De Nederlandse kansspelwetgeving geeft meerdere taken en stelt eisen aan de online casino’s. Veel van deze voorschriften richten zich op de verslavingspreventie, de reclameactiviteiten en de transparantie van het aanbod. Bij al deze voorschriften wordt het welzijn van de consument als doel gesteld. Hebben de online casino’s, gezien de voorschriften, de plicht om zorg te dragen voor het welzijn van de deelnemers aan hun aanbod?

Wat is een zorgplicht?

Voordat we kunnen oordelen of er sprake is van een zorgplicht, moeten we eerst de definitie van de zorgplicht achterhalen. De van Dale omschrijft de zorgplicht als volgt:

’Plicht tot verzorging (bv. Van ouders t.o.v. van hun kinderen), tot het dragen van de zorg voor iets (bv. Van een bank tegenover zijn klanten).’’

Naar mijn mening is de omschrijving van de zorgplicht door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) eveneens goed en omschrijft de essentie van het woord:

’De verantwoordelijkheid dragen voor het bereiken van een wettelijk omschreven doel.’’

In dit artikel gaan we uit van de omschrijving zoals deze staat in de van Dale. In dit artikel wordt uiteengezet of de online casino’s een daadwerkelijke zorgplicht hebben tegenover de consument.

Wettelijke plichten van de online casino’s

De kansspelwetgeving drukt meerdere doelen uit voor online casino’s. Deze richten zich op:

  • Het voorkomen van onmatige deelname (artikel 2 lid 1 Besluit kansspelen op afstand);
  • Het voorkomen van misleiding (artikel 34 Besluit kansspelen op afstand);
  • Het voorkomen van kansspelverslaving (artikel 7 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie).

De online casino’s hebben de plicht om hun taken uit te voeren. Met de uitvoering van deze taken worden de consumenten en hun eigen deelnemers beschermd. De online casino’s vervullen hun taak door de passende waarborgen in te bouwen, zoals speellimieten, richtlijnen voor de eigen reclame- en wervingsactiviteiten, op wie de reclame gericht is en meer.

Ik heb het eigenlijk al een beetje verklapt: de online casino’s hebben een zorgplicht voor de consument. De strekking van de zorgplicht is beperkt en richt zich vooral op het treffen van maatregelen en aansluiting op de bestaande stelsels van bijvoorbeeld de Nederlandse verslavingszorg.

Zorgplicht voor transparantie

De aanbieders van kansspelen moeten eerlijk zijn over het aanbod dat ze doen. Ze mogen niet de (algemene) voorwaarden van hun diensten verstoppen of onduidelijk maken. Ze mogen ook geen misleidend beeld schetsen van kansspelen, zoals stellen dat je altijd wint of al gewonnen hebt. Door transparantie over kansspelen te bevorderen kunnen consumenten beter overwegen of deelname aan kansspelen verantwoord is.

Zorgplicht voor verslavingspreventie

In Nederland bieden meerdere organisaties verslavingszorg aan. Denk hierbij aan Stichting AGOG of de Stichting Jellinek. Deze organisaties kunnen mensen helpen met hun verslaving, maar deze mogen niet zelf hun patiënten ‘’werven’’. De patiënten worden doorverwezen door andere zorginstanties en bijvoorbeeld de kansspelaanbieders.

De kansspelaanbieders informeren te spelers over verantwoord spelen en bieden de mogelijkheid aan om jezelf uit te sluiten van de deelname aan kansspelen. Dit kan door jezelf in te schrijven in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks).

Kansspelaanbieders zijn wettelijk verplicht om een gedegen verslavingspreventiebeleid uit te voeren die aansluit bij het zorgstelsel voor verslavingszorg. De kansspelaanbieders dienen waarborgen in te bouwen die de verslaving voorkomt. Mocht een speler toch verslaafd raken dient de speler doorverwezen te worden naar een van de zorginstellingen.

Zorgplicht voor onmatige deelname

Onmatige deelname is elke wijze van spelen die niet verantwoord is. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een speler zijn verliezen goed wilt maken. De speelwijze en de achterliggende redenen zijn wat de speler aanzet tot onmatige deelname.

De kansspelaanbieder moet opletten op de reclame die ze maken, zodat deze niet een urgentie creëert of de speler de indruk geeft dat deze rijk kan worden met kansspelen. Ook de bonussen mogen niet aanzetten tot onmatige deelname. Zo is de cashback bonus eind 2022 verboden, omdat spelers beloond werden wanneer ze verloren.

De kansspelaanbieders hebben ook actievere mechanismen om onmatige deelname te voorkomen, zoals speellimieten en de speler een ‘’cool-down’’ periode te geven. Met deze maatregelen kan de toegang van de speler tot de kansspelen beperkt worden.

Conclusie

Online casino’s hebben een duidelijke zorgplicht voor de consument en de speler. De online casino’s moeten personen goed informeren over de kansspelen, onverantwoorde deelname aan kansspelen voorkomen of stopzetten, verslaving voorkomen en wanneer nodig de speler doorverwijzen naar een zorginstelling.

Blijf up-to-date over de rechtsvormen van bedrijven en andere interessante informatie over kansspelrecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met kansspelrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over kansspelrecht in de gaten!

