Huren is juridisch gezien een overeenkomst waarbij de ene partij een goed of een eigendom ter beschikking stelt aan een andere partij. Dit gebeurt in ruil voor een overeengekomen vergoeding, ook wel bekend als de huurprijs.  De afgesproken huurprijs staat vastgelegd in een huurovereenkomst, die de rechten, plichten en voorwaarden van beide partijen regelt gedurende de huurperiode. Huur wordt wettelijk geregeld in onder anderen artikel 7:201 BW. Ondanks de overeenkomst en de wettelijke regelingen, zijn er echter gevallen waarbij de overeenkomst rond is, maar de huurder weigert te betalen. Wat kan je dan doen?

De huurder dient zich te houden aan de huurovereenkomst. Nu kan het zijn dat de huurder niet betaalt en een huurachterstand oploopt en hierdoor tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het niet tijdig betalen van de huur zoals aangegeven in artikel 7:212 BW. Welke stappen kan je dan ondernemen? De huurder verzuimt het om te betalen, wat nu?

Betalingsherinneringen

Op het moment dat de huurder de huur niet meer betaalt is het belangrijk om zo snel mogelijk een schriftelijke betalingsherinnering te sturen. Door een herinnering te sturen geef je duidelijk aan dat de huur tijdig betaald moet worden. Stuur de betalingsherinnering daarom kort nadat de huur betaalt had moeten zijn, bijvoorbeeld op de 3e dag van de maand als de huur voor de 1e dag van iedere maand moet zijn voldaan.

De betalingstermijn in de herinnering moet kort zijn. Geef dus geen termijn van 14 dagen om de huur alsnog te betalen. Uw huurder kan dit dan mogelijk opvatten als vrijbrief om de huur voortaan veel later te mogen betalen.

Als de huurder na betaalherinneringen niet betaalt kun je als verhuurder een schriftelijke waarschuwing geven aan de huurder waarin een nieuwe betaaltermijn gesteld wordt met de boodschap dat juridische maatregelen genomen worden indien betaling verder uitblijft.

Als de huurder nog steeds niet betaalt kan je als verhuurder naar de rechter stappen en de huurder dagvaarden om voor de kantonrechter te verschijnen. Bij de kantonrechter kun je betaling van de huurachterstand vorderen, vermeerderd met de verschuldigde rente en incassokosten. Ook is het mogelijk om ontbinding en ontruiming van de huurovereenkomst en schadevergoeding te vorderen

Ontbinding van de huurovereenkomst

In verschillende situaties kan je als verhuurder een huurovereenkomst ontbinden. Er is een verschil tussen ontbinding en opzegging van een huurovereenkomst. Ontbinding van een huurovereenkomst gaat direct in, waardoor geen opzegtermijn in acht moet worden genomen. Hierdoor wordt bij wanbetaling vaak gekozen voor ontbinding in plaats van opzegging.

De huurovereenkomst kan onder verschillende omstandigheden ontbinden worden, deze zijn als volgt:

  • De huurder heeft een huurachterstand van drie maanden of meer (als de huurder eerder is veroordeeld tot betaling van huurachterstand, kan een huurachterstand van 2 maanden voldoende zijn om de huurovereenkomst te ontbinden);
  • De huurder betaalt structureel de volledige huurprijs te laat. Hierbij is het niet belangrijk of er nog een huurachterstand is, maar er wordt meer gekeken of de huurder langdurig en/of vaak laat betaald).

Schadevergoeding

Bij een ontbinding van een huurovereenkomst door huurachterstand is het meestal mogelijk om schadevergoeding te eisen. De mogelijkheid om schadevergoeding te eisen en de omvang van de schadevergoeding kunnen variëren. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.

Bij ontbinding loop je als verhuurder schade op omdat het pand niet direct beschikbaar is voor een nieuwe huurder die wél betaalt. Hierdoor loop je als verhuurder inkomen mis. De schadevergoeding is echter niet altijd de resterende huur. Dat varieert per geval.

Hoewel de verhuurder niet schuldig is aan de ontbinding omdat de huurder tekortkoming door de huurachterstand, heb je als verhuurder wel invloed op de mogelijke schade. Zo kun je als verhuurder de schade beperken door snel een nieuwe huurder te vinden.

Blijf up-to-date over huurrecht en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van je rechten waaronder het huurrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het huurrecht in de gaten!

