Wanneer je rechten studeert of hebt gestudeerd komt dit arrest je vast en zeker bekend voor: het Groen/Schoevers arrest. In dit arrest komt de vraag aan de orde, wanneer er sprake dient te zijn van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. In deze blog leggen we je alles uit over het Groen/Schoevers arrest.

Groen/Schoevers arrest

Het Groen/Schoevers arrest vond zijn oorsprong in november 1997. Het gaat hier om meneer Groen, een belastingadviseur en Schoevers . Schoevers is het instituut dat vroeger bekend stond om haar secretaresses opleiden maar in de huidige dag bekend staat als opleider van supportprofessionals.

Meneer Groen was verbonden aan een commanditaire vennootschap (cv), dit is een vennootschap dat bestaat uit twee soorten vennoten; de stille en de beherende. De beherende vennoten die voeren werkzaamheden uit en de stille fungeren als geldschieters. Meneer Groen was zo’n beherende vennoot.

In de herfst van 1997 is er een mondelingen overeenkomst ontstaan tussen Groen en Schoevers . De strekking van deze mondelinge overeenkomst was dat meneer Groen parttime voor Schoevers zou komen werken als docent. Hierbij zouden de gewerkte uren gefactureerd worden door de cv.

Schoevers liet de arbeidsvoorwaardenregeling niet gelden voor Groen, wat inhoudt dat hij bijvoorbeeld geen vakantiebijslag of doorbetaling als hij ziek was. Na een tijd werd het contract beëindigd door Schoevers. Hier is het geschil ontstaan, want meneer Groen is n.a.v. de beëindiging met de hakken in het zand gaan staan. Volgens hem was er sprake van een arbeidsovereenkomst met Schoevers . Op basis hiervan heeft meneer Groen Schoevers een vordering van flinke bedragen gesteld en naar hogere machten gegrepen.

Hij is zowel naar de kantonrechter als naar de rechtbank toegestapt, wat in die tijd allebei kon. Deze sloegen zijn voorstellen beiden af, waarop volgde dat hij naar de Hoge Raad stapte. Na aanleiding van deze stap is het nationaal bekende arrest ontstaan.

Rechtsregel en uitwerking

Wanneer is er nu sprake van een arbeidsovereenkomst? Daarvoor kijken we naar artikel 7:610 BW, hierin staat de definitie van een arbeidsovereenkomst. Deze luidt als volgt:

‘’ De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.’’

Maar, ondanks dat dit de definitie is, zal de wet de wet niet zijn als hier geen uitzonderingen en afwijkingen aan zitten.

In deze zaak is meneer Groen er heilig van overtuigd dat hij een arbeidsovereenkomst heeft  en hier ook de vruchten van mag plukken en dus ook niet zomaar uit dienst mag treden. Want, gelet op het feit dat artikel 7:610 BW zegt dat een arbeidscontract ontstaat n.a.v. loon ontvangen voor arbeid verrichten. Maar, zo simpel blijkt het niet in de praktijk.

De rechtbank

De rechtbank heeft deze beweringen afgewezen nadat ze hadden vastgesteld dat de vennootschap maandelijks facturen stuurde naar Schoevers. Ook dat er BTW werd berekend, dat er geen loonbelasting of premies werden ingehouden. Daarnaast dat de arbeidsvoorwaardenregeling niet van toepassing was verklaard, dat er geen salaris werd betaald bij ziekte en dat er geen vakantietoeslag werd betaald. Bovendien werd opgemerkt dat zowel Groen als de vennootschap nooit bezwaar hadden gemaakt tegen deze situatie. De rechtbank overwoog: “Op basis van de bovengenoemde feiten en omstandigheden is de rechtbank van mening dat er geen sprake was van loon zoals bedoeld in een arbeidsovereenkomst tussen Groen en de vennootschap, en dat uit het gedrag van beide partijen kan worden afgeleid dat ze ook niet de intentie hadden om een dergelijke beloning op basis van een arbeidsovereenkomst te ontvangen”.

Volgens de rechtbank was er ook geen sprake van een gezagsverhouding. Het feit dat Groen op bepaalde tijden aanwezig moest zijn, was onvoldoende basis om dit aan te nemen. Bovendien stond vast dat Groen ook twee dagen per week voor andere opdrachtgevers werkte.

De Hoge Raad oordeelde dat de rechtbank terecht had geconcludeerd: “dat partijen die een overeenkomst sluiten om werk tegen betaling te verrichten, deze overeenkomst op verschillende manieren kunnen vormgeven, en dat de inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door wat partijen voor ogen hadden bij het sluiten ervan, rekening houdend met de manier waarop ze daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst en daaraan inhoud hebben gegeven”.

De rechtbank had dus terecht gekeken naar zowel de intentie van partijen als de feitelijke uitvoering. Daarbij alle omstandigheden van het geval in overweging genomen.

Blijf up-to-date over het contractenrecht en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het contractenrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het contractenrecht in de gaten!

