Wanneer je schade hebt opgelopen door een ander, kun je in veel gevallen de tegenpartij aansprakelijk stellen. We leggen je graag uit hoe dit proces verloopt, zodat je niet tegen verrassingen aanloopt. Wil je iemand aansprakelijk stellen? Lees er in deze blog meer over.

Aansprakelijkheid in het algemeen

In het kort houdt iemand aansprakelijk stellen in dat een andere persoon een wettelijke plicht heeft geschonden en er hierdoor schade ontstaan is. Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid erkend in de Nederlandse wet, waaronder contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en risicoaansprakelijkheid. Wij gaan hier verder in op de verschillende soorten aansprakelijkheid en hoe je iemand aansprakelijk kunt stellen.

De soorten aansprakelijkheid

In het algemeen zijn er vier verschillende vormen van aansprakelijkheid, let er wel op dat alle vier verschillende soorten aansprakelijkheid voortvloeien uit een andere rechtsverhouding tussen de verschillende partijen, het is belangrijk om te bepalen welke vorm van aansprakelijkheid van toepassing is:

 • contractuele aansprakelijkheid: Als de aansprakelijkheid voortvloeit uit contractbreuk, kan de benadeelde partij rechtsmiddelen zoeken, zoals schadevergoeding, specifieke prestaties of beëindiging van het contract;
 • wettelijke aansprakelijkheid: Wettelijk aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die wordt beschreven in de wet. Het gaat om handelen of nalaten die schade bij een ander veroorzaakt in strijdt met een wettelijke bepaling;
 • schuldaansprakelijkheid (meestal wegens een onrechtmatige daad): Van schuldaansprakelijkheid is sprake indien door eigen handelen schade veroorzaakt is, dit kan ook het geval zijn als iemand iets juist niet doet, wanneer hij dat wel zou moeten doen;
 • risicoaansprakelijkheid: In bepaalde gevallen kan aansprakelijkheid ongeacht de schuld worden opgelegd. Neem als voorbeeld bij het produceren van producten, kan de fabrikant aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan zijn producten.

Let er goed op dat deze vier vormen van aansprakelijkheid redelijk algemeen en breed zijn, in de praktijk heb je meerdere vormen van aansprakelijkheid die deel uitmaken van deze vier vormen van aansprakelijkheid. Een voorbeeld hiervan is de werkgeversaansprakelijkheid, dit valt onder de wettelijke aansprakelijkheid en (mogelijkerwijs) ook contractuele aansprakelijkheid.

Hoe stel je iemand aansprakelijk?

Nu we de verschillende soorten aansprakelijkheid hebben besproken komt de vervolgstap, hoe stel je iemand aansprakelijk? Hoe je iemand precies aansprakelijk stelt kan verschillen per soort aansprakelijkheid. Maar voor alle verschillende vormen van aansprakelijkheid kun je in het algemeen een aantal “standaard” stappen nemen om iemand aansprakelijk te stellen.

 • Identificeer de rechtsgrondslag: Bepaal de rechtsgrondslag voor het aansprakelijk stellen van de persoon. Dit kan een contractbreuk, een onrechtmatige daad of een specifieke wettelijke grondslag zijn die aansprakelijkheid oplegt (bijvoorbeeld productaansprakelijkheid).
 • Stel de inbreuk vast: laat zien dat de persoon zijn wettelijke plicht heeft geschonden. De exacte vereisten zijn afhankelijk van het soort aansprakelijkheid. In een contract moet je bijvoorbeeld aantonen dat de andere partij zijn verplichtingen niet is nagekomen. In een geval van onrechtmatige daad moet je aantonen dat het handelen of nalaten van de persoon onrechtmatig was en schade veroorzaakte.
 • Geef duidelijk aan dat er een verband is: leg een duidelijk verband vast tussen de inbreuk en de geleden schade. Je moet aantonen dat de inbreuk rechtstreeks de geclaimde schade heeft veroorzaakt.
 • Bepaal het type aansprakelijkheid: Identificeer het specifieke type aansprakelijkheid die van toepassing is op jouw situatie.
 • Verzamel bewijsmateriaal: Verzamel bewijsmateriaal om je claim te ondersteunen. Dit kunnen documenten, getuigenverklaringen, adviezen van deskundigen of andere relevante informatie zijn die jouw zaak en claim versterkt.

Na deze stappen te hebben ondernomen kun je het beste naar de andere partij stappen met je vindingen en bewijsstukken. Het is altijd handig om eerst met de andere partij te communiceren voordat je naar een rechter stapt, zo toon je aan geprobeerd te hebben de situatie op te willen lossen. Hier kun je een voorbeeld brief vinden bij een onrechtmatige daad.

Wettelijke middelen

Hoe stel je iemand aansprakelijk als je er onderling niet uitkomt? Als je met de andere partij er niet onderling uitkomt kun je altijd wettelijke vervolgstappen nemen en iemand op die manier aansprakelijk stellen. Je kunt een gerechtelijke procedure starten. Dit houdt in dat je een rechtszaak aanspant bij de juiste rechtbank en je zaak voorlegt aan een rechter. Waar en bij welke rechter je precies terecht kunt is afhankelijk van je situatie. Verschillende mogelijkheden kun je zien op de website van rechtspraak.

De rechtbank beoordeelt het gepresenteerde bewijsmateriaal, past relevante rechtsbeginselen toe en neemt een beslissing. De rechtbank kan de aansprakelijke partij veroordelen tot betaling van schadevergoeding of andere passende rechtsmiddelen bieden.

Blijf up-to-date over het aansprakelijkheidsrecht en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het aansprakelijkheidsrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het aansprakelijkheidsrecht in de gaten!