Huren is juridisch gezien een overeenkomst waarbij de ene partij een goed of een eigendom ter beschikking stelt aan een andere partij. Dit gebeurt in ruil voor een overeengekomen vergoeding, ook wel bekend als de huurprijs.  De afgesproken huurprijs staat vastgelegd in een huurovereenkomst, die de rechten, plichten en voorwaarden van beide partijen regelt gedurende de huurperiode. Huur wordt wettelijk geregeld in onder anderen artikel 7:201 BW. Ondanks de overeenkomst en de wettelijke regelingen, zijn er echter gevallen waarbij de overeenkomst rond is, maar de huurder weigert te betalen. Wat kan je dan doen?

De huurder dient zich te houden aan de huurovereenkomst. Nu kan het zijn dat de huurder niet betaalt en een huurachterstand oploopt en hierdoor tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het niet tijdig betalen van de huur zoals aangegeven in artikel 7:212 BW. Welke stappen kan je dan ondernemen? De huurder verzuimt het om te betalen, wat nu?

Betalingsherinneringen

Op het moment dat de huurder de huur niet meer betaalt is het belangrijk om zo snel mogelijk een schriftelijke betalingsherinnering te sturen. Door een herinnering te sturen geef je duidelijk aan dat de huur tijdig betaald moet worden. Stuur de betalingsherinnering daarom kort nadat de huur betaalt had moeten zijn, bijvoorbeeld op de 3e dag van de maand als de huur voor de 1e dag van iedere maand moet zijn voldaan.

De betalingstermijn in de herinnering moet kort zijn. Geef dus geen termijn van 14 dagen om de huur alsnog te betalen. Uw huurder kan dit dan mogelijk opvatten als vrijbrief om de huur voortaan veel later te mogen betalen.

Als de huurder na betaalherinneringen niet betaalt kun je als verhuurder een schriftelijke waarschuwing geven aan de huurder waarin een nieuwe betaaltermijn gesteld wordt met de boodschap dat juridische maatregelen genomen worden indien betaling verder uitblijft.

Als de huurder nog steeds niet betaalt kan je als verhuurder naar de rechter stappen en de huurder dagvaarden om voor de kantonrechter te verschijnen. Bij de kantonrechter kun je betaling van de huurachterstand vorderen, vermeerderd met de verschuldigde rente en incassokosten. Ook is het mogelijk om ontbinding en ontruiming van de huurovereenkomst en schadevergoeding te vorderen

Ontbinding van de huurovereenkomst

In verschillende situaties kan je als verhuurder een huurovereenkomst ontbinden. Er is een verschil tussen ontbinding en opzegging van een huurovereenkomst. Ontbinding van een huurovereenkomst gaat direct in, waardoor geen opzegtermijn in acht moet worden genomen. Hierdoor wordt bij wanbetaling vaak gekozen voor ontbinding in plaats van opzegging.

De huurovereenkomst kan onder verschillende omstandigheden ontbinden worden, deze zijn als volgt:

  • De huurder heeft een huurachterstand van drie maanden of meer (als de huurder eerder is veroordeeld tot betaling van huurachterstand, kan een huurachterstand van 2 maanden voldoende zijn om de huurovereenkomst te ontbinden);
  • De huurder betaalt structureel de volledige huurprijs te laat. Hierbij is het niet belangrijk of er nog een huurachterstand is, maar er wordt meer gekeken of de huurder langdurig en/of vaak laat betaald).

Schadevergoeding

Bij een ontbinding van een huurovereenkomst door huurachterstand is het meestal mogelijk om schadevergoeding te eisen. De mogelijkheid om schadevergoeding te eisen en de omvang van de schadevergoeding kunnen variëren. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval.

Bij ontbinding loop je als verhuurder schade op omdat het pand niet direct beschikbaar is voor een nieuwe huurder die wél betaalt. Hierdoor loop je als verhuurder inkomen mis. De schadevergoeding is echter niet altijd de resterende huur. Dat varieert per geval.

Hoewel de verhuurder niet schuldig is aan de ontbinding omdat de huurder tekortkoming door de huurachterstand, heb je als verhuurder wel invloed op de mogelijke schade. Zo kun je als verhuurder de schade beperken door snel een nieuwe huurder te vinden.

Blijf up-to-date over huurrecht en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van je rechten waaronder het huurrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het huurrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.