangepast. In deze blog vertellen we je er meer over.

Reden voor een update van de Wwft-guideline

De Kansspelautoriteit heeft in een artikel op 18 december 2023 aangegeven een nieuw Wwft-leidraad gepubliceerd te hebben. De Wwft-guideline is een richtlijn opgesteld door de Kansspelautoriteit om kansspelaanbieders te helpen begrijpen hoe zij aan de vereisten van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) moeten voldoen, met name binnen de context van de kansspelindustrie.

De laatste voorgaande wijzigingen aan de Wwft-leidraad dateerden van de inwerkingtreding van Koa op 1 april 2021. De leidraad is aangepast aan de hand van ontwikkelingen in de kansspelmarkt en eigen onderzoek van de Kansspelautoriteit, signalen van consumenten en suggesties/vragen van vergunninghouders.

In het document geeft de Ksa kansspelaanbieders handvatten om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. In de aangepaste versie van de leidraad Wwft is onder meer een stappenplan opgenomen voor het onderzoek naar de bron van middelen van een speler opgenomen (inclusief enkele voorbeelden, ter verduidelijking).

Voor de definitieve vaststelling van de leidraad heeft de Ksa de leidraad voorgelegd aan en reacties ontvangen van verschillende partijen, waaronder andere toezichthouders zoals De Nederlandse Bank, de Nederlandse Financial Intelligence Unit, advocatenkantoren, kansspelaanbieders en brancheverenigingen. Uit deze consultatie kwam onder meer naar voren dat de onderzoeksverplichtingen in het kader van preventie van kansspelverslaving en Wwft-cliëntenonderzoek soms te veel vervlochten waren, wat voor verwarring kon leiden. In de nieuwe gepubliceerde versie van de Wwft-guideline tracht de Kansspelautoriteit dit te verheven.

Aanpassingen van de Wwft-guideline

Verschillende punten zijn veranderd tussen de oudere versie en de nu actuele versie van de Wwft-guideline. In het algemeen tracht de nieuwe guideline verduidelijking te scheppen tussen de verschillende verplichtingen voor verslavingspreventie en de Wwft-doelen.

Een van de verschillende wijzigingen in de Wwft-leidraad zijn de passages betreffende het onderzoeken van de bron van middelen van een speler. In de nieuwe Wwft-leidraad wordt een concreet stappenplan en uitgebreide voorbeelden gegeven over de:

  • Identificatie van de bronnen van middelen van spelers: Hier gaat het om het proces van het vaststellen en documenteren van de herkomst van de financiële middelen die een speler gebruikt om deel te nemen aan kansspelen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de kansspelaanbieder gedetailleerde informatie moet verzamelen over de bronnen van inkomen van de speler, zoals salaris, investeringen, leningen, of andere legitieme financiële bronnen.
  • Verificatie van de bronnen van middelen van spelers: Nadat de bronnen van de middelen zijn geïdentificeerd, omvat dit aspect het uitvoeren van controles en verificaties om de nauwkeurigheid en legitimiteit van de verstrekte informatie te waarborgen. Dit kan betekenen dat de kansspelaanbieder documentatie of bewijsstukken moet opvragen en analyseren om de herkomst van de geldmiddelen te bevestigen.
  • Risicoanalyse: Dit punt houdt in dat er een grondige analyse van het risico plaatsvindt met betrekking tot de herkomst van de geldmiddelen van spelers. Dit kan variëren van het beoordelen van de potentiële risico’s van witwassen of financiering van terrorisme tot het inschatten van de waarschijnlijkheid dat de gemelde bronnen van de speler in werkelijkheid legitiem zijn.

Het doel van de nieuwe guideline

De nieuwe Wwft-guideline biedt gedetailleerdere richtlijnen, voorbeelden en een stappenplan om kansspelaanbieders te helpen bij het implementeren van deze procedures en het naleven van de verschillende verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft wetgeving. Door deze specifieke punten in de leidraad op te nemen, wil men de kansspelsector voorzien van duidelijkere en meer gestructureerde richtlijnen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen door middel van het nauwgezet onderzoeken van de herkomst van financiële middelen van spelers.

Blijf up-to-date over nieuws en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het kansspelrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.