Wanneer je schade hebt opgelopen door een ander, kun je in veel gevallen de tegenpartij aansprakelijk stellen. We leggen je graag uit hoe dit proces verloopt, zodat je niet tegen verrassingen aanloopt. Wil je iemand aansprakelijk stellen? Lees er in deze blog meer over.

Aansprakelijkheid in het algemeen

In het kort houdt iemand aansprakelijk stellen in dat een andere persoon een wettelijke plicht heeft geschonden en er hierdoor schade ontstaan is. Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid erkend in de Nederlandse wet, waaronder contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en risicoaansprakelijkheid. Wij gaan hier verder in op de verschillende soorten aansprakelijkheid en hoe je iemand aansprakelijk kunt stellen.

De soorten aansprakelijkheid

In het algemeen zijn er vier verschillende vormen van aansprakelijkheid, let er wel op dat alle vier verschillende soorten aansprakelijkheid voortvloeien uit een andere rechtsverhouding tussen de verschillende partijen, het is belangrijk om te bepalen welke vorm van aansprakelijkheid van toepassing is:

 • contractuele aansprakelijkheid: Als de aansprakelijkheid voortvloeit uit contractbreuk, kan de benadeelde partij rechtsmiddelen zoeken, zoals schadevergoeding, specifieke prestaties of beëindiging van het contract;
 • wettelijke aansprakelijkheid: Wettelijk aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die wordt beschreven in de wet. Het gaat om handelen of nalaten die schade bij een ander veroorzaakt in strijdt met een wettelijke bepaling;
 • schuldaansprakelijkheid (meestal wegens een onrechtmatige daad): Van schuldaansprakelijkheid is sprake indien door eigen handelen schade veroorzaakt is, dit kan ook het geval zijn als iemand iets juist niet doet, wanneer hij dat wel zou moeten doen;
 • risicoaansprakelijkheid: In bepaalde gevallen kan aansprakelijkheid ongeacht de schuld worden opgelegd. Neem als voorbeeld bij het produceren van producten, kan de fabrikant aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan zijn producten.

Let er goed op dat deze vier vormen van aansprakelijkheid redelijk algemeen en breed zijn, in de praktijk heb je meerdere vormen van aansprakelijkheid die deel uitmaken van deze vier vormen van aansprakelijkheid. Een voorbeeld hiervan is de werkgeversaansprakelijkheid, dit valt onder de wettelijke aansprakelijkheid en (mogelijkerwijs) ook contractuele aansprakelijkheid.

Hoe stel je iemand aansprakelijk?

Nu we de verschillende soorten aansprakelijkheid hebben besproken komt de vervolgstap, hoe stel je iemand aansprakelijk? Hoe je iemand precies aansprakelijk stelt kan verschillen per soort aansprakelijkheid. Maar voor alle verschillende vormen van aansprakelijkheid kun je in het algemeen een aantal “standaard” stappen nemen om iemand aansprakelijk te stellen.

 • Identificeer de rechtsgrondslag: Bepaal de rechtsgrondslag voor het aansprakelijk stellen van de persoon. Dit kan een contractbreuk, een onrechtmatige daad of een specifieke wettelijke grondslag zijn die aansprakelijkheid oplegt (bijvoorbeeld productaansprakelijkheid).
 • Stel de inbreuk vast: laat zien dat de persoon zijn wettelijke plicht heeft geschonden. De exacte vereisten zijn afhankelijk van het soort aansprakelijkheid. In een contract moet je bijvoorbeeld aantonen dat de andere partij zijn verplichtingen niet is nagekomen. In een geval van onrechtmatige daad moet je aantonen dat het handelen of nalaten van de persoon onrechtmatig was en schade veroorzaakte.
 • Geef duidelijk aan dat er een verband is: leg een duidelijk verband vast tussen de inbreuk en de geleden schade. Je moet aantonen dat de inbreuk rechtstreeks de geclaimde schade heeft veroorzaakt.
 • Bepaal het type aansprakelijkheid: Identificeer het specifieke type aansprakelijkheid die van toepassing is op jouw situatie.
 • Verzamel bewijsmateriaal: Verzamel bewijsmateriaal om je claim te ondersteunen. Dit kunnen documenten, getuigenverklaringen, adviezen van deskundigen of andere relevante informatie zijn die jouw zaak en claim versterkt.

Na deze stappen te hebben ondernomen kun je het beste naar de andere partij stappen met je vindingen en bewijsstukken. Het is altijd handig om eerst met de andere partij te communiceren voordat je naar een rechter stapt, zo toon je aan geprobeerd te hebben de situatie op te willen lossen. Hier kun je een voorbeeld brief vinden bij een onrechtmatige daad.

Wettelijke middelen

Hoe stel je iemand aansprakelijk als je er onderling niet uitkomt? Als je met de andere partij er niet onderling uitkomt kun je altijd wettelijke vervolgstappen nemen en iemand op die manier aansprakelijk stellen. Je kunt een gerechtelijke procedure starten. Dit houdt in dat je een rechtszaak aanspant bij de juiste rechtbank en je zaak voorlegt aan een rechter. Waar en bij welke rechter je precies terecht kunt is afhankelijk van je situatie. Verschillende mogelijkheden kun je zien op de website van rechtspraak.

De rechtbank beoordeelt het gepresenteerde bewijsmateriaal, past relevante rechtsbeginselen toe en neemt een beslissing. De rechtbank kan de aansprakelijke partij veroordelen tot betaling van schadevergoeding of andere passende rechtsmiddelen bieden.

Blijf up-to-date over het aansprakelijkheidsrecht en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het aansprakelijkheidsrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het aansprakelijkheidsrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.