Wanneer je rechten studeert of hebt gestudeerd komt dit arrest je vast en zeker bekend voor: het Groen/Schoevers arrest. In dit arrest komt de vraag aan de orde, wanneer er sprake dient te zijn van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. In deze blog leggen we je alles uit over het Groen/Schoevers arrest.

Groen/Schoevers arrest

Het Groen/Schoevers arrest vond zijn oorsprong in november 1997. Het gaat hier om meneer Groen, een belastingadviseur en Schoevers . Schoevers is het instituut dat vroeger bekend stond om haar secretaresses opleiden maar in de huidige dag bekend staat als opleider van supportprofessionals.

Meneer Groen was verbonden aan een commanditaire vennootschap (cv), dit is een vennootschap dat bestaat uit twee soorten vennoten; de stille en de beherende. De beherende vennoten die voeren werkzaamheden uit en de stille fungeren als geldschieters. Meneer Groen was zo’n beherende vennoot.

In de herfst van 1997 is er een mondelingen overeenkomst ontstaan tussen Groen en Schoevers . De strekking van deze mondelinge overeenkomst was dat meneer Groen parttime voor Schoevers zou komen werken als docent. Hierbij zouden de gewerkte uren gefactureerd worden door de cv.

Schoevers liet de arbeidsvoorwaardenregeling niet gelden voor Groen, wat inhoudt dat hij bijvoorbeeld geen vakantiebijslag of doorbetaling als hij ziek was. Na een tijd werd het contract beëindigd door Schoevers. Hier is het geschil ontstaan, want meneer Groen is n.a.v. de beëindiging met de hakken in het zand gaan staan. Volgens hem was er sprake van een arbeidsovereenkomst met Schoevers . Op basis hiervan heeft meneer Groen Schoevers een vordering van flinke bedragen gesteld en naar hogere machten gegrepen.

Hij is zowel naar de kantonrechter als naar de rechtbank toegestapt, wat in die tijd allebei kon. Deze sloegen zijn voorstellen beiden af, waarop volgde dat hij naar de Hoge Raad stapte. Na aanleiding van deze stap is het nationaal bekende arrest ontstaan.

Rechtsregel en uitwerking

Wanneer is er nu sprake van een arbeidsovereenkomst? Daarvoor kijken we naar artikel 7:610 BW, hierin staat de definitie van een arbeidsovereenkomst. Deze luidt als volgt:

‘’ De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.’’

Maar, ondanks dat dit de definitie is, zal de wet de wet niet zijn als hier geen uitzonderingen en afwijkingen aan zitten.

In deze zaak is meneer Groen er heilig van overtuigd dat hij een arbeidsovereenkomst heeft  en hier ook de vruchten van mag plukken en dus ook niet zomaar uit dienst mag treden. Want, gelet op het feit dat artikel 7:610 BW zegt dat een arbeidscontract ontstaat n.a.v. loon ontvangen voor arbeid verrichten. Maar, zo simpel blijkt het niet in de praktijk.

De rechtbank

De rechtbank heeft deze beweringen afgewezen nadat ze hadden vastgesteld dat de vennootschap maandelijks facturen stuurde naar Schoevers. Ook dat er BTW werd berekend, dat er geen loonbelasting of premies werden ingehouden. Daarnaast dat de arbeidsvoorwaardenregeling niet van toepassing was verklaard, dat er geen salaris werd betaald bij ziekte en dat er geen vakantietoeslag werd betaald. Bovendien werd opgemerkt dat zowel Groen als de vennootschap nooit bezwaar hadden gemaakt tegen deze situatie. De rechtbank overwoog: “Op basis van de bovengenoemde feiten en omstandigheden is de rechtbank van mening dat er geen sprake was van loon zoals bedoeld in een arbeidsovereenkomst tussen Groen en de vennootschap, en dat uit het gedrag van beide partijen kan worden afgeleid dat ze ook niet de intentie hadden om een dergelijke beloning op basis van een arbeidsovereenkomst te ontvangen”.

Volgens de rechtbank was er ook geen sprake van een gezagsverhouding. Het feit dat Groen op bepaalde tijden aanwezig moest zijn, was onvoldoende basis om dit aan te nemen. Bovendien stond vast dat Groen ook twee dagen per week voor andere opdrachtgevers werkte.

De Hoge Raad oordeelde dat de rechtbank terecht had geconcludeerd: “dat partijen die een overeenkomst sluiten om werk tegen betaling te verrichten, deze overeenkomst op verschillende manieren kunnen vormgeven, en dat de inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door wat partijen voor ogen hadden bij het sluiten ervan, rekening houdend met de manier waarop ze daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst en daaraan inhoud hebben gegeven”.

De rechtbank had dus terecht gekeken naar zowel de intentie van partijen als de feitelijke uitvoering. Daarbij alle omstandigheden van het geval in overweging genomen.

Blijf up-to-date over het contractenrecht en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo adequaat mogelijk te informeren over veel aspecten van het contractenrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het contractenrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.