 

De Nederlandse kansspelwetgeving geeft meerdere taken en stelt eisen aan de online casino’s. Veel van deze voorschriften richten zich op de verslavingspreventie, de reclameactiviteiten en de transparantie van het aanbod. Bij al deze voorschriften wordt het welzijn van de consument als doel gesteld. Hebben de online casino’s, gezien de voorschriften, de plicht om zorg te dragen voor het welzijn van de deelnemers aan hun aanbod?

Wat is een zorgplicht?

Voordat we kunnen oordelen of er sprake is van een zorgplicht, moeten we eerst de definitie van de zorgplicht achterhalen. De van Dale omschrijft de zorgplicht als volgt:

’Plicht tot verzorging (bv. Van ouders t.o.v. van hun kinderen), tot het dragen van de zorg voor iets (bv. Van een bank tegenover zijn klanten).’’

Naar mijn mening is de omschrijving van de zorgplicht door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) eveneens goed en omschrijft de essentie van het woord:

’De verantwoordelijkheid dragen voor het bereiken van een wettelijk omschreven doel.’’

In dit artikel gaan we uit van de omschrijving zoals deze staat in de van Dale. In dit artikel wordt uiteengezet of de online casino’s een daadwerkelijke zorgplicht hebben tegenover de consument.

Wettelijke plichten van de online casino’s

De kansspelwetgeving drukt meerdere doelen uit voor online casino’s. Deze richten zich op:

  • Het voorkomen van onmatige deelname (artikel 2 lid 1 Besluit kansspelen op afstand);
  • Het voorkomen van misleiding (artikel 34 Besluit kansspelen op afstand);
  • Het voorkomen van kansspelverslaving (artikel 7 Besluit werving, reclame en verslavingspreventie).

De online casino’s hebben de plicht om hun taken uit te voeren. Met de uitvoering van deze taken worden de consumenten en hun eigen deelnemers beschermd. De online casino’s vervullen hun taak door de passende waarborgen in te bouwen, zoals speellimieten, richtlijnen voor de eigen reclame- en wervingsactiviteiten, op wie de reclame gericht is en meer.

Ik heb het eigenlijk al een beetje verklapt: de online casino’s hebben een zorgplicht voor de consument. De strekking van de zorgplicht is beperkt en richt zich vooral op het treffen van maatregelen en aansluiting op de bestaande stelsels van bijvoorbeeld de Nederlandse verslavingszorg.

Zorgplicht voor transparantie

De aanbieders van kansspelen moeten eerlijk zijn over het aanbod dat ze doen. Ze mogen niet de (algemene) voorwaarden van hun diensten verstoppen of onduidelijk maken. Ze mogen ook geen misleidend beeld schetsen van kansspelen, zoals stellen dat je altijd wint of al gewonnen hebt. Door transparantie over kansspelen te bevorderen kunnen consumenten beter overwegen of deelname aan kansspelen verantwoord is.

Zorgplicht voor verslavingspreventie

In Nederland bieden meerdere organisaties verslavingszorg aan. Denk hierbij aan Stichting AGOG of de Stichting Jellinek. Deze organisaties kunnen mensen helpen met hun verslaving, maar deze mogen niet zelf hun patiënten ‘’werven’’. De patiënten worden doorverwezen door andere zorginstanties en bijvoorbeeld de kansspelaanbieders.

De kansspelaanbieders informeren te spelers over verantwoord spelen en bieden de mogelijkheid aan om jezelf uit te sluiten van de deelname aan kansspelen. Dit kan door jezelf in te schrijven in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks).

Kansspelaanbieders zijn wettelijk verplicht om een gedegen verslavingspreventiebeleid uit te voeren die aansluit bij het zorgstelsel voor verslavingszorg. De kansspelaanbieders dienen waarborgen in te bouwen die de verslaving voorkomt. Mocht een speler toch verslaafd raken dient de speler doorverwezen te worden naar een van de zorginstellingen.

Zorgplicht voor onmatige deelname

Onmatige deelname is elke wijze van spelen die niet verantwoord is. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een speler zijn verliezen goed wilt maken. De speelwijze en de achterliggende redenen zijn wat de speler aanzet tot onmatige deelname.

De kansspelaanbieder moet opletten op de reclame die ze maken, zodat deze niet een urgentie creëert of de speler de indruk geeft dat deze rijk kan worden met kansspelen. Ook de bonussen mogen niet aanzetten tot onmatige deelname. Zo is de cashback bonus eind 2022 verboden, omdat spelers beloond werden wanneer ze verloren.

De kansspelaanbieders hebben ook actievere mechanismen om onmatige deelname te voorkomen, zoals speellimieten en de speler een ‘’cool-down’’ periode te geven. Met deze maatregelen kan de toegang van de speler tot de kansspelen beperkt worden.

Conclusie

Online casino’s hebben een duidelijke zorgplicht voor de consument en de speler. De online casino’s moeten personen goed informeren over de kansspelen, onverantwoorde deelname aan kansspelen voorkomen of stopzetten, verslaving voorkomen en wanneer nodig de speler doorverwijzen naar een zorginstelling.

Blijf up-to-date over de rechtsvormen van bedrijven en andere interessante informatie over kansspelrecht!

Bij Juristenblog.nl proberen we zo adequaat mogelijk te informeren over alles wat met kansspelrecht te maken heeft. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over kansspelrecht in de gaten!

 

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.